fcicrop

Circulare 2006

- Raportul de activitate al AChR
- Analiza financiara 2005
- Raportul Comisiei de Cenzori 2005
- Proiectul Bugetului AChR 2006

Circulara nr. 1 din 20.01.2006 <> Circulara nr. 2 din 20.01.2006

Circulara nr. 3 din 25.01.2006 <> Circulara nr. 4 din 20.01.2006

Circulara nr. 5 din 24.02.2006 <> Circulara nr. 6 din 27.02.2006

Circulara nr. 7 din 09.03.2006 <> Circulara nr. 8 din 02.04.2006

Circulara nr. 9 din 18.04.2006 <> Circulara nr. 10 din 18.04.2006

Circulara nr. 11 din 18.04.2006 <> Circulara nr. 12 din 06.06.2006

Circulara nr. 13 din 06.06.2006 <> Circulara nr. 14 din 06.06.2006

Circulara nr. 15 din 06.06.2006 <> Circulara nr. 16 din 14.06.2006

Circulara nr. 17 din 06.07.2006 <> Circulara nr. 18 din 06.07.2006

Circulara nr. 19 din 06.07.2006 <> Comunicat 12.07.2006

Circulara nr. 20 din 14.07.2006 <> Circulara nr. 21 din 14.07.2006

Circulara nr. 22 din 12.09.2006 <> Circulara nr. 23 din 20.09.2006

Circulara nr. 24 din 10.10.2006 <> Circulara nr. 25 din 10.10.2006

Circulara nr. 26 din 10.10.2006 <> Circulara nr. 27 din 18.10.2006

Circulara nr. 28 din 19.10.2006 <> Circulara nr. 29 din 24.11.2006

Circulara nr. 30 din 05.12.2006 <> Circulara nr. 31 din 11.12.2006

Circulara nr. 32 din 14.12.2006

 

 

CIRCULARA NR. 32/ 14.12.2006

Listă Forfetară

Persoanele menţionate în listele de mai jos şi-au achitat toate obligaţiile ce le reveneau în urma participării la manifestările chinologice menţionate. În consecinţă, aceste persoane îşi reiau dreptul de participare la manifestările chinologice organizate în ţară sau străinătate.

Prezenta se comunică şi la Federaţia Chinologică Internaţională.

Expoziţie

Nume şi prenume

Localitatea

C.A.C.I.B. Bucureşti,

9 septembrie 2006

David Călin Mihai & Nicula R.

Cluj Napoca

C.A.C.I.B. Slobozia,

10 septembrie 2006

Sârbu Dan Cosmin

Bucureşti

C.A.C.I.B. Slobozia,

10 septembrie 2006

Garbuz Mariana

Dnepropetrovsk

PREŞEDINTE A.CH.R.

Cristian Ştefănescu

CIRCULARA NR. 31/ 11.12.2006

Vă aducem la cunoştiinţă Hotărârea Civilă Nr. 17560 din data de 20 noiembrie 2006 cu privire la reclamanţii Dan Băbuţan, Mihai Muşat, Cătălin Dogărescu împotriva Asociaţiei Chinologice Române.

Cu stimă,

PREŞEDINTE A.CH.R.

Cristian Ştefănescu

ANEXA

CIRCULARA NR. 30/ 05.12.2006

Stimaţi Colegi,

Ca urmare a interesului manifestat faţă de rasele de Ciobăneşti Româneşti precum şi pentru o mai bună mediatizare a acestora, Asociaţia Chinologică Română a realizat o prezentare în format digital a acestor rase destinată tuturor celor interesaţi. (ataşată la prezenta)

Cu această ocazie facem un apel la Dumneavoastră pentru a ne pune la dispoziţie documente (reviste, broşuri, corespondenţă, etc.) şi fotografii atât recente cât mai ales vechi, pentru întocmirea unei viitoare ediţii care să reflecte mai bine istoricul şi evoluţia acestor rase.

Rugăm pe toţi deţinătorii de Ciobăneşti Româneşti care au obţinut titlul de Campion România, să ne pună la dispoziţie fotografii ale acestor câini urmând ca acestea să fie publicate în această lucrare.

Felicităm şi pe această cale pe toţi cei care au participat la Expoziţia Mondială F.C.I. de la Poznan şi le dorim succes în continuare. Deasemenea îi mai rugăm să ne trimită fotografii ale câinilor arbitraţi şi copia buletinului de arbitraj pentru mediatizarea naţională şi internaţională.

La începutul anului 2007, A.Ch.R. va publica anuarul oficial al crescătorilor şi membrilor A.Ch.R. În acest sens vă rugăm să ne trimiteţi în cazul în care doriţi, până la data de 15 ianuarie 2007 reclama/anunţul Dvs. (valabil atât pentru asociaţiile teritoriale, cluburile naţionale de rasă, cât şi pentru crescători sau persoane fizice).

Condiţii tehnice: format A4, Tip. jpeg sau .png
Reclama Dvs (în format electronic, pe un CD) o asteptam la adresa:
CP 262 - OP 12, Bucureşti 014750
Taxa pentru apariţia reclamei Dvs. este de 42 RON, iar contul în care se poate face plata este:
Banca Româneasca SMB
Cont RON: RO03BRMA0700041936400000
Cont Euro: RO 38BRMA070004193645400
Pentru relaţii vă rugăm să luaţi legatura cu Domnişoara Brînduşa Gheorghiu, tel 0722409361

Vă mulţumim pentru colaborare şi vă dorim şi pe această cale Sărbători fericite şi un an nou mai bun şi plin de success.

Cu stimă,

PREŞEDINTE A.CH.R.

Cristian Ştefănescu

CIRCULARA NR. 29/ 24.11.2006

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DIRECTOR
Cluj Napoca, 22.11.2006

Prezenţi: Ştefănescu Cristian, Lokodi Csaba Zsolt, Papp Vasile Carol, Molnar Zsolt, Timen Andrei, Schill Roberto, Dogărescu Cătălin, Muşat Mihail şi Băbuţan Dan Adrian.

Ordinea de zi:
1. Discutarea şi aprobarea proiectului de Statut A.Ch.R.;
2. Situaţia proceselor A.Ch.R.;
3. Hotărârile Consiliului Director din data de 24.08.2006;
4. Diverse.

Şedinţa Consiliului Director A.Ch.R. este declarată deschisă. Se poartă discuţii pe marginea Ordinii de zi propuse prin convocator. Considerându-se că discutarea proiectului de Statut A.Ch.R. este un subiect vast, Dl. Băbuţan propune ca acest punct să fie dezbătut la finalul şedinţei. Această propunere este adoptată cu unanimitate de voturi de către membrii Consiliului Director.
Deasemenea, Dl. Băbuţan propune ca punctul 3 al Ordinii de zi, Hotărârile Consiliului Director A.Ch.R. din 24.08.2006, să fie amânat, el făcând obiectul unor acţiunii în justiţie.
Se supune la vot şi cu 8 voturi pentru şi unul împotrivă (Dl. Băbuţan), membrii Consiliului Director A.Ch.R. hotărăsc ca punctul 1 din Ordinea de zi să fie discutarea Hotărârilor Consiliului Director A.Ch.R. din 24.08.2006.

Cu unanimitate de voturi se aprobă ca la punctul 2 al Ordinii de zi să fie supusă discuţiei situaţia proceselor A.Ch.R.

Punctul 3 al Ordinii de zi, punctul Diverse, va cuprinde propunerea D-lui Băbuţan cu privire la stabilirea unei proceduri privind zilele când este convocat Consiliul Director. Deşi s-a dorit ca această propunere să fie subiectul punctului 1 din Ordinea de zi, cu 3 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă, membrii Consiliului Director au hotărât discutarea ei în cadrul punctului Diverse.

În urma stabilirii noii Ordini de zi, Dl. Ştefănescu ia cuvântul, propunând revocarea Hotărârilor Consiliului Director din 24.08.2006.
Această propunere este supusă la vot şi cu 8 voturi pentru şi o abţinere, acestea se revocă, urmând ca, datorită importanţei lor, să fie discutate punctual în cadrul acestei şedinţe.
În consecinţă, sunt supuse spre aprobare Consiliului Director Hotărârile Comitetului Executiv luate în cadrul şedinţelor din 1 iunie 2006 şi 1 iulie 2006. Cu 6 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi o abţinere, Hotărârile Comitetului Executiv sunt aprobate.

În continuare este discutat Calendarul Expoziţiilor C.A.C. şi C.A.C.I.B. pentru anul 2007. Este supusă la vot solicitarea D-lui Muşat pentru organizarea unei Expoziţii C.A.C.I.B. în data de 24.06.2007 la Ploieşti. Cu 4 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă, această solicitarea este respinsă. Este supus la vot proiectul de Calendar prezentat în cadrul şedinţei din 24.08.2006 şi cu 6 voturi pentru şi 3 împotrivă, acesta este adoptat.

Supus din nou discuţiei, Protocolul de colaborare al Asociaţiei Chinologice Române cu Inspectoratul General al Poliţiei este aprobat cu 6 voturi pentru şi 3 abţineri.

Consiliul Director ia cunoştinţă despre informarea D-lui Papp, Preşedintele Colegiului de Arbitri A.Ch.R., prin care se aduce la cunoştinţă faptul că dl. Kiss Ferenc, preşedintele Clubului Local de Ciobănesc German, filiala Satu Mare a organizat un Examen de lucru fară a avea acordul Consiliului Director şi al Clubului Naţional de Ciobănesc German. De asemenea Consiliul Director ia act de hotărârea Comisia de Disciplină, prin care dl. Kiss Ferenc este suspendat din cadrul A.Ch.R. timp de 1 an pentru aceste fapte.

Se supune la vot data şi locul Adunării Generale Extraordinare A.Ch.R., respectiv data de 10.02.2007, localitatea Satu Mare, cu incepere de la ora 10 a.m., punctul 1 din Ordinea de zi al acestei Adunării constituindu-l aprobarea noului Statut A.Ch.R. Cu 6 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă (Dl. Băbuţan, Dl. Dogărescu şi Dl. Muşat), aceste propuneri sunt adoptate.

Este supusă discuţiei cerere de afiliere a Asociaţiei Chinologice Olt. Membrii Consiliului Director aprobă acordarea avizului de principiu pentru această asociaţie cu 8 voturi pentru şi 1 vot împotrivă.

Cerere de adeziune a Clubului de Lucru Vânătoare Câini Pontatori, este aprobată cu 8 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. De asemenea, membrii Consiliului Director aprobă cu 8 voturi pentru şi 1 abţinere Regulamentul TAN, cu completările Comisiei Chinotehnice, precum şi Regulamentul de acordare a titlului de Campion România de Vânătoare pentru câini pontatori continental şi insulari.

Cererea de afiliere a Asociaţiei Chinologice a Municipiului Bucureşti, Str. Sălăjeni este respinsă cu 8 voturi împotrivă şi 1 abţinere.

În continuare, membrii Consiliului Director iau cunoştinţă de sesizarea D-lui Mihai Bocănescu referitoare la unele deficienţe înregistrate în cadrul examenelor de lucru organizate de C.V.M.P.I.R. şi C.R.B.G.P.S. la Tg. Mureş în data de 06.05.2006 şi recomandă respectarea pe viitor a regulamentelor nou aprobate. Această hotărâre este adoptată cu 8 voturi pentru şi 1 abţinere.

Se acceptă, cu 6 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă (Dl. Băbuţan, Dl. Muşat, Dl. Dogărescu), ca întemeiat apelul înaintat de Spaniel Club Român şi, faţă de cele semnalate, se supune aprobării acordarea unui avertisment scris D-nei Liana Stoicescu pentru articolul apărut în Anuarul Cocker Club din Anglia. Cu 6 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă, această propunere este adoptată.

Se acceptă ca întemeiat, cu 6 voturi pentru şi 3 abţineri, apelul înaintat de dl. Giovanni Zingale, constatându-se ca neîntemeiată reclamaţia depusă împotriva sa.

Se supune la vot măsura de suspendare din cadrul A.Ch.R. a Clubului Naţional al Crescătorilor de Câini de Rasă Ciobănesc Românesc Carpatin (C.N.C.C.R.C.R.C.), considerând că activitatea de creştere, dezvoltare şi omologare definitivă a raselor de Ciobăneşti Româneşti este o prioritate naţională şi în nici un caz apanajul unor interese de grup.
Cu 6 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă (Dl. Băbuţan, Dl. Muşat, Dl. Dogărescu), se suspendă pe 1 an calitatea de membru A.Ch.R. a Clubului Naţional al Crescătorilor de Câini de Rasă Ciobănesc Românesc Carpatin.
Dl. Ştefănescu propune organizarea unei Conferinţe Naţionale organizate de către A.Ch.R., în data de 2 decembrie 2006 la Predeal, în cadrul căreia să participe toţi crescătorii şi proprietarii de Ciobăneşti Româneşti Carpatini interesaţi. Se aprobă această propunere cu 7 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă (Dl. Băbuţan şi Dl. Muşat).

Consiliul Director, cu 6 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri, admite contestaţia d-lui Stan Florian faţă de hotărârea Comisiei de Disciplină A.Ch.R. şi anulează sancţiunea dictată împotriva sa. Cu toate acestea, în baza documentelor existente cu privire la neregulile şi abaterile săvârşite în cadrul Expoziţiei de Club şi a Selecţiei organizate de Copoi Club Român la Sibiu în data de 15.10.2005, Consiliul Director A.Ch.R. constată că au fost încălcate prevederile Statutului A.Ch.R. şi, în consecinţă, suspendă calitatea de membru A.Ch.R. a Copoi Club Român pe o perioadă de 1 an, conform art. 4, paragraful 2, şi art. 6 alin. 2 şi alin. 5 din Statutul A.Ch.R. Cu 6 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 1 abţinere, este aprobată această hotărâre.

Consiliul Director ia act de faptul că “Dracula Dog Show” este marcă înregistrată de Dl. Stan Florian şi în consecinţă nu mai poate fi folosită de A.Ch.R.
În urma discuţiilor purtate pe marginea acestui fapt, Consiliul Director hotărăşte ca această marcă să nu mai fie utilizată, urmând ca prin intermediul mijloacelor legale să urmărească modalitatea de obţinere a acestei mărci de către dl. Stan Florian. Cu 6 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri această hotărâre este adoptată.

Faţă de cererea A.Ch. Semper Fidelis, Consiliul Director, cu 7 voturi pentru şi 1 abţinere, este de acord să suporte costurile de cazare şi întreţinere pentru zilele de 25 şi 26 august 2006, necesare prezenţei celor trei arbitri de lucru vânătoare din Italia, invitaţi la Ploieşti pentru Seminarul de pregătire al arbitrilor de specialitate din România.

Faţă de cererea C.N.C.G. prin care se solicită ca pe baza pedigree-ului eliberat de A.Ch.R., clubul să poată, la rândul său, elibera un pedigree, conform normelor Verein Für Deutsche Schaferhunde (S.V.), pentru rasa Ciobănesc german, Consiliul Director consideră că în acest moment clubul nu este pregătit pentru a elibera acte de origine. Se aprobă această hotărâre cu 7 voturi pentru, 1 abţinere şi 1 vot împotrivă.

Consiliul Director hotărăşte cu 8 voturi pentru şi 1 abţinere ca în data de 20 ianuarie 2007 în localitatea Tg. Mureş să se desfăşoare un stagiu de instruire al chinotehniştilor din cadrul asociaţiilor teritoriale. Conducătorul acestui stagiu va fi dl. Lokodi Zsolt, Vicepreşedinte Chinotehnic A.Ch.R., propunere adoptată cu 7 voturi pentru şi 2 abţineri.

Pentru anul compeţiţional 2007, A.Ch. Jud. Timiş solicită transformarea Expoziţiei C.A.C. din data de 5 mai 2007 în expoziţie C.A.C.I.B. Supusă la vot această solicitare este aprobată cu 6 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 1 abţinere. În acest context, se anulează Expoziţia C.A.C. din 21.10.2006, propunere susţinută cu 7 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă.

Solicitarea A.Ch.Iaşi de organizare a unei Expoziţii C.A.C. în data de 19.05.2006 este aprobată cu 6 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri.

Dl. Băbuţan solicită organizarea unei Expoziţii de Club şi a unei Selecţii pentru rasa Ciobănesc Românesc Carpatin în data de 24.03.2007. Cu 3 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă se respinge cererea de organizare a acestor competiţii în 24.03.2006 la Bistriţa.

Clubul Naţional al Câinilor Ciobăneşti solicită organizarea la Tg. Mureş, în data de 01.09.2007, a unei Expoziţii de Club. Cu 7 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere, Consiliul Director este de acord cu această cerere.

Clubul Naţional Bucovina al Crescătorilor şi Proprietarilor de Câini de Rasă Ciobănesc Românesc de Bucovina solicită pentru data de 03.03.2007 o Expoziţie de Club şi o Selecţie pentru rasa Ciobănesc Românesc de Bucovina. Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director sunt de acord cu solicitarea acestor competiţii pentru data de 03.03.2007, în localitatea Suceava.

Se supune la vot forma actuală a proiectului de Calendar Expoziţional pentru anul 2007 şi, cu 6 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri, acesta este adoptat.

Se trece la punctul 2 din Ordinea de zi, Situaţia proceselor A.Ch.R.
În urma enumerării lor, şi având în vedere că Dl. Băbuţan este parte în cadrul unui proces impotriva Asociaţiei Chinologice Române, Dl. Ştefănescu consideră că funcţia de Vicepreşedinte organizatoric, pe care acesta o deţine în cadrul Asociaţiei Chinologice Române, nu mai poate fi reprezentată de acesta.
Dl. Băbuţan demisionează din funcţia de Vicepreşedinte A.Ch.R.

În urma acestei demisii se fac propuneri pentru alegerea unui nou Vicepreşedinte organizatoric şi, cu 7 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă, în această funcţie este ales Dl. Andrei Timen.

Consiliul Director trece la punctul 3 al Ordinii de zi, punctul Diverse. În cadrul acestuia sunt dezbătute mai multe aspecte.
Membrii Consiliului Director iau act de rezultatele foarte bune avute de Clubul de Dresaj Canin, pe baza adresei înaintate de acest club privind activitatea avută în anul 2006.
Este supusă discuţiei adresa venită din partea A.Ch. Jud. Timiş împotriva D-nei Schill. În cadrul acestei sesizări D-na Schill este acuzată de “sabotare” a Expoziţiei C.A.C. – C.A.C.I.B. organizată de această asociaţie, în data de 25 – 26 noiembrie 2006. Membrii Consiliului Director consideră că sunt necesare dovezi înaintate în scris pentru analizarea acestor probleme.
Este supusă discuţiei procedura de convocare a şedinţelor Consiliului Director A.Ch.R. Se propune ca o dată la 2 luni să fie convocate şedinţele ordinare şi cele extraordinare doar atunci când este nevoie. Cu unanimitate de voturi se aprobă ca şedinţele ordinare ale Consiliului Director să se ţină o dată la 2 luni. Propunerea ca aceste şedinţe să se desfăşoare doar în zilele de sâmbătă şi duminică este respinsă cu 4 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă. În consecinţă, şedinţele Consiliului Director pot avea loc în orice zi a saptămânii. Supus discuţiei termenul minim de convocare a acestor şedinţe, se aprobă cu 7 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă, ca acest termen să fie de 7 zile. Convocarea se va transmite prin scrisoare recomandată conţinând Ordinea de zi a şedinţei.
Deasemenea, se aprobă cu 7 voturi pentru şi 2 abţineri, ca aceste şedinţe să se desfăşoare cât mai aproape de centrul ţării.

Pe marginea discuţiilor privind proiectul de Statut A.Ch.R., şi având în vedere că acesta este un subiect foarte vast, Dl. Ştefănescu propune ca Adunarea Generală pentru adoptarea noului Statut A.Ch.R. să se desfăşoare în data de 25 martie 2007, orele 10 a.m., în localitatea Satu Mare. Deasemenea, membrii Consiliului Director, hotărăsc ca următoarea şedinţă sa fie programată pentru data de 6 ianuarie 2007, orele 10 a.m., în localitatea Tg. Mureş. Aceaste propuneri sunt adoptate cu unanimitate de voturi.

Şedinţa Consiliului Director este declarată închisă.

Pt. conformitate,

PREŞEDINTE A.CH.R.

Cristian Ştefănescu

CIRCULARA NR. 28/ 19.10.2006

CIRCULARE F.C.I.

Vă aducem la cunoştinţă conţinutul ultimelor Circulare F.C.I. primate de Secretariatul A.Ch.R.:

1. Circulara 74/2006

Organizaţie dizidentă

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE CINOFILIA (CBKC) informează toate organizaţiile membru şi partenerii de contract că Sociedade Brasileira Caes Pastores Alemaes (SBCPA) este o organizaţie dizidentă. Documentele eliberate de către această organizaţie nu pot fi recunoscute iar arbitri F.C.I. nu au permisiunea de a oficia la manifestările organizate de către SBCPA.

2. Circulara 75/2006

Recunoaştere provizorie

Cu ocazia şedinţei ce a avut loc în data de 21 februarie 2006, Comitetul General F.C.I. a decis următoarele:
Începând cu data de 22 februarie 2006, rasa Russkyi Toy / Toy Rusesc (standard nr. 352) este provizoriu recunoscută de către F.C.I. Acest fapt a fost deja publicat în numărul 1/2006 al revistei F.C.I. În consecinţă, începând cu data de 22 februarie 2006, exemplarele din acestă rasă pot obţine titlurile F.C.I. (Învingător Expoziţie Chinologică Mondială, Învingător al Expoziţiilor de Secţiune – Europa, Asia, Americi şi Caraibe). Totuşi, exemplarele din acestă rasă nu pot obţine titlurile C.A.C.I.B. până când rasa este recunoscută definitiv. În plus, pedigreele eliberate pentru exemplarele din acestă rasă începând cu data de 22 februarie 2006 pot conţine şi logo-ul F.C.I.
Anexat vă trimitem standardul acestei rase în limba engleză (textul original) şi franceză.
Versiunile în limba germană şi spaniolă vor fi puse la dispoziţie ulterior.

3. Circulara 76/2006

Organizaţie dizidentă

FEDERATION CINOLOGICA DE CUBA (FCC) informează toate organizaţiile membre F.C.I. precum şi partenerii prin contract faptul că Club Cubano del Perro Pastor Aleman nu mai este afiliat la FCC din data de 2 august 2005.

4. Circulara 77/2006

Suspendare membru

Uniunea Chinologică din Ucraina (UKU) informează toate organizaţiile membre FCI precum şi partenerii aflaţi sub contract că Dlui. Samofalov Yuriy Nikolaevich (nume canisă: „Yolotoyaliga”) i se ridică drepturile dobândite prin calitatea de membru. Acestuia i se interzice a mai se înscrie în expoziţii precum şi în probe sau teste de lucru (inclusiv în calitate de conducător).
Toţi câinii ce îi are în proprietate sau co-proprietate au fost radiaţi din Cartea de Origine din Ucraina începând cu data de 19 aprilie 2006, iar aceştia nu mai pot fi înscrişi de către nici o organizaţie membru FCI sau partener prin contract.

5. Circulara 80/2006

Arbitru: Suspendare

ASOCIACION CANOFILA COSTARRICENSE (ACC) informează toate organizaţiile membre F.C.I. precum şi partenerii sub contract că Dl. Franz NEUWIRTH a fost suspendat pentru o perioadă de 20 de ani începând cu data de 12 iunie 2006.

6. Circulara 81/2006

Arbitru: Suspendare

ENTE NAZIONALE DELLA CINOFILIA ITALIANA (ENCI) informează toate organizaţiile membre F.C.I. precum şi partenerii sub contract că Dna. Maria Romana Stoppa a fost suspendată pentru perioada 13 iunie 2006 – 20 decembrie 2006.

7. Circulara 87/2006

Arbitru: Suspendare

ENTE NAZIONALE DELLA CINOFILIA ITALIANA (ENCI) informează toate organizaţiile membre F.C.I. precum şi partenerii sub contract că Dl. Silo Miatton a fost suspendat pâna la data de 20 iunie 2007.

8. Circulara 89/2006

Arbitru: Ridicare suspendare

MAGYAR EBTENYESZTOK ORSZAGOS EGYESULETE (MEOE) informează toate organizaţiile membre F.C.I. precum şi partenerii sub contract că Dna. Erdosne Balogh Zsusanna poate reia activităţile de arbitraj începând cu data de 19.07.2006.

9. Circulara 90/2006

Arbitru: Suspendare

CESMORAVSKA KYNOLOGICKA UNIE (CMKU) informează toate organizaţiile membre F.C.I. precum şi partenerii sub contract că următorii 4 arbitri sunt suspendaţi pentru o perioadă nedeterminată. Suspendarea va intra în vigoare începând cu data de 20.07.2006.


Dna. Lenka Fairaislova
Dna Alena Zarska
Dl. Petr Bratko
Dl.Jaromir Spicera

10. Circulara 92/2006

E-mail/site

UNIUNEA CHINOLOGICĂ A REPUBLICII AZERBAIDJAN (KURA) ne roagă să vă comunicăm noua adresă de mail şi pagina de internet:

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
site: www.kinolog.az

11. Circulara 93/2006

Circulara 62/2006: Corectare

Contrar informaţiilor comunicate F.C.I. şi publicate în Circulara Nr. 62/2006 din data de 29.05.06, FEDERAŢIA CHINOLOGICĂ DIN RUSIA (RKF) informează toate organizaţiile membre F.C.I. precum şi partenerii aflaţi sub contract că aceasta sprijină expoziţia „Golden Star” ce este programată a se desfăşura în Rusia la data de 9 decembrie 2006. În consecinţă, arbitrilor F.C.I. li se permite a oficia la această manifestare.
Vă mulţumim pentru luarea în considerare.

12. Circulara 98/2006

Schimbare numere de telefon şi fax

Magyar Ebtenyesztok Orszagos Egysulete (MEOE) ne roagă să vă comunicăm noile numere de telefon şi fax:

Telefon: 003612082307
Fax: 003612082306

13. Circulara 100/2006

Erată

Cu referire la Circulara nr. 86/2006 cu privire la noul nostru partener aflat sub contract, Uniunea Chinologică din China (CKU), vă rugăm să rectificaţi pagina corectă de internet.
Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre pentru această eroare.

UNIUNEA CHINOLOGICĂ DIN CHINA (CKU)
Pagină Web: http://www.cku.org.cn

14. Circulara 107/2006

Arbitru: Suspendare

Asociaţia Chinologică din Bolivia (KCB) informează toate organizaţiile membre F.C.I. precum şi partenerii sub contract că Dl. Jose Loza i s-a retras calitatea de membru şi arbitru începând cu data de 11 februarie 2007.

15. Circulara 108/2006

Organizaţie dizidentă

UNIUNEA CHINOLOGICĂ DIN BIELORUSIA (BCU) informează toate organizaţiile membre F.C.I. precum şi partenerii prin contract faptul că Belorusskoje Obschestvennoje Objedinenie (Respublikanskij Klub Sluzhebnogo Sobakovodstva) (BOO „RKSS”) nu mai este nu mai face parte din membri săi începând cu data de 7 septembrie 2006.

PREŞEDINTE A.CH.R.


Cristian Ştefănescu

CIRCULARA NR. 27/ 18.10.2006

LISTE FORFETARE

Ataşat vă transmitem ultimele liste forfetare venite din partea F.C.I.

PREŞEDINTE A.CH.R.

Cristian Ştefănescu

Liste forfetare F.C.I.

CIRCULARA NR. 26/ 10.10.2006

Vă trimitem alăturat următoarele regulamente:

1. Regulamentul pentru Campion Internaţional de Frumuseţe, republicat;
2. Regulamentul naţional al probelor de lucru pentru câinii de aret insulari (solo şi în cuplu);
3. Regulamentul F.C.I. de lucru de mare chetă pentru câini pontatori insulari.

PREŞEDINTE A.CH.R.

Cristian Ştefănescu

CIRCULARA NR. 25/ 10.10.2006

Vă trimitem alăturat oferta venită din partea S.C. Carpatica Asig S.A. pentru asigurarea câinilor de rasă.

PREŞEDINTE A.CH.R.

Cristian Ştefănescu

CIRCULARA NR. 24/ 10.10.2006

LISTĂ FORFETARĂ

Asociaţia Chinologică a Judeţului Ilfov ne-a transmis următoarea listă forfetară. Persoanele menţionate în această listă au fost înscrise la Expoziţia Chinologică Internaţională C.A.C.I.B., Bucureşti ce a avut loc la data de 9 septembrie 2006.

Deasemenea, până la clarificarea situaţiei, conform regulamentelor F.C.I. şi A.Ch.R. în vigoare, aceste persoane nu mai au drept de participare la manifestările chinologice organizate în ţară sau străinătate.

Nr. Catalog

Nume Proprietar

Localitatea

Nume Câine

Rasa

Suma

RON

62

Albescu Robert

Busteni, Prahova

Anca de Troian

Ciobănesc Românesc Carpatin

40

134

Bărbulescu Cristian

Iaşi

Samir Vom Hause Onul

Rottweiler

80

327

Ciornea Felicia

Bucureşti

Cross

English Pointer

80

25

David C. &Nicula R.

Cluj Napoca

Jully von Bienenwald

Ciobănesc German

130

29

David C. &Nicula R.

Cluj Napoca

Dora von Bienenwald

Ciobănesc German

131

Diaconescu Vlad

Iaşi

Venn Vom Hause Onul

Rottweiler

180

140

Diaconescu Vlad

Iaşi

Pedro Vom Hause Onul

Rottweiler

148

Diaconescu Vlad

Iaşi

Vodda Vom Hause Onul

Rottweiler

16

Maiorescu Tudor

Bucureşti

Romano Gold

Ciobănesc German

80

337

Mincu Mihai Nicolae

Bucuresti

Byron

Golden Retriever

80

III

Nache Gabriela

Ploiesti

July de Humor

Ciobănesc Românesc de Bucovina

40

323

Rusu Dragoş Florin

Ploiesti

Angel Chemukh

Brac German Păr Scurt

80

120

Tănase Ioana Laura

Ploieşti

Bubka Del Foresta Igor

Boxer German

80

 

CIRCULARA NR. 23/ 20.09.2006


LISTĂ FORFETARĂ

Asociaţia Chinologică a Judeţului Ialomiţa ne-a transmis următoarea listă forfetară. Persoanele menţionate în această listă au fost înscrise la Expoziţia Chinologică Internaţională C.A.C.I.B., Slobozia ce a avut loc la data de 10 septembrie 2006.

Deasemenea, până la clarificarea situaţiei, conform regulamentelor F.C.I. şi A.Ch.R. în vigoare, aceste persoane nu mai au drept de participare la manifestările chinologice organizate în ţară sau străinătate.

Nr. Catalog

Nume Proprietar

Localitatea

Nume Câine

Rasa

Suma

220

Buzatu Bogdan

Piatra Neamţ

PIQUANT CALL IT LIKE IT IS

W.H.W.T.

80 RON

290

Chibzui Dragoş

Bucureşti

MIRAGE REVUE ANUBIS NERU

Pharaon Hound

80 RON

306

Ciornea Felicia

Bucureşti

CROSS

Pointer

80 RON

149

Drăguşin Andreea

Bucureşti

BALTAG DE PORTO FRANCO

Ciobănesc Caucazian

40 RON

361

Garbuz Mariana

Dnepropetrovsk

HAT BREIKA BE STILL MY HEART

Cocker American

45 EUR

227

Golea Alina

Craiova

DUMILAND BEYOND LIMITS

Bull Terrier

80 RON

319

Hanif Haris

Bucureşti

WATERCRAZY NUMBER ONE REGGIE

Labrador Retriever

80 RON

83

Hurychova Vera

CZ, Ostrava

GLOR ABBA-SONIA

Dobermann negru

45 EUR

384

Massimiliano Mariani

Italia

BONSAI MINSTREL

Pekinez

45 EUR

85

Mortu Victor

Bucureşti

FOCUS NICKNAME TINY

Dobermann negru

80 RON

295

Osaci Anca

Bucureşti

FORTIBUS X-TRIM SLIM

Beagle

80 RON

348

Sabau Marian

Ploieşti

ASKLEPYOS TANGO

Cocker englez negru

80 RON

81

Sârbu Dan Cosmin

Bucureşti

POCAHONTAS DE BALTAG

Ciobănesc Românesc Carpatin

40 RON

60

   

ARCAN

Ciobănesc Românesc Carpatin

25 RON

112

Tănase Ioana Laura

Bucureşti

BUBKA DEL FORESTA IGOR

Boxer roşu

80 RON

PREŞEDINTE A.CH.R.

Cristian Ştefănescu

CIRCULARA NR. 22/ 12.09.2006

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DIRECTOR
Arad, 24.08.2006

Prezenţi: Ştefănescu Cristian, Lokodi Csaba Zsolt, Papp Vasile Carol, Molnar Zsolt, Timen Andrei, Schill Roberto.
Absenţi: Dogărescu Cătălin, Muşat Mihail şi Băbuţan Dan Adrian.

Ordinea de zi:
1. Supunerea spre aprobare a Hotărârilor Comitetului Executiv al A.Ch.R din data de 01.06.2006 şi 01.07.2006;
2. Discutarea şi aprobarea expoziţiilor CAC şi CACIB pentru anul 2007;
3. Discutarea Protocolul de colaborare între Asociaţia Chinologică Română şi Inspectoratul General al Poliţiei Române;
4. Înştiinţarea D-lui Papp Vasile Carol, Preşedintele Colegiului de Arbitri;
5. Discutarea proiectului de Statut şi stabilirea locului şi datei desfăşurării Adunării Generale Extraordinare A.Ch.R., pentru aprobarea acestuia;
6. Supunerea spre aprobare a afilierii Asociaţiei Chinologice Olt;
7. Discutarea cererii de afiliere a Clubului de Lucru Vânătoare Câini Pontatori;
8. Cerere de adeziune a Asociaţiei Cinologice a Municipiului Bucureşti, cu sediul în strada Sălăjeni nr 25;
9. Discutarea informării D-lui Mihail Bocănescu cu privire la deficienţele de organizare a expoziţiei de club pentru Viszla Maghiară şi Pontatori Insulari, precum şi cea a clubului de Brac German cu Păr Scurt, ce s-au desfăşurat la Tg. Mureş în data de 06.05.2006;
10. Discutarea adreselor Asociaţiei Chinologice Valachia, a D-lui Cosmin Bucur, a D-lui Iancu Marian Adrian şi a D-lui Moisică Ilie cu privire la înştiinţarea formulată de Dl. Grigorescu Cristian, precizările D-lui Silviu Stoica şi nemulţumiri legate de asociaţia chinologică ce acţionează în Jud. Dâmboviţa;
11. Aprobarea Regulamentului TAN, precum şi a Regulamentului atribuirii titlului “Campion de Lucru Vânătoare România”;
12. Apeluri la Hotărârile Comisiei de Disciplină A.Ch.R.; apelul Spaniel Club Român, apelul D-lui Giovanni Zingale; contestaţia D-lui Florian Stan; apelul la Hotărârile Comisiei de Disciplină nr. 20/ 01.04.2006 şi 21/ 01.04.2006;
13. Diverse.

Şedinţa, declarată statutară prin prezenţa a 6 membri din Consiliul Director, se deschide cu supunerea la vot a Hotărârilor Comitetului Executiv al A.Ch.R. ce au fost adoptate în cadrul şedinţelor din 1 iunie 2006 şi 1 iulie 2006. Cu unanimitate de voturi acestea sunt aprobate.

În continuare, în cadrul punctului 2 din ordinea de zi, este supus la vot şi aprobat proiectul de calendar pentru anul 2007, proiect întocmit pe baza solicitărilor sosite din parte asociaţiilor chinologice teritoriale. (Anexa 1)

La punctul 3 de pe ordinea de zi este prezentat Protocolul de colaborare între Inspectoratul General al Poliţiei şi Asociaţia Chinologică Română şi cu unanimitate de voturi acesta este aprobat. (Anexa 2)

În cadrul punctului 4 de pe ordinea de zi se ia notă de informarea D-lui Papp, Preşedintele Colegiului de Arbitri A.Ch.R., prin care se aduce la cunoştinţă faptul că dl. Kiss Ferenc, preşedintele Clubului Local de Ciobănesc German, filiala Satu Mare a organizat un Examen de lucru fară a avea acordul Consiliului Director şi al Clubului Naţional de Ciobănesc German. De asemenea Consiliul Director ia act de hotărârea Comisia de Disciplină, prin care dl. Kiss Ferenc este suspendat din cadrul A.Ch.R. timp de 1 an pentru aceste fapte.

La punctul 5 din ordinea de zi se propune stabilirea datei şi locului de desfăşurare a Adunării Generale Extraordinare pentru anul 2007, respectiv data de 10.02.2007, localitatea Satu Mare. Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director hotărăsc ca în data de 10.02.2007 să aibă loc Adunarea Generală Extraordinară în localitatea Satu Mare, cu următoarea Ordine de zi:
1. Aprobarea proiectului noului Statut A.Ch.R.,
2. Aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2006 şi a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007.

În cadrul punctului 6 din ordinea de zi este supusă discuţiei cerere de afiliere a Asociaţiei Chinologice Olt. Membrii Consiliului Director aprobă acordarea avizului de principiu pentru această asociaţie cu unanimitate de voturi.

Cerere de adeziune a Clubului de Lucru Vânătoare Câini Pontatori, punctul 7 din ordinea de zi, este aprobată cu unanimitate de voturi. De asemenea, membrii Consiliului Director aprobă cu unanimitate de voturi Regulamentul TAN, cu completările Comisiei Chinotehnice, precum şi Regulamentul de acordare a titlului de Campion România de Vânătoare pentru câini pontatori continental şi insulari. (Anexa 3)

La punctul 8 din ordinea de zi este supusă discuţiei cererea de afiliere a Asociaţiei Chinologice a Municipiului Bucureşti şi cu unanimitate de voturi, membrii Consiliului Director amână acordarea avizului de principiu până la reglementarea situaţiei din Bucureşti.

În continuare, în cadrul punctului 9 din ordine de zi, membrii Consiliului Director iau cunoştinţă de sesizarea D-lui Mihai Bocănescu referitoare la unele deficienţe înregistrate în cadrul examenelor de lucru organizate de C.V.M.P.I.R. şi C.R.B.G.P.S. la Tg. Mureş în data de 06.05.2006 şi recomandă respectarea pe viitor a regulamentelor nou aprobate.

În cadrul discuţiilor pe marginea adreselor legate de Asociaţia Chinologică Valachia, punctul 10 din ordinea de zi, Consiliul Director hotărăşte ca acestea să fie expediate D-lui Silviu Stoica, Preşedintele A.Ch. Fair Play Jud. Dâmboviţa, pentru a lua cunoştinţă de problemele semnalate.

Punctul 11 din ordinea de zi fiind deja aprobat, se trece la punctul 12, respectiv apelurile la Hotărârile Comisiei de Disciplină A.Ch.R. Pe marginea discuţiilor purtate, Consiliul Director hotărăşte următoarele:

Se acceptă ca întemeiat apelul înaintat de Spaniel Club Român şi faţă de cele semnalate se hotărăşte înaintarea unui avertisment scris D-nei Liana Stoicescu cu privire la articolul apărut în Anuarul Cocker Club din Anglia.

Se acceptă ca întemeiat apelul înaintat de dl. Giovanni Zingale, constatându-se ca neîntemeiată reclamaţia depusă împotriva sa.

Se acceptă ca întemeiate apelurile la Hotărârile Comisiei de Disciplină nr. 20/ 2006 şi 21/ 2006. Faţă de acestea, şi considerând că activitatea de creştere, dezvoltare şi omologare definitivă a raselor de Ciobăneşti Româneşti este o prioritate naţională şi în nici un caz apanajul unui interes de grup, Consiliul Director, în urma celor sesizate, suspendă calitatea de membru a C.N.C.C.R.C.R.C., conform art. 6 alin. 5 din Statutul A.Ch.R. De asemenea A.Ch.R. va iniţia consultări cu toţi crescătorii şi propietarii de Ciobăneşti Carpatini pentru organizarea unei Conferinţe Naţionale organizate de A.Ch.R., în care să se hotărască modul şi direcţia viitoare de activitate a tuturor celor interesaţi de această rasă. Aceste consultări vor începe neîntârziat urmând ca până la sfârşitul acestui an să se stabilească data şi locul de desfăşurare a acestei Conferinţe. Această hotărâre este aprobată cu unanimitate de voturi.

Faţă de Adresa nr. 14/ 16.02.2006 transmisă de Spaniel Club Român, Consiliul Director A.Ch.R. comunică urmâtoarele:
- având în vedere că A.Ch.M.B., unde d-na Liana Stoicescu este preşedinte de club local, nu mai face parte din cadrul A.Ch.R., nu se mai pot lua măsuri împotriva acesteia. Cât priveşte partea a doua a acestei adrese şi neavând declaraţia scrisă a d-lui Petru Muntean, arbitru internaţional, Consiliul Director nu se poate pronunţa.

Consiliul Director admite contestaţia d-lui Stan Florian şi anulează sancţiunea dictată împotriva sa. Cu toate acestea, în baza documentelor existente cu privire la neregulile şi abaterile săvârşite în cadrul Expoziţiei de Club şi a Selecţiei organizate de Copoi Club Român la Sibiu în data de 15.10.2005, Consiliul Director A.Ch.R. constată că au fost încălcate prevederile Statutului A.Ch.R. şi, în consecinţă, suspendă calitatea de membru A.Ch.R. a Copoi Club Român pe o perioadă de 2 ani, conform art. 4, paragraful 2, şi art. 6 alin. 2 şi alin. 5 din Statutul A.Ch.R.

În încheierea şedinţei, în cadrul punctului „Diverse” din ordinea de zi, Consiliul Director ia act de invitaţia la conciliere trimisă de dl. Stan Florian la A.Ch.R. prin intermediul S.C.A. „Teodoru & Associates”, în care se aduce la cunoştinţă că Dracula Dog Show este marcă înregistrată de Dl. Stan Florian şi în consecinţă nu mai poate fi folosită de A.Ch.R.
În urma discuţiilor purtate pe marginea acestui fapt, Consiliul Director hotărăşte ca această marcă să nu mai fie utilizată, urmând ca prin intermediul mijloacelor legale să conteste modalitatea de obţinere a acestei mărci de către dl. Stan Florian. Cu unanimitate de voturi această hotărâre este adoptată.

Faţă de cererea A.Ch. Semper Fidelis, Consiliul Director este de acord să suporte costurile de cazare şi întreţinere pentru zilele de 25 şi 26 august 2006, necesare prezenţei celor trei arbitri de lucru vânătoare din Italia, invitaţi la Ploieşti pentru Seminarul de pregătire al arbitrilor de specialitate din România.

Faţă de cererea C.N.C.G. prin care se solicită ca pe baza pedigree-ului eliberat de A.Ch.R., clubul să poată, la rândul său, elibera un pedigree, conform normelor Verein Für Deutsche Schaferhunde (S.V.), pentru rasa Ciobănesc german, Consiliul Director consideră că în acest moment clubul nu este pregătit pentru a elibera acte de origine.

Consiliul Director hotărăşte ca în data de 2 decembrie 2006 în localitatea Tg. Mureş să se desfăşoare un stagiu de instruire al chinotehniştilor din cadrul asociaţiilor teritoriale. Conducătorul acestui stagiu va fi dl. Lokodi Zsolt.

Se hotărăşte ca data limită de comunicare a cererilor pentru Expoziţii de club, Selecţii şi Examene de lucru să fie 30 septembrie 2006. De asemenea, organizatorii de C.A.C. şi C.A.C.I.B. ale căror cereri au fost aprobate şi cuprinse în calendarul expoziţional al anului 2007, au obligaţia de a prezenta listele cu arbitri pentru aceste competiţii pană la data de 30 septembrie 2006.

Pt. conformitate,

PREŞEDINTE A.CH.R.

Cristian Ştefănescu


CIRCULARA NR. 21/ 14.07.2006

Calendarul Expoziţional 2006

Vă trimitem alăturat Calendarul Expoziţional pentru Semestrul II – anul 2006, reactualizat.

PREŞEDINTE,

Cristian Ştefănescu

CIRCULARA NR. 20 / 14.07.2006

TAXE ŞI TARIFE A.Ch.R.

A. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
SUCURSALA DINICU GOLESCU – SECTOR 1
CONT RON: RO44RNCB0072049673930001
CONT EURO: RO17RNCB0072049673930002

Eliberare pedigree

12 RON

Eliberare pedigree din părinţi nearbitraţi sau fără drept de reproducţie

70 RON

Eliberare pedigree export

60 RON

Eliberare duplicat pedigree

24 RON

Eliberare duplicat pedigree din părinţi nearbitraţi sau fără drept de reproducţie

140 RON

Eliberare duplicate pedigree export

120 RON

Taxă afix de crescator (protectie FCI)

200 RON

* pentru Ciobăneştii Româneşti se achită doar 50% din taxele de eliberare a pedigreelor

B. BANCA ROMÂNESCĂ S.M.B.
CONT RON: RO03BRMA0700041936400000
CONT EURO: RO38BRMA0700041936495400

Cota de sprijin A.Ch.R. anuală

5 RON / membru cotizant*

Taxă organizare CAC

4 RON / câine înscris în catalog**

Taxă organizare CACIB

12 RON/ câine înscris în catalog***

Taxă organizare CACIT, CACIAG CACIL, CACIOB

150 RON / concurs

Taxă organizare expo club

4 RON / câine arbitrat****

Taxă organizare selecţie, examen lucru, CACT

4 RON / câine arbitrat*****

Taxe pentru eliberarea Diplomelor de Campion România (RJCh, RCh, RChCL)

1.       10 RON pentru membri A.Ch.R.

2.       10 EURO pentru nemembri A.Ch.R.

Diurnă delegat A.Ch.R.

250 RON******

Indemnizaţie arbitri (net)

250 RON*******

Taxe pentru examinări în cadrul Colegiului de Arbitri

Taxă examinare candidat de arbitru

100 RON

Taxă reexaminare candidat de arbitru

200 RON

Taxă instruire/ zi/ persoană

50 RON

Taxă examinare arbitru

150 RON

Taxă reexaminare arbitru

300 RON

Taxe pentru sesizări la Comisia de Disciplină a A.Ch.R.

Persoane fizice

500 RON

Persoane juridice

1000 RON


* dar nu mai puţin de 500 RON
** dar nu mai puţin de 800 RON
*** dar nu mai puţin de 3600 RON
**** dar nu mai puţin de 200 RON
***** dar nu mai puţin de 100 RON
****** diurna este platită de către A.Ch.R. după primirea raportului de observaţie din partea delegatului
******* idemnizaţiile de arbitraj se fac în valută doar pentru arbitrii străini
******** La Expoziţiile CAC şi CACIB, Ciobăneştii Româneşti vor plăti doar 50% din taxa de înscriere.

P R E Ş E D I N T E,


C r i s t i a n Ş t e f ă n e s c u

COMUNICAT 12.07.2006

Vă comunicăm că în perioadele 17 iulie – 31 iulie şi 14 august – 18 august a.c., Cartea de Origine Română îşi întrerupe activitatea pentru efectuarea concediilor de odihnă ale angajaţilor.

Ne cerem scuze pentru acest inconvenient şi vă rugăm să înţelegeţi situaţia ivită.

PREŞEDINTE,

Cristian Ştefănescu

CIRCULARA NR. 19/ 06.07.2006


HOTĂRÂRI ALE COMITETULUI EXECUTIV A.Ch.R.
Tg. Mureş, 1.07.2006


Prezenţi: Ştefănescu Cristian, Lokodi Zsolt, Schill Roberto.
Absenţi motivat: Băbuţan Dan Adrian şi Bogdan Emeric

Ordinea de zi:
1. Raport despre participarea la şedinţa secţiunii Europa F.C.I., Helsinki, 12.06.2006 – Referent Cristian Ştefănescu;
2. Propuneri de premiere a D-nei Anca Giura pentru desenele efectuate şi predate A.Ch.R. în scopul folosirii lor în pedigree şi materialele de pregătire a arbitrilor;
3. Propuneri pentru premierea concurenţilor români cu rezultate meritorii obţinute în cadrul Expoziţiei europene – Helsinki 2006;
4. Discutarea propunerii făcute de Dl. Bocănescu cu privire la organizarea unui seminar de pregătire al arbitrilor de Lucru vânătoare;
5. Discutarea solicitărilor de manifestări chinologice pentru anul 2006, venite din partea Spaniel Club România şi a Clubului de Dresaj Canin;
6. Informare cu privire la stadiul în care se află Dracula Dog Show;
7. Discutarea propunerii venite din partea C.O.R. cu privire la eliberarea pedigree-lor;
8. Aprobarea cererii D-lui Papp Vasile Carol cu privire la numirea unui nou Vicepreşedinte interimar în cadrul C.A.
Este supusă la vot ordinea de zi şi este aprobată cu unanimitate de voturi.

Şedinţa Comitetului Executiv se deschide cu prezentarea D-lui Cristian Ştefănescu asupra desfăşurării Expoziţiei Europene FCI – Helsinki 2006. Domnia sa aduce un elogiu modului de organizare a acestei manifestări şi nu în ultimul rând, participării cu rezultate bune la această manifestare a primilor Ciobăneşti Româneşti Mioritici.
După acest expozeu Dl. Cristian Ştefănescu supune discuţiei rezultatele participării delegaţiei româneşti la şedinţa secţiunii Europa F.C.I., respectiv posibilitatea ca România să organizeze Expoziţia europeană în anul 2012. Discuţiile avute de delegaţia noastră cu majoritatea reprezentanţior ţărilor europene FCI au condus la conturarea unui potenţial vot favorabil la următoarea adunare generală a secţiunii europene cu privire la atribuirea dreptului de organizare a Expoziţiei Europene FCI 2012 în România. In acest context se contureză necesitatea alocării unor sume pentru activităţi legate de promovarea imaginii crescătorilor români, a A.Ch.R. în general, prin prezentări multimedia, publicaţii (primul ziar A.Ch.R.), pliante de prezentare a Ciobăneştilor româneşti, apariţia Anuarului A.Ch.R. cu reclame ale crescătorilor autohtoni.

Se trece la punctul 2 din Ordinea de zi în care sunt prezentate materialele oferite de D-na Anca Giura, respectiv desene pentru ilustrarea raselor canine pe pedigree-le emise de C.O.R. şi ilustrarea materialului de studiu pentru arbitri. Se propune ca D-na Anca Giura să fie premiată cu suma de 1300 lei net pentru ilustrarea materialului de studiu al arbitrilor, intitulat “Pentru arbitri şi nu numai”, iar pentru cele 34 de desene destinate ilustrării pedigree-lor, este propusă suma de 1000 lei net. Totodată, pentru desenele efectuate de D-na Mezey Ildiko, destinate şi ele ilustrării pedigree-lor şi care au fost folosite până acum, se propune premierea cu suma de 34 lei/ buc., respectiv suma totală de 306 lei net.
Aceste propuneri sunt supuse la vot şi sunt aprobate în unanimitate.

În cadrul punctului 3 din Ordinea de zi, Dl. Cristian Ştefănescu precizează că, în primă fază, a fost postat pe site-ul A.Ch.R. un comunicat prin care sunt aduse mulţumiri şi felicitări participanţilor români la Expoziţia europeană – Helsinki 2006. Se fac propuneri şi pentru modul de premiere al expozanţilor şi crescătorilor români:

Toţi concurenţii români care au înscris şi prezentat câini la Expoziţia europeană de la Helsinki, câini aflaţi în proprietate românească, să fie premiaţi astfel:

- pentru un câine care a obţinut calificativ minim – “Excelent” proprietarul acestuia va putea să participe gratuit cu un câine la orice Expoziţie din România în perioada 01.08.2006 – 01.08.2007;
- pentru un câine care a obţinut calificativul “Excelent I - IV” proprietarul acestuia va putea să participe gratuit cu doi câini la orice Expoziţie din România în perioada 01.08.2006 – 01.08.2007;
- pentru un câine care a obţinut titlu (Best Junior, CAC, R.CAC, CACIB, R. CACIB) proprietarul acestuia va putea să participe gratuit cu trei câini la orice Expoziţie din România în perioada 01.08.2006 – 01.08.2007;

Proprietarii câinilor care au obţinut calificativele sau titlurile de mai sus îşi pot înscrie, conform specificaţiei de mai sus, orice câine care se află în proprietatea lor, conform pedigree-ului.

Pentru crescătorii ai căror produşi se află în proprietate străină şi au obţinut minim calificativul “Excelent”, se propune ca aceştia să aibă gratuitate la publicarea unei reclame format A5 în publicaţia lunară “Câinii noştri” al A.Ch.R. pe o perioadă de 12 luni.

Aceste hotărâri sunt supuse la vot şi aprobate în unanimitate. Aplicarea lor se va face după ce persoanele vizate vor înainta secretariatului A.Ch.R. copia foii de arbitraj pentru întocmirea listei ce va fi transmisă în teritoriu.

Se trece la punctul 4 din Ordinea de zi şi este supusă discuţiei propunerea D-lui Bocănescu privind organizarea unui seminar pentru pregătirea arbitrilor de lucru - vânătoare. Comitetul Executiv este de acord cu organizarea seminarului privind desfăşurarea examenului de lucru – vânătoare. Totodată, este de acord cu suportarea cheltuielilor de cazare şi masă a arbitrilor invitaţi în perioada 24-25.08.2006 (o zi), aducându-se la cunoştinţă iniţiatorului următoarele aspecte:
- solicitarea organizării unor manifestări chinologice se face de către membrii A.Ch.R. şi nu de persoane fizice;
- arbitri nu pot fi desemnaţi să oficieze în manifestări efectuate în România de către asociaţii din alte ţări, ENCI în acest caz;
- nu există dreptul de a solicita prezenţa obligatorie la seminar a arbitrilor români şi de a se restricţiona posibilitatea de arbitraj pe viitor a celor absenţi.

Aceste propuneri, făcute de Dl. Roberto Schill, sunt supuse la vot şi aprobate în unanimitate.

În cadrul punctului 5 din Ordinea de zi se supun spre aprobare solicitările pentru organizarea unor manifestări chinologice în anul 2006:
- solicitarea C.D.C. pentru organizarea unui Examen de lucru BH – IPO în perioada 22, 23.07.2006 în localitatea Braşov;
- solicitarea S.C.R. pentru organizarea unui Examen de lucru în data de 22.07.2006 în localitatea Cluj Napoca;
- solicitarea S.C.R. pentru organizarea de Examen de lucru, Selecţie şi Expoziţie de club în data de 10.09.2006 în localitatea Slobozia.

Se supun la vot aceste cereri şi cu unanimitate sunt aprobate. Se specifică în continuare că, începând cu anul 2007, nu vor mai fi acceptate solicitări de manifestări chinologice venite ulterior întocmirii calendarului expoziţional.

La punctul 6 din Ordinea de zi Dl. Lokodi face o scurtă prezentare a stadiului în care se află organizarea Dracula Dog Show, termenul limită de înscriere prelungindu-se până în 20 iulie 2006.
Având în vedere sprijinul acordat în timp asociaţiei noastre de către persoane importante din conducerea FCI se propune invitarea D-lui Yves de Clerq, director executiv F.C.I. şi a D-lui Stefan Stefik, membru în comitetul general F.C.I., ca invitaţi de onoare la această expoziţie, urmând ca plata transportului să fie suportată de A.Ch.R. iar cazarea şi mesele să fie suportate de A.Ch.Jud. Mureş. Supuse la vot aceste propuneri sunt aprobate în unanimitate.

Se trece la punctul 7 din ordinea de zi, respectiv solicitarea venită din partea C.O.R. de reformulare a denumirii taxelor percepute pentru obţinerea pedigree-lor din părinţi nearbitraţi, înlăturându-se astfel posibilitatea de interpretare. Se propune ca taxa de 70 lei să fie aplicată eliberării unui pedigree pentru “pui proveniţi din părinţi nearbitraţi sau care nu au obţinut dreptul de montă conform Regulamentului expoziţional”.
Această propunere este acceptată cu unanimitate de voturi.

În cadrul punctului 8 din Ordinea de zi, Dl. Cristian Ştefănescu face o prezentare a solicitării venite din partea D-lui Papp, Preşedintele Colegiului de Arbitri, în urma demisiei D-lui Petru Muntean din funcţia de Vicepreşedinte CA. Dl.Papp propune desemnarea unui Vicepreşedinte interimar, în persoana D-lui Roberto Schill. În baza prevederilor Statutului A.Ch.R., Comitetul Executiv ia act de propunere şi aprobă această numire până la proxima Plenară a Colegiului de Arbitri.

În încheierea şedinţei iau cuvântul Dl. Roberto Schill şi Dl. Cristian Ştefănescu. Dl. Schill aduce la cunoştinţă că, în urma întâlnirii cu D-na Melania Mărgineanu, Vicepreşedinte al C.N.R.R.N., s-a ajuns la un acord prin care rasele Malamut de Alaska şi Siberian Husky să treacă la Clubul Naţional al Raselor de Gr. V. În urma discuţiilor, Comitetul Executiv face următoarea recomandare:

- Clubul Naţional al Raselor de Gr. V este rugat să poarte discuţii cu persoanele din conducerea C.N.R.R.N. pentru preluarea raselor nordice, urmând ca acesta din urmă să se ocupe strict de aspectul competiţional specific de utilitate (concursuri de sănii etc.) al acestor rase.

Cu unanimitate de voturi, această propunere a fost adoptată.

Dl. Ştefănescu supune atenţiei faptul că, în urma numeroaselor semnale din teritoriu cu privire la data prevăzută pentru organizarea Adunării Generale Extraordinare de adoptare a noului Statut A.Ch.R., participarea membrilor va fi redusă, deoarece data programată iniţial se află în plină perioadă de desfăşurare a calendarului expoziţional precum şi în sezonul concediilor de odihnă. În consecinţă, Dl. Ştefănescu propune ca în cadrul următoarei şedinţe a Consiliului Director, să se stabilească o noua dată pentru desfăşurarea Adunării Generale Extraordinare, având în vedere că la data prevăzută iniţial, 22 iulie 2006, prezenţa va fi foarte slabă, interesul A.Ch.R. fiind ca la aprobarea noului Statut să participe cât mai mulţi membri.
Această propunere este adoptată cu unanimitate de voturi.

Pt. conformitate,

PREŞEDINTE,

Cristian Ştefănescu

CIRCULARA NR. 18 / 06.07.2006

1. Erată

Dintr-o regretabilă eroare, în Circulara Nr. 14 / 06.06.06, la punctul 8, Acordarea unor diplome de merit şi excelenţă, s-au strecurat două greşeli. Astfel, în loc de Ionaş Dan se va citi Ionaş Banc şi în loc de Vasile Tătaru se va citi Vasile Tătărău. Ne cerem scuze pe această cale.

2. Anulare Diplomă Campion România

Diploma de Campion România Nr. 91/17.05.2006, acordată câinelui Nefertiti de Porolissum din rasa Cocker Spaniel Englez, se anulează întru-cât respectivul exemplar nu îndeplineşte condiţiile.

PREŞEDINTE,

Cristian ŞTEFĂNESCU

CIRCULARA NR. 17 / 06.07.2006

Va trimitem alaturat noul Regulament de functionare al Colegiului de Arbitri:

PRESEDINTE,

Cristian STEFANESCU

CIRCULARA NR. 16 / 14.06.2006

Va trimitem alaturat traducerile urmatoarelor Circulare F.C.I.:

1. Circulara Nr. 62/2006
2. Circulara Nr. 65/2006
3. Circulara Nr. 69/2006
4. Circulara Nr. 70/2006
5. Circulara Nr. 71/2006
6. Circulara Nr. 72/2006

PRESEDINTE,


Cristian STEFANESCU

CIRCULARA NR. 15 / 06.06.2006

TAXE SI TARIFE A.Ch.R. si conturile unde acestea pot fi platite

A. BANCA COMERCIALA ROMÂNA
SUCURSALA DINICU GOLESCU – SECTOR 1
CONT RON: RO44RNCB0072049673930001
CONT EURO: RO17RNCB0072049673930002

Eliberare pedigree

12 RON

Eliberare pedigree din parinti nearbitrati

70 RON

Eliberare pedigree export

60 RON

Eliberare duplicat pedigree

24 RON

Eliberare duplicate pedigree export

120 RON

Taxă afix de crescator (protectie FCI)

200 RON

B. BANCA ROMÂNESCA S.M.B.
CONT RON: RO03BRMA0700041936400000
CONT EURO: RO38BRMA0700041936495400

Cota de sprijin A.Ch.R. anuală

5 RON / membru cotizant*

Taxă organizare CAC

4 RON / caine inscris in catalog**

Taxă organizare CACIB

12 RON/ caine***

Taxă organizare CACIT, CACIAG CACIL, CACIOB

150 RON / concurs

Taxă organizare alte competiţii (expo club, selectie, examen lucru)

4 RON / caine

Taxe pentru eliberarea Diplomelor de Campion România

1.       10 RON pentru membri A.Ch.R.

2.       10 EURO pentru cei ce nu sunt membri A.Ch.R.

Taxe pentru examinări în cadrul Colegiului de Arbitri

Taxă examinare candidat de arbitru

100 RON

Taxă reexaminare candidat de arbitru

200 RON

Taxă instruire/ zi/ persoană

50 RON

Taxă examinare arbitru

150 RON

Taxă reexaminare arbitru

300 RON

Taxe pentru sesizări la Comisia de Disciplină a A.Ch.R.

Persoane fizice

500 RON

Persoane juridice

1000 RON


* dar nu mai putin de 500 RON
** dar nu mai putin de 800 RON
*** dar nu mai putin de 3600 RON
**** idemnizatiile de arbitraj se fac în valuta doar pentru arbitrii straini
***** (diurna este platita de catre A.Ch.R. dupa primirea raportului de observatie din partea delegatului)

Organizare de competitii:
1. Expozitie de Club – minim 200 RON
2. Examen de lucru – minim 100 RON
3. Selectie – minim 100 RON
P R E S E D I N T E,


C r i s t i a n S t e f a n e s c u

CIRCULARA NR. 14 / 06.06.2006

HOTARÂRI ALE COMITETULUI EXECUTIV
Bucuresti, 1.06.2006

Prezenti: Stefanescu Cristian, Lokodi Zsolt, Schill Roberto si Babutan Dan Adrian.
Absent motivat: Bogdan Emeric

1. Situatia Asociatiei Chinologice a Municipiului Bucuresti

Având în vedere documentul cu numarul de înregistrare la A.Ch.R. 940/ 06.04.2006, respectiv Decizia Civila pronuntata de Tribunalul Municipiului Bucuresti în Dosarul 19041/3/2004, cu privire la apartenenta denumirii „Asociatia Chinologica a Municipiului Bucuresti” prin care acesta hotareste ca Asociatia Chinologica a Municipiului Bucuresti, cu sediul în str. Popa Tatu nr. 61, nu poate folosi aceasta denumire întrucât instanta a acordat-o unei organizatii cu sediul în str. Salajeni nr. 25, Sector 1, Bucuresti, Comitetul Executiv ia act si constata ca Asociatia Chinologica a Municipiului Bucuresti, cu sediul în str. Popa Tatu nr. 61, nu mai poate beneficia de calitatea de membru al A.Ch.R.

Comitetul Executiv ia în discutie Expozitia CAC, programata pentru data de 15.07.2006 si hotareste ca aceasta sa fie organizata de catre Asociatia Chinologica a Jud. Ilfov.

2. Expozitii 2006

a) Solicitare pentru examen de lucru pentru Terrieri si Teckeli din partea C.N.T.T.

Aceasta manifestare va avea loc la data de 20.08.2006 în localitatea Gherla.

b) Solicitare pentru schimbarea locului de desfasurare a Expozitiei de Club din partea C.N.R.R.N.

Aceasta expozitie, programata pentru data de 07.10.2006 se va desfasura la Arad în loc de Pitesti.

c) Solicitare pentru organizarea unei Expozitii de Club din partea C.N.R.R.N.

Se introduce în calendar Expozitia de Club organizata de C.N.R.R.N. ce va avea loc la Odorheiul Secuiesc la data de 29.07.2006.

d) Solicitare pentru organizarea unei Expozitii CAC din partea A.Ch. Pro Canis Brasov

Se aproba desfasurarea unei expozitii CAC în localitatea Brasov, la data de 19.08.2006.

3. Expozitii 2007

Comitetul Executiv hotareste ca data limita pentru solicitarile de expozitii CAC si CACIB pentru anul 2007, este 10.07.2006.

Pâna în acest moment se aproba pentru Calendarul Expozitional urmatoarele manifestari:
- Expozitie de Club organizata de C.N.C.C.R.C.R.C. – în data de 24.03.2007 în localitatea Bistrita;
- Expozitii CACIB organizate de A.Ch. a Jud. Sibiu – în zilele de 16, 17.06.2007 în localitatea Sibiu;
- Expozitii CAC organizate de A.Ch.R. Satu Mare – în data de 21.04.2007 în localitatea Satu Mare si în data de 15.09.2007 în localitatea Carei;
- Expozitie de Club organizata de C.N.T.T. – în data de 1.09.2007 în localitatea Tg. Mures;
- Expozitii CACIB - Dracula Dog Show - organizata de A.Ch. a Jud. Mures - în zilele de 1, 2.09.2007 în localitatea Tg. Mures;
- Expozitie CACIB organizata de A.Ch. Bihor – în data de 25.08.2007 în localitatea Oradea;
- Expozitii CACIB organizate de A.Ch.R. Arad – în zilele de 6, 7.10. 2007 în localitatea Arad.

4. Reprezentare internationala în vederea organizarii Expozitiei Europene în anul 2011 si arbitrarea raselor de Ciobanesti Românesti

Comitetul Executiv este de acord cu începerea demersurilor pentru organizarea Expozitiei Europene în anul 2011 si deleaga pe Dl. Cristian Stefanescu ca reprezentant al României la Adunarea Generala FCI - Sectiunea Europa, pentru a sustine interesul A.Ch.R. în vederea acestei cereri.

De asemenea Dl. Cristian Stefanescu are autoritatea de a lua legatura si a gasi sprijinul din partea persoanelor implicate pentru ca Ciobanestii Românesti sa fie arbitrati de arbitri din România, dat fiind ca aceste rase sunt nou recunoscute de catre FCI, arbitrii români având cele mai bune cunostinte asupra lor.

5. Conditii de efectuare a asistentelor în vederea extiderilor de competente pentru arbitri

Comitetul Executiv ia act de conditiile de efectuare a asistentelor în vederea extinderilor de competente pentru arbitri, considerând ca acestea sunt în sensul autonomiei Colegiului de Arbitri prevazuta de Statutul A.Ch.R. si recomanda Colegiului de Arbitri ca acestea sa fie introduse în Regulamentul Colegiului de Arbitri A.Ch.R.

În acest sens se adopta o rezolutie prin care Comitetul Executiv solicita Colegiului de Arbitri ca în maxim 10 zile de la data primirii acestei informari, sa prezinte Regulamentul de Functionare adoptat în Plenara din 19 februarie 2006.

6. Comisia de Disciplina a A.Ch.R.

Datorita numarului mare de sesizari venite spre solutionare la Comisia de Disciplina A.Ch.R., se hotaraste instituirea unei taxe garantie în cuantum de 500 lei pentru sesizari facute de persoane fizice si 1000 lei pentru sesizari facute de persoane juridice. Aceste taxe vor fi depuse la casieria A.Ch.R. sau în contul curent A.Ch.R. în momentul înaintarii sesizarii. În cazul nedepunerii taxei, sesizarea nu este luata în consideratie. În cazul când reclamantului i se confirma sesizarea i se va restitui garantia depusa. În caz contrar garantia nu se restituie.
Fac exceptie de la plata taxei sesizarile venite pentru Comisia de Disciplina din partea organismelor A.Ch.R., ale delegatilor observatori la expozitiile organizate în cadrul A.Ch.R., precum si în cazul autosesizarii Comisiei de Disciplina.

7. Delegare

Pentru Adunarea Generala a C.N.R.R.N. din data de 17.06.2006, membrii Comitetului Executiv hotarasc delegarea D-lui Roberto Schill în calitate de observator A.Ch.R. la aceasta adunare.

8. Acordarea unor Diplome de Merit si Excelenta

Comitetul Executiv hotareste aprobarea propunerilor facute de C.N.C.C.R.C.R.C. pentru acordarea Diplomei de merit pentru urmatoarele persoane:
Calin Zeno Baicu, Ionas Banc, Dr. Dorin Bilegan, Eugen Chivu, Doru Craciun, Ioan Cosnean, Dr. Ion Covaci, Sebastian Flesieru, Ovidiu Hanganut, Dan Ignatescu, Gheorghe Ignatescu, Marinel Josan, Doru Malureanu, Radu Moldovan, Florin Platon, Dorel Rusu, Ioana Saftoiu, Ioan Corneliu Surla si Vasile Tatarau.
De asemenea Comitetul Executiv aproba si propunerea facuta de Dl. Cristian Stefanescu prin care sa fie acordata Diploma de Excelenta cu placheta cluburilor de Ciobanesti Romanesti, respectiv: C.N.C.C.R.C.R.C., Mioritic Club si Clubul National Bucovina.

9. Hotarârea Comisiei de Disciplina A.Ch.R. nr. 7/04.02.2006

Comitetul Executiv a luat act de adresa Domnului Virgil Nicolaev înregistrata la A.Ch.R. sub nr. 616/ 3.03.2006 si constata urmatoarele:
- conform declaratiei personale a acestuia, Dl. Virgil Nicolaev nu mai face parte din nici o asociatie sau club membru A.Ch.R.,;
- În consecinta, Hotarârea Comisiei de Disciplina A.Ch.R. nr. 7/ 4.02.2006 este fara obiect si devine astfel caduca.

PRESEDINTE,


Cristian Stefanescu

CIRCULARA NR. 13 / 06.06.2006

Prin prezenta va trimitem transcrierea Procesului Verbal al Adunarii Generale A.Ch.R. ce s-a desfasurat la Brasov, în data de 9 aprilie 2006.

PRESEDINTE,

Cristian STEFANESCU

CIRCULARA NR. 12 / 06.06.2006

Va trimitem alaturat urmatoarele documente :

1. Lista forfetara Nr. 2/2006 – Mechelen 20,21 august 2005
2. Lista forfetara Nr. 2/2006 – Louvein 22,23 octombrie 2005
3. Lista forfetara Nr. 3/2006 – Leuven 22,23 octombrie 2005
4. Circulara FCI Nr. 47/2006 – Suspendare
5. Circulara FCI Nr. 58/2006 – Suspendare
6. Circulara FCI Nr. 59/2006 – Suspendare
7. Buletin de înscriere pentru Expozitia Internationala C.A.C.I.B. din data 09.09.2006

P R E S E D I N T E,


C r i s t i a n S t e f a n e s c u

CIRCULARA NR. 11 / 18.04.2006

Atasat va trimitem un exemplar din cartea „ Gheorghe Cretu si Câinii Ciobanesti Românesti”, lucrare realizata de Dl. Nicolae Tiron si Dl. Ion Prelipcean.

Fiind o carte deosebit de interesanta cu privire la istoricul raselor noastre nationale,
A. Ch. „Gheorghe Cretu” – Radauti prin intermediul Asociatiei Chinologice Române a dorit sa o faca cunoscuta tuturor asociatiilor/ cluburilor nationale membre.

În cazul în care doriti achizitionarea acestei lucrari în mai multe exemplare, va rugam sa luati legatura cu Dl. Nicolae Tiron la numarul de telefon 0745-950-998.

Pretul unui exemplar este de 25 RON, platibili în contul A.Ch.“ Gheorghe Cretu”- Radauti deschis la banca:

Raiffeisen Bank – Radauti
RO36RZBR0000060004274632

Daca nu doriti acest exemplar, va rugam sa îl returnati la A.Ch. „Gheorghe Cretu” – Radauti Str.Calea Cernautilor, Nr.66C, Radauti, Jud.Suceava.

P R E S E D I N T E,


C r i s t i a n S t e f a n e s c u

CIRCULARA NR. 10 / 18.04.2006

Va trimitem alaturat urmatoarele documente :

· Comunicat A.Ch.R. privind modalitatea de plata a taxelor A.Ch.R.
· Lista membrilor A.Ch.R. care au achitat restantele din lista forfetara a A.Ch.Sibiu;
· Circulara nr. 18 / 28.03.2006 F.C.I. – Expozitii internationale F.C.I. 2007;
· Circulara nr. 40 / 08.03.2006 F.C.I. – Arbitri suspendati;
· Circulara nr. 42 / 08.03.2006 F.C.I. – Comunicat privind pedigree-ul de export din Bosnia;
· Circulara nr. 43/ 08.03.2006 F.C.I. – Lista raselor la care se atribuie titlul CACIB pe varietati de talie, par si culoare;
· Circulara nr. 50 / 29.03.2006 F.C.I. – Lista cartilor de origine recunoscute de F.C.I.;
· Circulara nr. 51 / 29.03.2006 F.C.I. – Lista membrilor F.C.I.;
· Circulara nr. 64 / 28.03.2006 F.C.I. – Expozitii internationale F.C.I. 2006;
· Circulara nr. 52 / 10.04.2006 – Rase recunoscute provizoriu – CIMARRON URUGUAYAN;
· Circulara nr. 55/ 10.04.2006 F.C.I. – Arbitri suspendati;
· Circulara nr. 1 / 2006 – Lista forfetara expozitia de la MECHELEN , 20-21.08.2005;
· Circulara nr. 3 / 2006 – Lista forfetara expozitia de la LIEGE , 23-24.07.2005;
· Circulara nr. 4 / 2006 – Lista forfetara expozitia de la GENK, 26-27.06.2005;
· Circulara nr. 5 / 2006 – Lista forfetara expozitia de la GENK, 25-26.06.2005;
· Fisa înscriere International Dog Show Katerini – GRECIA – 17-18.06.2006 ;
· Standard Nr. 105 / 29.03.2006 - BARBET;
· Standard Nr. 179 / 29.03.2006 - BRAQUE DU BOURBONNAIS;
· Standard Nr. 181 / 29.03.2006 - RIESENSCHNAUZER ;
· Standard Nr. 183 / 29.03.2006 - ZWERGSCHNAUZER;
· Standard Nr. 184 / 29.03.2006 - DEUTSCHER PINSCHER;
· Standard Nr. 250 / 10.04.2006 - BICHON HAVANAIS;
· Standard Nr. 353 / 10.04.2006 - CIMARRON URUGUAYEN.

P R E S E D I N T E,


C r i s t i a n S t e f a n e s c u

CIRCULARA NR. 9/ 18.04.2006

Atasat va trimitem Hotarârile Comisiei de Disciplina Nr. 19, 20, 21, 22 si comunicatul acesteia.

Presedinte,


Cristian Stefanescu

 
CIRCULARA NR. 8 DIN 02.04.2006

HOTARÂRI ALE CONSILIULUI DIRECTOR
Târgu Mures, 26.03.2006

Prezenti: Stefanescu Cristian, Lokodi Zsolt, Papp Vasile Carol, Molnar Zsolt, Dogarescu Catalin, Musat Mihail, Timen Andrei.
Absenti: Schill Roberto si Babutan Dan Adrian.
Invitati: Dr. Kelemen Atilla si Petru Muntean

Ordinea de zi:
1. Propuneri pentru stabilirea de criterii pentru organizarea de expozitii în 2007;
2. Discutarea Regulamentului cadru de selectie – Referent Dl Lokodi Csaba Zsolt;
3. Modificarea Regulamentului de crestere al C.C.A.R. – Referent Dl. Roberto Schill;
4. Cerere infiintare Club Cocker;
5. Solicitarea A.Ch. Bucovina de transformare în Club de Ciobanesc Românesc de Bucovina;
6. Cerere organizare Expozitie de Club si Selectie - Retriever Club, Medias, 23.09.2006;
7. Sesizari;
8. Raport al Comisiei de cenzori;
9. Contract Consilier juridic pentru redactarea proiectului de Statut A.Ch.R.;
10. Diverse:
a. Demisia D-lui Bogdan Grabowski din functia detinuta în cadrul Comisiei de Disciplina A.Ch.R.;
b. Prezentarea macxhetei revistei Câinii Nostri;
c. Desfasurarea Adunarii Generale A.Ch.R. din 9 aprilie 2006.

Sedinta, declarata statutara prin prezenta a 7 membri din Consiliul Director, se deschide cu un cuvând de bun venit din partea dlui.Stefanescu si multumiri pentru participarea ca invitati la aceasta reuniune a dlor. Kelemen si Muntean. Se aproba ordinea de zi si se da cuvântul dlui.Kelemen care are un expozeu cu privire la rasele de ciobanesti românesti. Domnia sa sustine ca munca de selectie a acestor rase ar trebui amplificata pentru a pastra o evolutie corecta a lor si arata ca aceasta perioada pâna la recunoasterea definitiva este delicata si trebuie atent directionata. Considera ca este o realizare foarte importanta recunoasterea acestor trei rase într-o perioada asa de scurta si ca nu-si aduce aminte ca acest lucru sa se fi întâmplat pâna acum în chinologia internationala. Dl.Kelemen propune ca persoanele care au avut un rol important în formarea si promovarea raselor românesti sa fie recompensate într-un cadru festiv.

Dl. Cristian Stefanescu enuntând ideea unei întâlniri a factorilor de decizie implicati în cresterea Ciobanestilor românesti, unde sa se stabileasca o strategie privind evolutia acestor rase, propune organizarea unei Conferinte Nationale pentru Ciobanestii Românesti în toamna acestui an la Gura Humorului. De asemenea, propune ca Presedintele de Onoare al acestei conferinte sa fie dl.Dr.Kelemen. Totodata, dl.Stefanescu propune organizarea Campionatului National A.Ch.R. pentru Ciobanesti Românesti precum si organizarea de selectii pentru aceste rase. Pentru o mai buna popularizare a Ciobanestilor Românesti, se va edita o lucrare care sa contribuie la popularizarea acestor rase la nivel national si international. Partea de istoric va reveni în sarcina D-lui Dr. Kelemen, punerea în pagina si redactarea vor fi în sarcina dlor.Muntean si Stefanescu iar comentariile standardelor vor fi solicitate cluburilor de rasa. Termen limita de finalizare a materialului:01.08.2006.
Cu unanimitate de voturi sunt adoptate aceste propuneri.

În continuare sunt facute propuneri de persoane pentru acordarea diplomelor de excelenta, ca o recompensa pentru activitatea lor în cadrul raselor românesti.
Pentru Diploma de Excelenta si Placheta A.Ch.R. sunt propuse urmatoarele persoane:

Dl.Dr.Kelemen Atilla
Dna.Dr.Ruxandra Nicolescu
Dl.Dr.Viorel Ctin.Gaspar
Dl.Gheorghe Lica
Dl.Paul Mirea
Dl.Gheorghe Ilinca
Dl.Vasile Juravle
Dl.Vasile Turculet
Dl.Petru Muntean
Dl.Dr.Ilie Lupu (in memoriam)
Dl.Gheorghe Cretu (in memoriam)

Aceasta lista este aprobata cu unanimitate de voturi.

Pentru Diploma de Merit sunt propuse urmatoarele persoane:

Dl.Gheorghe Balan
Dl.Adrian Bere Semeredi
Dl.Aurel Cârmaci
Dl.Marian Constantinescu
Dl.Stefan Ghiuta
Dl.Vasile Iclenzan
Dl.Marius Iliev
Dl.Dr.Augustin Ionescu
Dl.Catalin Ionete
Dl.Ioan Morosan
Dl.Mihail Musat
Dl.Mihai Neica
Dl.Eugen Pal
Dl.Vasile Sevastru
Dl.Cristian Stavarache
Dl.Marinel Surducan
Dl.Dr.Cristian Vântu
Dl.Vasile Vostinar

Aceasta lista este aprobata cu majoritate de voturi. Pentru acordarea Diplomei de Merit lista ramâne deschisa si se asteapta eventuale propuneri din partea cluburilor de Ciobanesti Românesti.

În urma acestui preambul, timpul fiind limitat, Consiliul Direct hotaraste ca primele 3 puncte din ordinea de zi sa fie supuse discutiei într-o sedinta viitoare si trece la punctul 4 din ordinea de zi, respectiv cerere de înfiintare a unui club national de Cocker Spaniel Englez. În cadrul discutiilor ce au loc pe marginea acestui subiect, Consiliul Director hotaraste cu unanimitate de voturi ca acest club sa obtina, în prima faza, acceptul de desprindere a rasei din cadrul Spaniel Club Român si ulterior sa depuna cererea de adeziune în cadrul A.Ch.R.

Referitor la cererea facuta de Asociatia Chinologica Bucovina de schimbare a denumirii sale în Clubul National Bucovina al Crescatorilor si Proprietarilor de Câini de Rasa Ciobanesc Românesc de Bucovina, prescurtat C.N.B.C.P.C.R.C.R.B., punctul 5 din ordinea de zi, Consiliul Director ia act de aceasta schimbare de titulatura si accepta cu unanimitate de voturi noua denumire, acest lucru fiind justificat, dupa cum reiese din discutii, de o activitate sustinuta în dezvoltarea si omologarea acestei rase din partea factorilor de decizie ai A.Ch.Bucovina. Schimbarea denumirii va fi adusa la cunostinta Adunarii Generale A.Ch.R.

La punctul 6 din ordinea de zi, respectiv cererea România Retriever Club de organizare a unei Expozitii de club si Selectie, Consiliul Director aproba cu unanimitate de voturi ca acestea sa se desfasoare în data de 23.09.2006, în localitatea Medias.

Consiliul Director hotareste ca punctul 7 din ordinea de zi sa fie discutat în sedinta viitoare din cauza timpului înaintat si a complexitatii subiectului.

La punctul 8 din ordinea de zi Consiliul Director ia act de Raportul Comisiei de Cenzori.

În continuare este supus discutiei si aprobarii Contractul de colaborare încheiat între A.Ch.R. si Dl. Lucian Bagia, Consilier juridic, Contract ce prevede întocmirea proiectului pentru noul Statut A.Ch.R., verificarea Regulamentelor A.Ch.R. aprobate precum si elaborarea de proiecte ale unor viitoare Regulamente A.Ch.R. Cu 6 voturi pentru si 1 abtinere, Consiliul Director aproba semnarea acestui Contract.

Punctul 10 din Ordinea de zi, Diverse, este supus discutiei astfel:
d. Consiliul Director ia act de demisia D-lui Bogdan Grabowski din cadrul Comisiei de Disciplina si de înlocuirea sa cu Dl. Mihai Bocanescu. În urma acestui demers, Dl. Mihai Bocanescu iese din cadrul Comisiei Chinotehnice A.Ch.R., al carei membru era. Pentru Comisia Chinotehnica este propus un nou membru în persoana D-lui Gavril Cenadan. În urma supunerii la vot Consiliul Director hotaraste cu unanimitate ca Dl. Gavril Cenadan sa faca parte din Comisia Chinotehnica A.Ch.R..
e. Consiliul Director, cunoscând necesitatea unei reviste A.Ch.R., supune discutiei acest proiect, dorindu-se materializarea lui într-un timp cât mai scurt. In acest sens se da cuvântul dlui.Muntean pentru prezentarea strategiei si modalitatilor de punere în pagina a acestei reviste. Dl.Dogarescu îsi arata disponibilitatea pentru manageriatul acestei reviste si se propune o cooperare cu dl.Muntean în acest sens.
f. Dl. Papp, Presedinte al Colegiului de Arbitri, supune discutiei situatia creata la Satu Mare unde a fost organizat un Examen de lucru de catre clubul local de Ciobanesc German fara ca acest examen sa fi fost solicitat oficial de C.N.C.G. si fara ca acesta sa figureze în calendarul expo 2006. În urma prezentarii faptelor, Consiliul Director A.Ch.R. declara nul, cu unanimitate de voturi, Examenul de lucru din data de 19.03.2006, din localitatea Satu Mare. În acest context se face propunerea ca la orice Examen de lucru unde este invitat un arbitru strain, Colegiul de Arbitri A.Ch.R. sa delege si un arbitru de lucru român, propunere adoptata cu unanimitate de voturi de catre membrii Consiliului Director. De asemenea, o sesizare în acest sens a fost trimisa si Comisiei de Disciplina A.Ch.R.

La ora 17.00 sedinta este închisa.


Pt.conformitate,

PRESEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR,

Cristian Stefanescu

CIRCULARA NR.7 DIN 09.03.2006

HOTARÂRI ALE CONSILIULUI DIRECTOR
Bistrita, 04.03.2006

Prezenti: Stefanescu Cristian, Babutan Adrian Dan, Lokodi Zsolt, Papp Vasile Carol, Molnar Zsolt, Dogarescu Catalin, Musat Mihail, Timen Andrei.
Absent: Schill Roberto

Ordinea de zi:

1. Informare despre omologarea provizorie a rasei Ciobanesc Românesc de Bucovina – Referent Dl. Cristian Stefanescu;
2. Discutii cu privire la noul proiect de Statut A.Ch.R. - invitat Dl.Consilier Juridic Lucian Bagia;
3. Stabilirea datei si locului Adunarii Generale Ordinare pentru prezentarea raportului de activitate pe anul 2005 si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006;
4. Stabilirea datei si locului Adunarii Generale Extraordinare pentru aprobarea noului Statut A.Ch.R.;
5. Raport privind activitatea Colegiului de Arbitri – Referent Dl. Vasile Carol Papp;
6. Stabilirea de baremuri de taxe pentru diplomele de Campion România;
7. Stabilirea de baremuri minime de plata pentru organizarea de:
7.1. Expozitii de Club
7.2. Selectii
7.3. Examene de lucru
8. Propuneri pentru stabilirea de criterii pentru organizarea de expozitii în anul 2007;
9. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006;
10. Cereri de adeziune la A.Ch.R.
11. Discutarea Regulamentului cadru de selectie – Referent : Dl. Lokodi Csaba Zsolt
12. Modificarea Regulamentului de Crestere al C.C.A.R. – Referent : Dl. Roberto Schill
Situatia C.N.C.G. – eliberarea de acte de origine
13. Sesizari
14. Solicitari expozitii :
- D.C.R. – TIMISOARA - 06.05.2006 – Expozitie de Club;
- D.C.R. – TIMISOARA - 07.05.2006 – Test National de Selectie;
- A.Ch.Jud. Timis – TIMISOARA - 21.10.2006 – CACIB;
- programul competitional al Clubului de Dresaj Canin pentru anul 2006
- R.S.P.C. – Bucuresti – 19.03.2006 - Selectie

15. Diverse :
- Demisia domnului Florian Stan din functia detinuta în cadrul Comisiei de Disciplina A.Ch.R.
- cererea A.Ch.M.B. de ridicare a suspendarii si acordarea a unei expozitii în luna iulie 2006

Sedinta Consiliului Director se deschide cu informarea D-lui Cristian Stefanescu cu privire la propunerea facuta de F.C.I., prin care Ciobanescul Românesc de Bucovina sa fie o varietate a rasei Ciobanesc Balcanic. Varietatea Bucovina a acestei rase va avea acelasi standard cu cel aprobat de comisia de standarde FCI în septembrie 2004, propunere de CACIB si BOB individuala si tara de origine România. Comisia pentru omologarea raselor autohtone a fost de acord cu aceasta propunere a FCI si s-a trimis o solicitare comuna din partea AchR si JKS (asociatia chinologica din Serbia – Muntenegru) în vederea omologarii provizorii în aceasta varianta. Omologarea raselor românesti reprezinta o realizare deosebita a crescatorilor si a tuturor celor care au ajutat la omologarea lor, iar acest lucru ar trebui mai bine mediatizat, agreându-se ideea cooptari unei firme specializate în publicitate capabila sa creeze o imagine mai buna raselor românesti.

Pentru punctul 2 al ordinii de zi invitat este Dl. Lucian Bagia, Consilier Juridic. Domnia sa schiteaza câteva principii ce trebuie sa stea la baza noului Statut A.Ch.R. În urma discutilor se contureaza clar necesitatea unui Consilier Juridic în procesul de elaborare a noului Statut A.Ch.R. Cu unanimitate de voturi Consiliul Director hotaraste ca Dl. Lucian Bagia sa fie Consilierul Juridic al A.Ch.R. pentru aceasta problema. De asemeni, cu 6 voturi pentru si 2 împotriva, se hotaraste ca Dl. Bagia sa fie remunerat cu 3600 RON net, respectiv 5000 RON brut, pentru elaborarea proiectului de Statut si verificarea tuturor Regulamentelor A.Ch.R. Plata acestei sume se va face esalonat pe durata a 6 luni si va fi introdusa la capitolul de cheltuieli în proiectul de buget pe anul 2006.

La punctul 3 din ordinea de zi Consiliul Director hotaraste ca în data de 9 aprilie 2006 sa aiba loc Adunarea Generala Ordinara pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2006, în localitatea Brasov. 6 voturi pentru, 1 abtinere si 1 vot împotiva.

La punctul 4 din ordinea de zi, Consiliul Director hotaraste, cu unanimitate de voturi, ca Adunarea Generala Extraordinara pentru aprobarea noului Statut A.Ch.R., sa aiba loc în data de 22 iulie 2006.

Punctul 5 din ordinea de zi se desfasoara ca o dezbatere pe marginea rezultatelor întrunirii Plenarei Colegiului de Arbitri, din care reiese necesitatea organizarii unor cursuri de pregatire a arbitrilor precum si examinarea anuala a acestora. Se anexeaza raportul C.A. pe anul 2005.

În urma discutiilor de la punctul 6 din ordinea de zi, Consiliul Director hotaraste, cu unanimitate de voturi, stabilirea urmatoarelor taxe pentru eliberarea Diplomelor de Campion România:

1. 10 RON pentru membri A.Ch.R.
2. 10 EURO pentru cei ce nu sunt membri A.Ch.R.

Pentru punctul 7 din ordinea de zi Consiliul Director hotaraste, cu 7 voturi pentru si 1 vot împotriva, urmatoarele baremuri minime de plata pentru organizarea de competitii:

1. Expozitie de Club – minim 200 RON
2. Examen de lucru – minim 100 RON
3. Selectie – minim 100 RON

În urma discutiilor de la punctul 9 din ordinea de zi – aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2006 – Consiliul Director, cu 7 voturi pentru si 1 abtinere, hotaraste aprobarea si supunerea lui în cadrul Adunarii Generale Ordinare.

Punctul 10 din ordinea de zi, cereri de adeziune la A.Ch.R., este supus discutiei punctual, astfel:

1. cererea de adeziune a Clubului Crescatorilor de Ciobanesti Românesti de Bucovina precum si cererea schimbarii de denumire a Asociatiei Chinologice „Bucovina” în Clubul National Bucovina al Crescatorilor si Proprietarilor de Câini de Rasa Ciobanesc Românesc de Bucovina, prescurtat C.N.B.C.P.C.R.C.R.B., sunt analizate împreuna, Consiliul Director hotarând, cu unanimitate de voturi, ca aceste doua formatiuni sa se întalneasca si sa constituie un singur club;
2. cererea de adeziune a „România Retriever Club” este aprobata de catre Consiliul Director cu unanimitate de voturi;
3. cererea de adeziune a Asociatiei Chinologice Vaslui este aprobata de catre Consiliul Director cu unanimitate de voturi;
4. cererea de adeziune a Asociatiei Chinologice Ilfov este aprobata de catre Consiliul Director cu 6 voturi pentru, 1 vot împotriva si 1 abtinere;
5. cererile de adeziune ale „Carpatin Rustic Club” si „Carpatin Dav Club România” sunt respinse de catre Consiliul Director cu unanimitate de voturi.

De asemenea Consiliul Director hotaraste cu unanimitate de voturi ca pedigreele pentru rasele de Ciobanesti românesti sa fie eliberate cu 50% reducere de catre C.O.R., taxa de înscriere în expozitii a Ciobanescului Românesc de Bucovina sa fie redusa cu 50%, iar C.N.C.C.R.C.R.C. sa stopeze eliberarea de pedigree de club.

În urma cererilor de adeziune si a discutiilor iscate pe marginea acestui subiect, Consiliul Director a hotarât cu 5 voturi pentru si 3 abtineri ca într-un judet sa existe doar o singura asociatie chinologica si cu unanimitate de voturi existenta unui singur club ca reprezentant al unei rase.

La punctul 14 din ordinea de zi, solicitari de expozitii, Consiliul Director, analizând cererile, hotaraste:

1. cu unanimitate de voturi aproba ca Expozitia de Club a D.C.R. sa aiba loc în data de 6 mai 2006, în localitatea Timisoara;
2. cu 6 voturi pentru si 2 împotriva aproba ca A.Ch. a Jud. Timis sa organizeze o Expozitie C.A.C.I.B în data de 21 octombrie 2006;
3. cu unanimitate de voturi aproba ca R.C.R. sa organizeze un Campionat National în data de 23 septembrie 2006;
4. se supun la vot si sunt aprobate toate Examenele de lucru ale C.D.C..

În finalul sedintei, la punctul Diverse al ordinii de zi, Consiliul Director, hotaraste:

1. ridicarea suspendarii A.Ch.M.B cu 7 voturi pentru si 1 abtinere;
2. aprobrea organizarii de catre A.Ch.M.B. a unei Expozitii C.A.C. în data de 15 iulie 2006, cu 6 voturi pentru, 1 abtinere si 1 vot împotriva;
3. organizarea Expozitiei de selectie a R.S.P.C. în data de 19 martie 2006.

De asemenea, Consiliul Director voteaza în unanimitate un amendament prin care, raselor ale caror cluburi nationale nu au organizat examene de lucru sau expozitii de club, sa li sa poate elibera diplome de Campion România, fara rezultatul acestor examene, în anul când aceste competitii nu au fost organizate
Din cauza timpului limitat, punctele 8, 11, 12 si 13 din ordinea de zi aprobata, nu au mai putut fi dezbatute de catre Consiliul Director, ele urmând a fi supuse discutiei într-o sedinta ulterioara.

Pt.conformitate,

PRESEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR,


Cristian Stefanescu

Anexe:
- Calendarul Expo 2006 (format .doc)
- Tarife AchR (format .doc)
- Lista C.A. (format .doc)
- Raportul C.A. pe 2005

CIRCULARA NR. 6 / 27.02.2006

Va trimitem alaturat urmatoarele documente :

· Circulara nr. 27 / 08.02.2006 F.C.I. – Arbitri suspendati;
· Circulara 08.02.2006 F.C.I. – Lista forfetara – MECHELEN 20 – 21.08.2005;
· Circulara 30 / 21.02.2006 – Lista de afixe de pe site-ul F.C.I.;
· Circulara 31 / 21.02.2006 – Arbitri suspendati;
· Anunt pentru Expozitia Chinologica Mondiala - 2006
· Revista F.C.I. – nr. 4 / 2005

P R E S E D I N T E,


Cristian Stefanescu

CIRCULARA NR. 5 / 24.02.2006

Asociatia Chinologica din Slovacia ne roaga sa luam legatura cu persoanele cuprinse în lista anexata si sa le solicitam sa contacteze secretariatul acesteia pentru a-si plati taxele de înscriere la Expozitia Europeana F.C.I. care s-a tinut la Bratislava în octombrie 2003.

Rugam persoanele mentionate în aceasta lista sa-si clarifice situatia finaciara fata de Asociatia Chinologica din Slovacia, pentru a evita astfel prezenta pe o lista forfetara F.C.I. care sa le interzica pe viitor sa se mai înscrie la expozitii sub patronajul F.C.I. si A.Ch.R.

Adresa asociatiei slovace este:

SLOVENSKA KYNOLOGICKA JEDNOTA
Stefanikova 10
811 05 Bratislava, Slovakia
Tel-fax: 00421 2 52492298
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
www.skj.sk

Anexa la circulara 5/2006 (format .doc)

P R E S E D I N T E,

Cristian Stefanescu

CIRCULARA NR. 4 / 17.02.2006

Asociatia Chinologica a Judetului Sibiu ne roaga sa va comunicam Listele Forfetare cu persoanele care s-au înscris la expozitiile CAC si CACIB Sibiu 2005 si nu si-au achitat taxele de înscriere la aceste expozitii.

Începând cu data prezentei, persoanele cuprinse în cele doua liste forfetare nu vor mai putea fi înscrise la nici-o expozitie sau competitie din cadrul A.Ch.R. si F.C.I. pâna nu îsi vor achita toate datoriile catre Asociatia Chinologica a Judetului Sibiu.

O adresa în acest sens va fi trimisa si Federatiei Chinologice Internationale pentru a comunica tarilor membre aceasta interdictie.

Lista forfetara Sibiu 2005 (format .doc)


P R E S E D I N T E,


Cristian Stefanescu

CIRCULARA NR. 3 / 25.01.2006

Va trimitem alaturat urmatoarele documente :

· Circulara nr. 4 / 05.01.2006 F.C.I. – Lista alfabetica a raselor canine;
· Circulara nr. 8 / 05.01.2006 F.C.I. – Arbitri suspendati;
· Circulara nr. 9 / 05.01.2006 F.C.I. – Arbitri suspendati;
· Circulara nr. 10 / 05.01.2006 F.C.I. – Statistici C.A.C.I.T.;
· Circulara nr. 11 / 05.01.2006 F.C.I. – Lista raselor canine omologate F.C.I.;
· Circulara nr. 13 / 05.01.2006 F.C.I. – Statistici afixe;
· Circulara nr. 16 / 05.01.2006 F.C.I. – Tarile membre F.C.I.;
· Standard AMERICAN AKITA;
· Fisa înscriere Campionatul European – HELSINKI – 09.06-11.06.2006;
· Fisa înscriere Campionatul Mondial – POZNAN – 09.11-12.11.2006;
· Regulamentul A.Ch.R. de crestere a câinilor de rasa ( modificat );
· Regulamentul Cartii de Origine Româna ( nou );
· Regulamentul Expozitiilor Canine A.Ch.R. ( modificat );
· Calendarul Expozitional A.Ch.R. 2006 ( modificat ).

P R E S E D I N T E,


Cristian Stefanescu

CIRCULARA NR.2 DIN 20.01.2006

HOTARÂRI ALE CONSILIULUI DIRECTOR
Cluj Napoca, 15.01.2006


Prezenti: Stefanescu Cristian, Lokodi Zsolt, Papp Vasile Carol, Molnar Zsolt, Dogarescu Catalin, Musat Mihail, Timen Andrei, Schill Roberto.
Absent: Babutan Dan Adrian

Ordinea de zi votata în unanimitate:
1. Modificarea regulamentului (Circularei) prin care un membru de club este obligat sa fie si membru al unei asociatii teritoriale;
2. Aprobarea unor denumiri suplimentare pentru titlurile RPJ si CACIB obtinute la Expozitia CACIB din 8 octombrie 2006 de la Arad, JUNIOR TRANSILVANIA WINNER si respectiv TRANSILVANIA WINNER;
3. Aprobarea proiectului pentru noul Regulament COR;
4. Reglementarea regimului de Carte Deschisa pentru rasele autohtone;
5. Aprobarea unui sistem de recompense pentru membrii A.Ch.R.;
6. Discutii cu privire la modificarea Statutului A.Ch.R.;
7. Diverse.

În urma dezbaterilor de la punctul 1 din ordinea de zi, dl.Stefanescu reaminteste ca în conformitate cu prevederile statutare, cluburile si asociatiile membre A.Ch.R. trebuie sa se bucure de aceleasi drepturi iar din punct de vedere al prevederilor constitutionale, dreptul la libera asociere nu poate fi îngradit. In acest sens, considera antistatutara si anticonstitutionala prevederea circularei din 1998 care conditiona înscrierea unei persoane într-un club numai daca aceasta era în prealabil si membra într-o asociatie teritoriala. Dl.Stefanescu reaminteste membrilor Consiliului Director ca desfiintarea unor hotarâri si prevederi de natura antistatutara si a fost si este una dintre sarcinile pe care si le-au asumat membrii Consiliului Director în cadrul ULTIMEI Adunari Generale. Cu 4 voturi pentru (votul presedintelui) si 4 voturi împotriva, aceasta prevedere se abroga.

Punctul 2 al ordinii de zi este aprobat de catre Consiliul Director cu unanimitate de voturi si drept urmare câstigatorii titlurilor RPJ si CACIB în cadrul Expozitiei CACIB de la Arad vor primi si titlurile onorifice de Junior Transilvania Winner respectiv Transilvania Winner.

Punctul 3 al ordinii de zi, Regulamentul COR, este dezbatut si supus la vot punctual de catre Consiliul Director. În urma acestei analize, în proiectul initial al Regulamentului COR apar unele modificari dupa cum urmeaza:
- Art. 4 pct. 1 este aprobat cu modificarea propusa de catre Dl. Roberto Schill;
- din Art. 4 pct. 2 se propune scoaterea termenului „legalizata” referitor la copia pedegree-ului, Consiliul Director aprobând cu unanimitate de voturi acest punct modificat ca atare;

- pâna la punctul 7 sunt aprobate cu unanimitate de voturi articolele elaborate de initiatorul proiectului, Dl. Lokodi Zsolt;
- la Art. 6 punctul 5 se mai introduce un aliniat: - se trec doar titlurile de campion, eventualele examene de lucru si examenele medicale;
- Art. 9 pct. 3 este aprobat de Consiliul Director cu 7 voturi pentru si 1 vot împotriva;
- Art. 10 este aprobat cu unanimitate de voturi în varianta formulata de Dl. Lokodi;
- la Art. 13, din 3 propuneri este adoptata varianta D-lui Lokodi cu 5 voturi pentru si 3 abtineri;
- Art. 14, 15 si 16 sunt adoptate cu unanimitate de voturi în varianta D-lui Lokodi;
- Art. 18 se extrage din Regulamentul COR si se va elabora, separat, un sistem de recompensare al crescatorilor si membrilor A.Ch.R.

În final, Regulamentul COR este supus spre aprobare în bloc si este aprobat cu unanimitate de voturi.

De asemeni, Consiliul Director hotareste cu unanimitate de voturi eliminarea din Regulamentul de Crestere al A.Ch.R. a ultimei propozitii din art. 1 pct. C,.

Consiliul Director hotareste ca punctul 4 sa fie scos din ordinea de zi. 4 voturi pentru, 2 voturi împotriva si 2 abtineri.

In urma discutiilor cu privire la anumite prevederi ale regulamentului de selectie al C.N.C.C.R.C.R.C. cum ar fi conditionarea participarii la selectii, se hotareste suspendarea acestui regulament. 7 voturi pentru si 1 împotriva. Vicepresedintele chinotehnic va lua legatura cu conducerea clubului pentru modificarea si adoptarea unui nou regulament în concordanta cu cele discutate.

La punctul 5 din ordinea de zi se hotareste elaborarea unui proiect de sistem pentru recompensarea membrilor A.Ch.R., proiect ce va fi discutat în urmatoarea sedinta a Consiliului Director.

Pe marginea discutiilor de la punctul 6 din ordinea de zi se desprind urmatoarele idei:
- necesitatea prezentei unui jurist în elaborarea proiectului de Statut;
- adunarea tuturor datelor, structurarea lor si transmiterea în teritoriu pentru a fi consultate;
- convocarea Adunarii Generale în urma consultarilor din teritoriu.

În cadrul ultimului punct din ordinea de zi, Diverse, Consiliul Director hotaraste:
- pe baza propunerii Presedintelui C.A., în zilele de 19 si 20 februarie 2006 va avea loc Plenara Colegiului de Arbitri la Slobozia; Conducerea C.A. va proceda la întocmirea convocarilor si programului pentru aceasta reuniune;
- modificarea Regulamentului Expozitional care sa cuprinda o prevedere referitoare la acordarea titlului C.A.C., cu 7 voturi pentru si 1 abtinere;
- Dl.Molnar si Dl.Papp arata ca au primit foarte multe semnale negative fata de actuala prevedere a regulamentului expo prin care se atribuie doar un singur titlu C.A.C. la clasele intermediara, deschisa si munca reunite. Propun modificarea regulamentului expozitional, respectiv acordarea câte unui titlu C.A.C. pe fiecare clasa, respectiv clasa Intermediara, Deschisa si Munca. Dl.Stefanescu si Lokodi arata ca aceasta modificare este de natura sa mentina în continuare nivelul redus al competitivitatii si ca aprobarea
-


acestei propuneri de modificare ar aduce schimbari în lant la multe din prevederile acestui regulament. Totodata, Dl.Stefanescu si Dl.Lokodi arata ca este necesara o instruire mai buna a arbitrilor si ridicarea nivelului de pregatire al acestora, aspect esential în calitatea expozitiilor si procesul de ameliorare a raselor. Considera ca responsabilizarea si calificarea arbitrilor este prioritatea nr.1 care trebuie sa stea în fata C.A. în momentul actual. Cu 5 voturi pentru, 2 împotriva si 1 abtinere propunerea Dl.Papp si Dl.Molnar este aprobata.
- Dl.Musat propune modificarea conditiilor de obtinere a titlului de Campion Junior, respectiv titlul R.P.J. sa fie luat în consideratie si nu cel de Best Junior. 6 voturi pentru si 2 împotriva.


Pt.conformitate,


PRESEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR,

Cristian Stefanescu

CIRCULARA NR.1 DIN 20.01.2006

HOTARÂRI ALE CONSILIULUI DIRECTOR
Cluj Napoca, 14.01.2006


Prezenti: Stefanescu Cristian, Lokodi Zsolt, Papp Vasile Carol, Molnar Zsolt, Dogarescu Catalin, Musat Mihail, Timen Andrei, Schill Roberto.
Absent: Babutan Dan Adrian

Ordinea de zi:
1. Analiza componentei soldurilor la 30.04.2005 - întocmita de expert contabil Gabriela Moldoveanu;
2. Analiza financiar – contabila pentru anul 2005 – întocmita de Mihail Musat, Trezorier;
3. Aprobarea bugetului de venituri – cheltuieli pentru anul 2006;
4. Aprobarea fiselor de post pentru angajatii A.Ch.R.;
5. Situatia A.Ch.M.B.;
6. Discutarea cererilor de adeziune la A.Ch.R.;
7. Modificari la calendarul expozitional 2006;
8. Aprobarea delegatilor pentru expozitiile 2006;
9. Abrogarea punctului 9 din Circulara 4/ 2002

La punctul 1 din ordinea de zi, în cadrul analizei financiar – contabile efectuate pentru perioada 1998 – 2004 de Expertul Contabil Gabriela Moldoveanu, sunt supuse discutiei anumite conturi ramase cu sold pâna la aceasta data. Expertul Contabil supune analizei Consiliului Director aceste conturi, înaintând solutii pentru închiderea acestora:
- în contul soldului pentru materiale consumabile apare suma de 11281,87 RON, suma înaintata pentru achizitionarea de legitimatii în anul 1998. Prima solutie înaintata de doamna expert contabil este acea de a se trece la pierderi aceasta suma, a doua propunere fiind aceea de urmarire a celor în cauza pentru recuperarea prejudiciului.
Consiliul Director voteaza în unanimitate trecerea la pierderi a sumei de 11281,87 RON, la 31.12.2005;
- pentru soldul contului de avansuri, se propune colaborarea cu un jurist pentru demararea procedurilor de recuperare a acestor sume.
Consiliul Director voteaza cu 7 voturi pentru si o abtinere aceasta propunere.
- Pentru soldul contului „alte valori” – respectiv decontul deplasarii la Barcelona – se propune cautarea actelor pentru acel decont, iar în cazul în care acestea nu se gasesc, responsabilitatea revine presedintelui din acel moment, respectiv Dl. Virgil Nicolaev.
Consiliul Director voteaza în unanimitate adoptarea acestei solutii.

În cadrul discutiilor pe marginea punctului 2 din ordinea de zi, respectiv analiza financiara a anului 2005 întocmita de Trezorier, se contureaza incompatibilitatea de comunicare dintre Presedintele A.Ch.R. si Trezorier. Dupa audierea presedintelui si trezorierului membri Consiliului Director au supus la vot schimbarea Trezorierului.


Cu 5 voturi pentru si 3 abtineri este votata propunerea de schimbare a Trezorierului.
Este propus Dl. Schill Roberto pentru aceasta functie si cu 6 voturi pentru, 1 vot împotriva si 1 abtinere, este adoptata aceasta hotarâre.

La punctul 3 din ordinea de zi, în cadrul discutiilor privind Proiectul de Buget pentru anul 2006 si în urma analizei celor 2 proiecte înaintate, respectiv Proiectul D-lui Cristian Stefanescu si Proiectul D-lui Mihail Musat, Consiliul Director hotareste cu unanimitate de voturi completarea acestuia de catre Dl.Cristian Stefanescu în colaborare si cu sprijinul Dlui. Catalin Dogarescu, în calitatea dânsului de economist si aprobarea ulterioara a acestuia.

În cadrul discutiilor de la punctul 4 din ordinea de zi, Consiliul Director aproba Fisele de Post întocmite pentru salariatii COR si A.Ch.R., precum si angajarea D-lui Chibzui Dragos pe postul de secretar tehnic. 6 voturi pentru si 2 abtineri.

În cadrul punctului 5 din ordinea de zi, situatia A.Ch.M.B., se supune discutiei ridicarea suspendarii acesteia. Concluzia ce reiese este aceea ca apelul împotriva sanctiunii aplicate de Comisia de Disciplina A.Ch.R. nu a fost depus în termen iar situatia din cadrul A.Ch.M.B. nu s-a îmbunatatit, activitatea defectuoasa a acestei asociatii nefiind efectul suspendarii ei ci o consecinta a modului de functionare. Se supune la vot propunerea de ridicare a suspendarii.
Cu 4 voturi pentru si 4 voturi împotriva (inclusiv votul Presedintelui), Consiliul Director hotaraste pastrarea suspendarii pentru A.Ch.M.B.

În cadrul punctului 6 din ordinea zi, cereri noi de adeziune la A.Ch.R., sunt supuse discutiei urmatoarele Cluburi si Asociatii:
- Shar-Pei Club of Romania, va primi aviz de principiu daca Dac Moloss Club este de acord cu desprinderea rasei din cadrul sau. Consiliul Director voteaza aceasta hotarâre si o adopta cu 6 voturi pentru, 1 vot împotriva si 1 abtinere.
- Asociatia Chinologilor din Bucuresti Cetatea Bucur nu primeste avizul Consiliului Director cu 3 voturi pentru, 4 voturi împotriva si o abtinere
- Asociatia Chinologica Valahia Târgoviste Dâmbovita primeste avizul de principiu din partea Consiliului Director cu 3 voturi pentru, 3 voturi împotriva si 2 abtineri, în acest caz luându-se în considerare votul Presedintelui în caz de balotaj.

La punctul 7 din ordinea de zi sunt puse în discutie unele modificari ale calendarului expozitional 2006 si sunt luate urmatoarele hotarâri:
- schimbarea datei CAC – Baia Mare în ultimul week-end din septembrie, respectiv 30 septembrie 2006; Consiliul Director adopta aceasta hotarâre cu 6 voturi pentru, 1 vot împotriva si o abtinere;
- introducerea în calendar a înca 2 examene de lucru IPO în datele de 27 mai 2006 si 14 octombrie 2006; Consiliul Director hotareste introducerea acestor doua competitii în calendarul expozitional 2006 cu 7 voturi pentru si 1 abtinere;
- introducerea în calendar, la cererea Rottweiler Club România, a Campionatului National de Rottweiler în data de 18 martie 2006; Consiliul Director este de acord cu aceasta cerere, cu 7 voturi pentru si 1 abtinere;
- în urma solicitarii venite din partea A.Ch.Timis pentru acordarea unei expozitii CACIB în 2006, Consiliul Director hotaraste respingerea acestei cereri cu 4 voturi împotriva, 2 voturi pentru si 2 abtineri.

Pentru punctul 8 din ordinea de zi, respectiv aprobarea delegatilor pentru expozitiile din 2006, nu este cazul aprobarii de catre Consiliul Director.

La punctul 9 din ordinea de zi se propune abrogarea punctului 9 din Circulara 4/2002 respectiv: “Consiliul Director a adoptat urmatoarea hotarâre: Un membru (persoana fizica) care doreste sa se transfere dintr-o asociatie în alta, trebuie sa obtina acordul scris al asociatiei de unde pleaca si acordul asociatiei unde doreste sa se transfere. Aceste documente vor fi prezentate asociatiei unde se doreste transferul”. Cu unanimitate de voturi a fost abrogata aceasta prevedere.

Sanctiunile aplicate membrilor asociatiilor chinologice teritoriale sau cluburilor nationale si care au ramas definitive, sunt comunicate prin circulara tuturor membrilor A.Ch.R. iar acestia le respecta pe baza principiului de reciprocitate.

Pt.conformitate,

P R E S E D I N T E,

Cristian Stefanescu

Euro Dog Show 2024 Slovenia

eds2024

yuki

PEDIGREE DOGS OFFER SO MUCH

FCI ROMANIA960

Share a picture with your dog!

Click here 

Actualizari poze Best in Show

Fotografii Best in Show 2024:  Timisoara, Ploiesti, Agnita, Belciugatele, Bistrita, Satu-Mare, TimisoaraSuceava, Cluj-Napoca, Bucuresti, Sibiu, newArad

cdmec142

A.Ch.R pe Facebook