Home <> Regulamente

 

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)

Place Albert 1er, 13, B 6530 Thuin (Belgique), tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, email : info@fci.be

________________________________________________________________

 

 

 

REGULAMENT INTERNATIONAL AL  PROBELOR DE CAMP (FIELD TRIAL)

PENTRU CAINII DIN RASELE DE

RETRIEVERI (APORTORI)

 

 

 

 

(Proba englezească, versiunea revăzută 04/2000)

 

SCOP

Art.1

Retriver-ul este ajutorul indispensabil al vânătoarului după focul de armă. Scopul acestor probe este de a selecţiona cei mai buni câini care au plăcerea de a căuta vânatul împuşcat, un bun temperament, marcajul care îi caracterizează, un nas bun şi iniţiativă. Nu smotoceşte vânatul.

Dresajul (handling) nu trebuie considerat decât ca un complement indispensabil al acestor calităţi, făcând ca acest caine să fie calm în stand, docil la îndeplinirea ordinelor şi eventualelor îndrumări pe care conducătorul său este câteodată chemat să i le dea dacă nu a văzut locul unde vânatul a căzut.

 

ORGANIZARE

Art.2

Conform deciziei FCI adoptate în adunarea generală din 1976 la Innsbruck („FCI va acorda CACIT doar în probele cu vânat viu”), concursurile cu atribuire CACIT vor avea loc doar în zilele ce au caracter de vânătoare practică, organizate în funcţie de aceste probe, cu vânat natural, împuşcat în prezenţa câinelui, cu excepţia testului la apă prevăzut de art.16.

 

Art.3

Probele sunt organizate de către societăţile afiliate la organismele centrale recunoscute de către FCI. Organizatorii vor lua, de comun acord cu proprietarii terenurilor de vânătoare, măsurile necesare reuşitei acestor probe. Ei veghează la aplicarea prezentului regulament. Armele oficiale vor fi desemnate de către comitetul de organizare sau de către gazda de vânătoare.

 

Art.4

Aceste probe se pot organiza fie în bătaie, fie în linie şi este de dorit să se poată testa câinii atât la bataie, cât şi în linie şi la apă (art.16).

a. Arbitrii, câinii şi conducătorii desemnaţi şi armele (cel puţin una de arbitru) avansează în linie. Când vânatul este împuşcat, la ordinul arbitrului, câinele desemnat va căuta şi aporta vânatul împuşcat.

b. In bătaie, câinii sunt plasaţi după decizia arbitrului astfel încât să permită marcarea vânatului în condiţiile cele mai favorabile. In mod normal, numai la sfârşitul bătăii câinii sunt trimişi după vânatul împuşcat. Totuşi, se recomandă arbitrului să trimită un câine imediat când vânatul a căzut rănit.

c. Circulara ce anunţă concursul trebuie să prevadă dacă respectivul concurs comportă munca la apă sau cazul în care concurenţii trebuie să obţină un certificat conform articolului 16 din prezentul regulament.

 

MASURI DE ORDINE

Art.5

In ceea ce priveşte măsurile de ordine, sunt aplicabile regulamentele în vigoare în fiecare ţară, atâta vreme cât acestea nu sunt în contradicţie cu cele ale FCI.

 

INSCRIERI

Art.6

Nu pot lua parte la concurs decât câinii de rasă pură, anunţaţi în program, adică cei care sunt înscrişi într-o carte de origine recunoscută de către FCI sau într-o carte de origine anexă a unei ţări afiliate la FCI.

 

Art.7

Probele cu atribuirea CACIT sunt deschise câinilor indiferent de vârstă. Totuşi, atunci când este nevoie, participarea poate fi limitată doar în funcţie de titlurile de merit (calificative anterior obţinute) şi dacă:

a. limitarea a fost în prelabil anunţată în programul concursului;

b. concursurile cu participare limitată pentru fiecare ţară nu reprezintă mai mult de 1/3 din numărul probelor cu atribuire de CACIT dintr-un an competiţional.

 

In funcţie de condiţiile dificile ale vânatului în Europa, fiecare ţară este liberă să limiteze probele cu atribuire CACIT în funcţie de situaţia vânatului din teritoriul respectiv, însă regulamentul acestei limitări trebuie să fie în prealabil anunţat în programul concursurilor.

 

Art.8

Inscrierile trebuie să fie trimise la secretariatul desemnat de către comitetul organizator, în termenul fixat de programul probelor. Se recomandă comitetelor organizatoare să adauge un buletin de înscriere la programul concursului; acesta trebuie să reia menţiunile care sunt necesare pentru stabilirea listei participanţilor (programul zilei) : numele oficial şi de apel al câinelui, rasă şi sex, numărul cărţii de origine, numărul carnetului de muncă, data de naştere, numele părinţilor, numele producătorilor, numele şi adresa proprietarilor şi a conducătorilor.

 

INSCRIERI REFUZATE – CAINI EXCLUSI

Art.9

a. Nu pot concura şi sunt excluşi, câinii ce aparţin unei persoane excluse din FCI sau datoare la un organism afiliat FCI cu o sumă indiferent cu ce titlu.

b. prezenţa căţelelor în călduri este formal interzisă.

c. data limită a înscrierilor: nici o înscriere nu se acceptă după data de închidere a acestora.

d. Nici o taxă de înscriere nu se restituie, decât dacă se solicită cu minim 5 zile înainte de concurs.

e. Inscrierile sunt valabile doar dacă se achită taxa de participare. Participanţii străini pot achita în ziua concursului înainte de începutul probei şi trebuie să o facă pentru toţi câinii înscrişi, prezenţi sau nu, cu excepţia pct.d.

f. nu se acceptă înlocuirea câinilor după terminarea înscrierilor.

g. nu sunt admişi câinii răi, câinii atinşi de vreo maladie contagioasă, câinii monorhizi sau criptohizi, câinii ce aparţin persoanelor care fac parte din societăţi sau cluburi nerecunoscute de către membri FCI.

 

AMANAREA SAU ANULAREA PROBELOR

Art.10

Atunci când din motive obiective comitetul organizator decide să schimbe data concursului, trebuie să îi informeze pe toţi cei interesaţi. Proprietarii au dreptul să solicite restituirea taxelor de înscriere timp de 8 zile de la data primirii notificării. Inscrierile care nu au fost retrase rămân valabile pentru noua dată. Comitetul organizator îşi rezervă dreptul să anuleze concursul şi să restituie taxele de înscriere.

 

ARBITRI

Art.11

Arbitrii sunt aleşi de către organizatori dintre arbitrii oficiali numiţi de către organizaţiile FCI; numele lor trebuie să fie la cunoştinţa concurenţilor înainte de terminarea înscrierilor şi trebuie să figureze în programul competiţiei. Arbitrii au toată libertatea în luarea deciziilor; ei sunt rugaţi să se conformeze prevederilor prezentului regulament. Comitetul organizator îşi rezervă dreptul să înlocuiască arbitrii care ar fi împiedicaţi să-şi îndeplinească îndatoririle pe perioada concursurilor sau numai a unei părţi a acestora sau să ia orice altă măsură ca arbitrajul să se desfăşoare convenabil.

 

COMISARII

Art.12

Comisarii sunt numiţi de către comitetul de organizare. Ei sunt însărcinaţi să asiste arbitrii pentru apelul câinilor şi să asigure ordinea necesară între concurenţi şi spectatori.

 

CONDUITA CAINILOR

Art.13

Conducătorii şi câinii trebuie să fie prezenţi, sub sancţiunea excluderii, la apelul care are loc la locul de întâlnire şi să stea mereu la dispoziţia arbitrilor.

In afara cazului de forţă majoră, câinele trebuie să fie condus de către aceeaşi persoană pe toată durata concursului.

CAINII NU POT FI TINUTI IN LESA în timpul arbitrării lor, proprietarul sau conducătorul nu poate avea în mână nici un mijloc coercitiv. Câinii nu pot avea nici un colier coercitiv în timpul concursului şi nici un fel de colier atunci când sunt sub autoritatea arbitrilor. Nici o corecţie corporală nu poate fi administată în timpul concursului sub sancţiunea excluderii.

 

Art.14

Concursul este deschis câinilor de orice vârstă, câinii trebuie să aporteze vânat cu pene şi/sau blană.

 

APELUL SI ELIMINAREA CAINILOR

Art.15

Tragerea la sorţi este stabilită de către comitetul organizator şi determină ordinea de intrare în concurs a concurenţilor pentru primul tur, câinii participând pe grupe în ordinea numerelor care le sunt date. Pe cât posibil, câinii aparţinând aceluiaşi proprietar sau conduşi de aceeaşi persoană nu vor concura împreună.

 

Nici un câine nu va fi eliminat înainte de a fi arbitrat de către 2 arbitri, cu excepţia situaţiei în care face o greşeală eliminatorie.

 

Arbitrii au dreptul să trimită un câine să aporteze vânatul împuşcat pentru un alt câine.

 

Juriul poate să decidă dacă respectivul concursu trebuie să se termine printr-un „run-off”, unde vor fi chemaţi câinii (întotdeauna) rămaşi în cursă pentru calificativul „Excelent”; aceştia vor fi aliniaţi la un singur stand, chiar dacă numărul lor este mai mare de 3. Cu această ocazie, câinii vor fi arbitraţi în principiu de întregul juriu. „Run-off” influenţează rezultatele în acelaşi fel ca orice alt tur.

 

Pentru un baraj în vederea atribuirii CACIT, câinii care au primit CAC vor fi aliniaţi la stand, fiind arbitraţi de către 2 arbitri desemnaţi de către organizatori. Barajul constă într-un tur şi vor fi atâtea ocazii câte consideră necesare arbitrii.

Eventualele greşeli din timpul barajului nu pot să anuleze nici calificativul obţinut, nici CAC-ul atribuit. In funcţie de calitatea prestaţiei din timpul barajului, arbitrii pot să decidă să nu atribuie CACIT sau Rezerva-CACIT.

 

PROBA LA APA

Art.16

Nici un câine nu poate fi clasat dacă nu a participat la proba de aport din apă profundă în cadrul concursului sau în lipsa apei, la o probă oficială naţională sau internaţională, menţionată în carnetul de muncă sau menţionată în carnetul de muncă ori atestată de un certificat eliberat cu această ocazie, stabilit de modelul de mai jos. Atunci când câinii clasificabili nu au putut fi arbitraţi în timpul concursului la apă profundă, se va face un test de aport artificial în apă profundă cu aport la rece. In funcţie de circumstanţe, piesa de vânat va fi lăsată în apă sau alături de apă.

 

MODEL DE CERTIFICAT DE MUNCA LA APA

Semnat de cel puţin 2 arbitri oficiali, menţionând calificativul Excelent sau Foarte Bine ori un calificativ naţional echivalent.

Valabilitate: 2 ani.

 

NUMELE SOCIETATII CONDUCATOARE RECUNOSCUTE DE CATRE F.C.I.

Subsemnatii (2 arbitri oficiali), …………… atestam ca…(numele câinelui)…, rasa……….., sex……., numar de carte de origine…………., a obtinut calificativul……………., pentru proba desfasurata în apa profunda, la cautat si aport rapid al vânatului, proba ce a avut loc la ……(data), în timpul sezonului de vânatoare, organizata de catre clubul……………….
Semnaturi………………….……..


APRECIEREA MUNCII

Art.17

a. In mod ideal, retriever-ul este atent, liniştit şi calm la stand şi nu solicită atenţia conducătorului său. El trebuie să marcheze şi să reţină multă vreme locul căderii vânatului. Trimis pentru a aporta şi căuta,  el este pasionat, are iniţiativă, un nas bun şi inteligenţă la vânătoare. Trebuie să poată lucra în orice tip de teren şi să intre în apă fără a fi îndemnat. Lucrează cu plăcere, graţie bunei colaborări cu stăpânul său, fără a fi dependent de acesta; găsind vânatul, îl aportează cu uşurinţă, corect şi fără să-l smotocească. Vânatul trebuie să fie predat corect în mâna conducătorului său.

 

b. GRESELI IMPORTANTE (în ordine alfabetică)

 

- aport neglijent

- aşteptarea inutilă a ordinelor conducătorului

- conduită agresivă

- controlul slab al câinelui şi/sau deranjul inutil al terenului

- eye-wipe

- first dog down

- neliniştit în post si nerăbdător

- marking prost şi/sau reţinerea greşită a punctelor de cădere

- muncă slabă şi/sau lipsă de iniţiativă.

 

CAINELE PENALIZAT CU O GRESEALA MAJORA NU POATE PRETINDE CALIFICATUL EXCELENT

 

Definiţia eye-wipe: o ocazie neutilizată de găsire şi aport a vânatului care este găsit apoi de un alt câine trimis în aceleaşi condiţii sau care este adus de către arbitri sau la ordinul lor.

 

Definiţia first dog down: o ocazie neutilizată de găsire şi aport al vânatului rănit (sau presupus a fi aşa) care poate fi recuperat. Câinele trebuie să fi marcat vânatul pe care este imediat trimis să îl aporteze. Vânatul nu este găsit nici de către câinele desemnat, nici de un alt câine, nici adus de arbitri sau la ordinul acestora.

 

c. GREŞELI ELIMINATORII

 

- schimbatul vânatului

- contactul fizic cu câinele

- comportament agresiv

- smotocire.

- de 2 ori o greşeală majoră

- scheunat sau lătrat

- frica la focul de armă

- părăsirea postului

- scăpatul din mână, urmărirea vânatului sau continuarea vânătorii cu un vânat în gură

- primirea a 2 „eye-wipe”

- refuzul de a intra în apă

- refuzul de a aporta vânatul găsit.

 

Definiţia „părăsirea standului”: câinele îşi părăseşte postul fără permisiune cu intenţia de a  aporta şi el trebuie oprit.

 

PREMII SI CALIFICATIVE

Art.18

Omologarea recompenselor nu va fi acordată de către FCI decât dacă la probă participă cel puţin 6 câini prezenţi. Arbitrii pot să nu acorde premii atunci când consideră că munca este insuficientă. Premiile sunt însoţite de un calificativ: Excelent, Foarte Bun sau Bun sau de un calificativ naţional echivalent.

Pentru a fi clasat la premii, nu trebuie comisă nici o greşeală eliminatorie.

Pentru a obţine CACIT, câinele trebuie să aibă o prezentare impecabilă şi de un merit excepţional.

La sfârşitul concursului, arbitrii trebuie să proclame şi să comenteze rezultatele şi să predea organizatorilor clasamentul înainte de plecare.

 

Aprobat de catre Comitetul General la reuniunea de la Paris la 12/13 martie 1997 si la 6/7 aprilie 2000 la Atena. Acest regulament intră în vigoare începând cu data de 1 noiembrie 2000.

 

FCI – versiunea 04/2000