Home <> Regulamente

 

 

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)

Place Albert 1er, 13, B 6530 Thuin (Belgique), tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, email : info@fci.be

________________________________________________________________

 

 

 

REGULAMENTE OFICIALE ALE FIELD-TRIAL-URILOR INTERNAŢIONALE ŞI PROBELOR DE VÂNĂTOARE INTERNAŢIONALE

PENTRU CÂINII DE ARET CONTINENTALI

 

 

 

 

I.          DISPOZIŢII GENERALE

II.          FIELD-TRIAL-UL DE PRIMĂVARĂ

III.         FIELD-TRIAL-UL DE VARĂ

IV.        FIELD-TRIAL-UL DE TOAMNĂ

V.        PROBA DE VÂNĂTOARE USCAT SI APĂ

VI.        PROBA DE VÂNĂTOARE POLIVALENTĂ

VII.       REGULAMENTUL DE ATRIBUIRE A TITLULUI DE CAMPION INTERNAŢIONAL DE MUNCĂ

VIII.      REGULAMENTUL CUPEI EUROPEI DE PRIMĂVARĂ

IX.        REGULAMENTUL CAMPIONATULUI MONDIAL PENTRU CÂINI DE ARET (VÂNĂTOARE PRACTICĂ) (ÎN CURS DE APROBARE)

X.        REGULAMENTUL CAMPIONATELOR SPECIALE DE RASĂ

 

 

Aprobat de către Comitetul General FCI Mexico 1999, iunie 1999

In vigoare de la 01.01.2000

Modificările în caractere italice îngroşate au fost aprobate de Comitetul General, Roma, noiembrie 2002

 

 

I.          DISPOZITII GENERALE

 

SCOP

 

Art.I.1              Scopul Field-Trial-urilor internaţionale şi probelor de vânătoare internaţionale pentru câinii de aret continentali, patronate de către FCI, constă în selecţia câinilor de vânătoare eficienţi în cel mai apropiat stil de criteriile de muncă ale rasei lor pentru a contribui într-un mod esenţial la selecţia celor mai buni genitori în vederea ameliorării câinilor de aret de diferite rase continentale şi pentru stimularea interesului amatorilor de câini mari.

 

ORGANIZARE

 

Art.I.2             Field-Trial-urile internaţionale şi probele de vânătoare internaţionale pentru câinii de aret continentali, patronate de către FCI, sunt organizate de către asociaţiile specializate de rasă, asociaţiile canine regionale sau asociaţiile de utilizare a câinilor de vânătoare, recunoscute de către societăţile canine naţionale membre ale FCI.

 

Art.I.3             Asociaţia care doreşte organizarea unui Field-Trial internaţional sau a unei probe de vânătoare internaţionale, dotate cu Certificat de Aptitudini pentru Campionatul Internaţional de Muncă (CACIT), solicită în timp util patronajul FCI, prin intermediul societăţii canine naţionale a ţării sale. FCI nu acordă patronajul său decât dacă field-trial-ul sau proba de vânătoare sunt recunoscute de acest regulament. Pentru a fi acordat CACIT, societatea canină naţională va dota concursul cu Certificat de Aptitudini pentru Campionatul de Muncă (CACT).

 

Art.I.4             Terenurile trebuie să fie pregătite înainte de începerea concursului şi nu se permite aducerea vânatului în timpul competiţiei.

 

INSCRIERI

 

Art.I.5             Field-trial-urile internaţionale şi probele de vânătoare internaţionale pentru câinii de aret continentali, patronate de către FCI, sunt deschise tuturor câinilor de aret continentali de rasă pură, înscrişi în Cartea de Origine, oficial recunoscută de către FCI, fără a se ţine seama de naţionalitea sau reşedinţa proprietarului sau a conducătorului câinelui.

 

Art.I.6             Nu sunt admişi câinii incomplet vaccinaţi, câinii agresivi, câinii atinşi de o maladie contagioasă, căţelele în călduri, câinii monorhizi, criptorhizi, atinşi  de atrofie testiculară precum şi cei aparţinând persoanelor ce fac parte din societăţi dizidente sau interzise la concurs de către societăţile canine naţionale ale ţării lor. Câinii dopaţi sunt interzişi, câinii care sunt găsiţi dopaţi vor fi eliminaţi şi responsabilii lor sancţionaţi.

 

Art.I.7             Participarea poate fi limitată la una sau mai multe rase dacă se anunţă înainte.

 

Art.I.8             Participarea poate fi limitată pe baza titlurilor de merit (calificative obţinute anterior) dacă se va anunţa înainte.

 

Art.I.9             Societatea organizatoare poate să impună un număr maxim de câini ce pot fi înscrişi dacă se anunţă înainte. Numărul maxim nu poate fi mai mic de 12.

 

Art.I.10            Participarea nu poate fi limitată pe criterii de sex sau vârstă.

 

Art.I.11            După închiderea înscrierilor, fixată de societatea organizatoare şi anunţată înainte, nici o înscriere nu se va mai accepta.

 

Art.I.12            Inscrierile se acceptă doar dacă se plăteşte taxa de înscriere. Participanţii din ţările străine ţării organizatoare pot să achite taxa la începutul concursului. Nici o taxă nu se restituie decât dacă se solicită înainte de închiderea înscrierilor.

 

Art.I.13            In caz de forţă majoră, field-trial-ul sau proba de vânătoare poate fi anulată, situaţie în care taxele se vor păstra de către organizatori pentru a suporta cheltuielile deja făcute.

 

ARBITRI

 

Art.I.14            Field-trial-urile internaţionale şi probele de vânătoare internaţionale pentru câinii de aret continentali, patronate de către FCI, pot fi arbitrate doar de către arbitri calificaţi pentru acest concurs şi al căror nume figurează pe lista arbitrilor ţării unde locuiesc. Arbitrii străini pot să oficieze doar cu acordul scris al societăţii canine naţionale din ţara lor. Această autorizare trebuie cerută din timp de către societatea naţională canină a ţării organizatoare.

 

Art.I.15            Un arbitru nu poate să arbitreze nici un câine al cărui proprietar sau coproprietar a fost, pe care l-a dresat sau antrenat, păstrat sau vândut în ultimile şase luni de dinaintea concursului, ca de altfel şi câinii aparţinând familiei sale sau partenerilor săi.

 

REPARTIZAREA CAINILOR

 

Art.I.16            Câinii înscrişi pot fi repartizaţi în mai multe serii.

 

Art.I.17            Repartizarea câinilor în serii este lăsată în seama organizatorilor, ordinea de participare putând fi trasă la sorţi. Tragerea la sorţi arată ordinea de intrare în concurs.

 

Art.I.18            Câinii aceluiaşi participant nu pot fi înscrişi în mai mult de 2 serii.

 

APELUL

 

Art.I.19            Ora şi locul de întâlnire vor fi anunţate înainte. Conducătorii câinilor şi câinii trebuie să fie, sub sancţiunea excluderii, prezenţi la apelul care se face la punctul de întâlnire.

 

PREZENTAREA

 

Art.I.20           Conducătorii şi câinii lor trebuie să stea la dispoziţia juriului şi să se conformeze indicaţiilor acestuia.

 

Art.I.21            In timpul prezentării, câinele nu va purta nici un mijloc de constrângere şi conducătorul nu va putea folosi acest accesoriu.

 

Art.I.22           In orice prezentare, conducătorul nu trebuie să-şi folosească vocea şi fluierul decât cu cea mai mare discreţie.

 

ATRIBUIREA CACIT

 

Art.I.23           CACIT şi RCACIT se atribuie câinilor care au făcut un parcurs de un merit excepţional şi fără greşeală. Câinele trebuie să fi obţinut calificativul „excelent” sau, ignorând acest calificativ, „primul loc” sau „prima categorie”. Atenţia arbitrilor trebuie să fie atrasă de severitatea pe care FCI o aşteaptă de la ei atunci când se propune un câine pentru CACIT sau RCACIT.

 

Art.I.24           Dacă unul sau mai mulţi câini au o prestaţie de nivelul CACIT, arbitrii nu pot decât să propună unul singur pentru CACIT sau RCACIT, într-un field-trial sau probă de vânătoare.

 

Art.I.25           Dacă proba de vânătoare, unde CACIT este pus în competiţie, se arbitrează pe puncte şi mai mulţi câini au avut o prestaţie ce merită această recompensă, arbitri vor propune pentru CACIT câinele ce a obţinut cel mai mare număr de puncte şi pentru RCACIT  câinele de pe poziţia II. Dacă mai mulţi câini obţin numărul de puncte, vor fi departajaţi conform regulamentului concursului. Dacă nu prevede această situaţie, câinii aflaţi la egalitate vor fi supuşi unui baraj simplu, în cuplu. Câinii reţinuţi pentru baraj vor fi departajaţi după stil, alura inerentă rasei, chetă şi supunere.

 

Art.I.26           Dacă în field-trial-ul, unde CACIT este pus în competiţie, sunt mai multe serii şi câştigătorii fiecărei serii au avut o prestaţie care merită această recompensă, aceştia vor fi supuşi unui baraj simplu, în cuplu. Câinii reţinuţi pentru baraj vor fi departajaţi după stil, alura inerentă rasei, chetă şi supunere.

 

Art.I.27           Un baraj pentru CACIT şi RCACIT nu are influenţă asupra rezultatelor deja obţinute, dar, daca respectivii câini nu evoluează corect, arbitrii nu vor propune pe nici unul pentru CACIT sau RCACIT.

 

Art.I.28           Propunerile arbitrilor se vor trimite la secretariatul general FCI prin intermediul societăţii naţionale canine a ţării organizatoare.

 

Art.I.29           Omologarea recompenselor de către FCI nu se va face decât dacă la field-trial sau proba de lucru au participat cel puţin 6 câini.

 

Art.I.30           Secretariatul general FCI verifică dacă toate prevederile regulamentului au fost respectate. In caz afirmativ, omologhează propunerile arbitrilor şi certificatele le trimite proprietarilor câinilor. In caz negativ, recompensa nu este acordată.

 

LITIGII

 

Art.I.31            In toate litigiile, regulamentele în vigoare ale societăţii naţionale canine a ţării organizatoare sunt aplicabile dacă nu intră în contradicţie cu regulamentele FCI.

 

APLICAREA ACESTUI REGULAMENT

 

Art.I.32           Prezentul regulament este în vigoare pentru toate Field-trial-urile internaţionale şi probele de vânătoare internaţionale pentru câinii de aret continentali, patronate de către FCI. Acest regulament nu modifică field-trial-urile naţionale, probele de vânătoare naţionale şi campionatele de muncă naţionale existente în diferite ţări şi a căror reglementare aparţine societăţilor nationale canine din fiecare ţară.

 

TRADUCERI

 

Art.I.33           In caz de interpretare litigioasă a textului, textul în limba franceză are întâietate.

 

RATIFICARE

 

Art.I.34           Prezentul regulament a fost aprobat de către Comitetul General FCI în iunie 1999, la Mexico City.

 

 

 

II.        FIELD TRIAL DE PRIMĂVARĂ

 

GENUL DE CONCURS

 

Art.II.1            Field-Trial-ul de primăvară pentru câinii de aret continentali are loc doar pe teren cu potârnichi.

 

TERENUL

 

Art.II.2            Toate terenurile de vânătoare sunt bune dacă şi câinii pot să se exprime în această disciplină şi cu condiţia să fie suficiente potârnichi salbatice.

 

VÂNATUL

 

Art.II.3            Field-Trialul de primăvară are loc doar cu potârnichi, roşii sau gri. Totusi, în cadrul clasamentului se poate ţine cont de punctele bune dar nu şi de greşelile fără continuare, primite în probe unde se foloseşte un alt vânat. Un câine nu poate fi clasat decât dacă a primit cel puţin un punct valabil asupra potârnichilor.

 

PREZENTARE

 

Art.II.4            Field-Trialul de primăvară se poate susţine în solo sau în cuplu.

 

Art.II.5            Primul tur care va trebui pe cât posibil să fie făcut cu vânt bun  trebuie, în afara unor situaţii speciale, să dureze 15 minute sau mai puţin atunci când câinele comite o greşeală eliminatorie sau nu este în nota concursului.

 

Art.II.6            Durata celorlalte ture este lăsată la latitudinea arbitrilor. Arbitrii vor putea să cheme de cel mult două ori câinii de mare merit care nu ar fi avut ocazia în tururile precedente dar vor trebui să-i oprească imediat dupa prima ocazie.

 

Art.II.7            La începutul fiecărui tur şi a chemărilor ulterioare, va fi acordat un minut de aşteptare timp în care punctele vor fi acumulate dar greşelile făcute nu vor fi eliminatorii.

 

Art.II.8            In cazul schimbării terenului, cu ţinerea câinelui în lesă, timpul va fi suspendat pentru a fi continuat la reluare. Săltările vânatului din timpul primului pasaj sub vânt, lateral în stânga sau dreapta, nu vor conta ca greşeli; totuşi, câinele care va sălta intenţionat vânatul observat la prima trecere va fi eliminat.

 

Art.II.9            Din momentul în care se va anunţa sfârşitul primului tur, nici un punct nu se va număra în plus, nici vreo greşeală, în afara situaţiei în care câinele care va scăpa din mâna conducătorului nu va putea fi prins de acesta imediat.

 

Art.II.10          Un foc de armă va fi tras la cel puţin un aret al câinelui iar frica caracteristică la focul de armă va fi eliminatorie.

 

Art.II.11           După un aret servit, conducătorul trebuie să prindă câinele în lesă şi să revină lângă arbitri.

 

Art.II.12          In cazul prezentării de cuplu, conducătorii se vor menţine pe toată durata parcursului cot la cot şi trebuie să rămână sub controlul juriului. Nu trebuie tolerat ca un conducător să jeneze de o manieră abuzivă, cu vocea sau fluierul, câinele partenerului său; o prezentare sobră va fi apreciată în mod deosebit. Fluierul cu ultrasunete este interzis.

 

ARBITRAJUL/CLASAMENTUL

 

Art.II.13          Nu se acordă nici o recompensă câinelui care nu obţine nici un punct asupra potârnichilor.

*Un punct se acordă eventual dacă ia urma vânatului urmat de aret, de un eventual filaj la ordin sau de săltare a vânatului la ordin, cu imobilitatea câinelui la plecarea vânatului şi cu disciplina la focul de armă. Nu se termină decât la prinderea în lesă de către conducător.

* Dacă se solicită filajul la ordin, câinele trebuie să fileze cu hotărâre şi uşurinţă în faţa conducătorului şi doar la comanda acestuia şi ţinând contact cu vânatul. Filajele lungi sunt tolerate cu condiţia să fie energice, decise şi concludente. Refuzul de a fila la ordin este eliminatoriu.

* Dacă se solicită săltarea vânatului la ordin, câinele trebuie să indice vânatul cu o acţiune directă, doar la ordinul conducătorului, după autorizarea dată de arbitru. In timpul acţiunii, conducătorul ramâne pe locul de unde a dat ordinul. Acţiunea trebuie să fie energică, decisă, concludentă şi făcută cu precizie. Refuzul de a sălta la ordin este eliminatoriu.

* Filajul la ordin şi săltatul la ordin nu trebuie confundate cu acţiunea câinelui care se apropie spontan de vânat înainte de sosirea conducătorului pentru a păstra contactul cu mirosul vânatului.

* Fiecare ţară este liberă să solicite filajul la ordin şi săltatul la ordin sau pe amândouă.

 

Art.II.14          Arbitrii nu vor stabili clasamentul după numărul de puncte ci după calitatea punctului sau punctelor primite şi trebuie să se refere obligatoriu la stilul şi alura inerente rasei, la pasiunea pentru vânătoare, la puterea olfactivă şi la dresaj.

 

Art.II.15          Cheta trebuie să fie în mod special activă, inteligentă şi metodică. Ea nu trebuie să fie dirijată de fluier.

 

Art.II.16          Terenul trebuie să fie complet explorat şi toate ocaziile asupra potârnichilor trebuie să fie exploatate.

 

Art.II.17          Urmărirea vânatului cu pene este eliminatorie. Urmărirea vânatului cu blană nu este eliminatorie decât atunci când câinele revine la primul apel al conducătorului şi îşi reia în mod normal cheta.

 

Art.II.18          Cea mai mare înţelepciune la plecatul vânatului şi la focul de armă este obligatorie. Pentru a putea pretinde CACIT este necesară înţelepciunea absolută.

 

Art.II.19          La prezentarea în cuplu, juriul va avantaja câinele care face patron spontan. Respectul pentru aretul concurentului este obligatoriu, spontan sau la ordin. Câinele care nu respectă aretul concurentului sau care jenează concurentul în mod continuu (talonaj, chetă neregulată, dresaj insuficient, areturi false) va fi eliminat.

 

Art.II.20          Vor fi eliminati (cu excepţia art.II.7, II.17, II.21 si II.22) :

a. câinii agresivi ;

b. câinii dopaţi ;

c. câinele care pleacă din mâna conducătorului, inclusiv în urmărire;

d. câinele care în mod intenţionat determină zborul vânatului cu pene, precizat la art.II.3, pe parcursul său ;

e. câinele care o singură dată trece de potârnichi sau dă glas la potârnichi pe parcursul sau ;

f. câinele care face 3 areturi ferme şi lungi fără vânat, în mai multe direcţii ;

g. câinele care nu respectă aretul concurentului ;

h. câinele care îşi jenează concurentul într-o manieră continuă ;

i. câinele căruia îi lipseşte înţelepciunea la plecarea vânatului şi la focul de armă ;

j. câinele care are frică de focul de armă ;

k. câinele care latră pe parcursul său ;

l. câinele care nu va fi în nota concursului.

 

Art.II.21          MTHR (Mentiune Foarte Onorabilă Rezervată) poate să fie atribuită câinelui care a făcut un parcurs de mare merit şi de 15 minute, cu un punct excelent şi cu o greşeală eliminatorie (vânat săltat sau vânat peste care a trecut). O singură MTHR poate fi eventual atribuită pentru o serie.

 

Art.II.22          CQN (Certificat de Calităţi Naturale) poate fi atribuit câinelui care a făcut un excelent parcurs, cu un aret la vânat prezent şi fără nici o greşeală de dresaj eliminatorie.

 

Art.II.23          La sfârşitul concursului, arbitrii trebuie să comunice şi să comenteze rezultatele şi să predea clasamentul organizatorilor înainte de plecare.

 

 

 

 

III.       FIELD-TRIALUL DE VARĂ

 

GENUL DE CONCURS

 

Art.III.1                       Field-trial-ul de vară pentru câinii de aret continentali are loc doar pe uscat. Proba trebuie să reflecte imaginea exactă a vânătorii. Câinele este apreciat după comportamentul său înainte de focul de armă.

 

TERENUL

 

Art.III.2                      Concursurile trebuie să se desfaşoare pe veritabile terenuri de vânătoare, cultivate şi acoperite suficient, astfel încât să mascheze bine vânatul.

 

VANATUL

 

Art.III.3                      Field-trialul de vară se desfăşoară cu păsări vânate de obicei la aretul câinelui. Totuşi, în cadrul clasamentului se poate ţine cont de punctele bune dar nu şi de greşelile fără continuare, primite în probe unde se foloseşte un alt vânat.  Un câine nu poate fi clasat decât dacă a primit cel puţin un punct valabil la păsări vânate de obicei la aretul câinelui. Vânatul poate fi limitat cu condiţia să fie în prealabil anunţat în program sau în regulamentul naţional.

 

PREZENTARE

 

Art.III.4                      Field-Trialul de vară se poate susţine în solo sau în cuplu.

 

Art.III.5                      Primul tur, care va trebui pe cât posibil să fie făcut cu vânt bun,  trebuie, în afara unor situaţii speciale, să dureze 15 minute sau mai puţin atunci când câinele comite o greşeală eliminatorie sau nu este în nota concursului.

 

Art.III.6                      Durata celorlalte ture este lăsată la latitudinea arbitrilor. Arbitrii vor putea să cheme de cel mult două ori câinii de mare merit care nu ar fi avut ocazia în tururile precedente dar vor trebui să-i oprească imediat după prima ocazie.

 

Art.III.7                      La începutul fiecărui tur şi a chemărilor ulterioare, va fi acordat un minut de aşteptare, timp în care punctele vor fi acumulate dar greşelile făcute nu vor fi eliminatorii.

 

Art.III.8                      In cazul schimbării terenului, cu ţinerea câinelui în lesă, timpul va fi suspendat pentru a fi continuat la reluare. Săltările vânatului din timpul primului pasaj sub vânt, lateral în stânga sau dreapta, nu vor conta ca greşeli; totuşi, câinele care va sălta intenţionat vânatul observat la prima trecere va fi eliminat.

 

Art.III.9                      Din momentul în care se va anunţa sfârşitul primului tur, nici un punct nu se va număra în plus, nici vreo greşeală, în afara situaţiei în care câinele care va scăpa din mâna conducătorului nu va putea fi prins de acesta imediat.

 

Art.III.10         Un foc de armă va fi tras la cel puţin un aret al câinelui iar frica caracteristică la focul de armă va fi eliminatorie.

 

Art.III.11         După un aret servit, conducătorul trebuie să prindă câinele în lesă şi să revină lângă arbitri.

 

Art.III.12         In cazul prezentării de cuplu, conducătorii se vor menţine pe toată durata parcursului cot la cot şi trebuie să ramână sub controlul juriului. Nu trebuie tolerat ca un conducător să jeneze de o manieră abuzivă, cu vocea sau fluierul, câinele partenerului sau. O prezentare sobră va fi apreciată în mod deosebit. Fluierul cu ultrasunete este interzis.

 

ARBITRAJUL/CLASAMENTUL

 

Art.III.13         Nu se acordă nici o recompensă câinelui care nu obţine nici un punct asupra vânatului cu pene precizat la art.III.3.

*Un punct se acordă eventual dacă ia urma vânatului urmat de aret, de un eventual filaj la ordin sau de săltat la ordin, de imobilitate la plecarea vânatului şi de înţelepciune la focul de armă. Nu se termină decât la prinderea în lesă de către conducător.

* Dacă se solicită filajul la ordin, câinele trebuie să fileze cu hotărâre şi uşurinţă în faţa conducătorului şi doar la comanda acestuia şi ţinând contact cu vânatul. Filajele lungi sunt tolerate cu condiţia să fie energice, decise şi concludente. Refuzul de a fila la ordin este eliminatoriu.

* Dacă se solicită săltatul la ordin, câinele trebuie sa arate vânatul cu o acţiune directă, doar la ordinul conducătorului şi după autorizarea dată de arbitru. In timpul acţiunii, conducătorul rămâne pe locul de unde a dat ordinul. Acţiunea trebuie să fie energică, decisă, concludentă şi făcută cu precizie. Refuzul de a sălta la ordin este eliminatoriu.

* Filajul la ordin şi săltatul la ordin nu trebuie confundate cu acţiunea câinelui care se apropie spontan de vânat înainte de sosirea conducătorului pentru a păstra contactul cu mirosul vânatului.

* Fiecare ţară este liberă să solicite filajul la ordin si săltatul la ordin sau pe amândouă.

 

Art.III.14         Arbitrii nu vor stabili clasamentul după numărul de puncte ci după calitatea punctului sau punctelor primite şi trebuie să se refere obligatoriu la stilul şi alura inerente rasei, la pasiunea pentru vânătoare, la puterea olfactivă şi la dresaj.

 

Art.III.15         Cheta trebuie să fie în mod special activă, inteligentă şi metodică. Ea nu trebuie să fie dirijată de fluier.

 

Art.III.16         Terenul trebuie să fie complet explorat şi toate ocaziile asupra vânatului cu pene, precizat la art.III.3, trebuie să fie exploatate.

 

Art.III.17         Urmărirea vânatului cu pene este eliminatorie. Urmărirea vânatului cu blană nu este eliminatorie decât atunci când câinele revine la primul apel al conducătorului şi îşi reia în mod normal cheta.

 

Art.III.18         Cea mai mare înţelepciune la plecatul vânatului şi la focul de armă este obligatorie. Pentru a putea pretinde CACIT este necesară înţelepciunea absolută.

 

Art.III.19         La prezentarea în cuplu, juriul va avantaja câinele care face patron spontan. Respectul pentru aretul concurentului este obligatoriu, spontan sau la ordin. Câinele care nu respectă aretul concurentului sau care jenează concurentul în mod continuu (talonaj, chetă neregulată, dresaj insuficient, areturi false) va fi eliminat.

 

Art.III.20        Vor fi eliminaţi (cu excepţia art.III.7, III.17, III.21 şi III.22) :

a. câinii agresivi ;

b. câinii dopaţi ;

c. câinele care pleacă din mâna conducătorului, inclusiv în urmărire;

d. câinele care în mod intenţionat determină zborul vânatului cu pene, precizat la art.III.3, pe parcursul său ;

e. câinele care o singură dată trece de potârnichi sau dă glas la potârnichi pe parcursul sau ;

f. câinele care face 3 areturi ferme şi lungi fără vânat, în mai multe direcţii ;

g. câinele care nu respectă aretul concurentului ;

h. câinele care îşi jenează concurentul într-o manieră continuă ;

i. câinele căruia îi lipseşte înţelepciunea la plecarea vânatului şi la focul de armă ;

j. câinele care are frică de focul de armă ;

k. câinele care latră pe parcursul său ;

l. câinele care nu va fi în nota concursului.

 

Art.III.21         MTHR (Mentiune Foarte Onorabilă Rezervată) poate să fie atribuită câinelui care a făcut un parcurs de mare merit şi de 15 minute, cu un punct excelent şi cu o greşeală eliminatorie (săltarea vânatului sau vânat peste care a trecut). O singură MTHR poate fi eventual atribuită pentru o serie.

 

Art.III.22        CQN (Certificat de Calităţi Naturale) poate fi atribuit câinelui care a făcut un excelent parcurs, cu un aret la vânat prezent şi fără nici o greşeală de dresaj eliminatorie.

 

Art.III.23        La sfârşitul concursului, arbitrii trebuie să comunice şi să comenteze rezultatele şi să predea clasamentul organizatorilor înainte de plecare.

 

 

 

 

 

IV.       FIELD-TRIALUL DE TOAMNA

 

GENUL DE CONCURS

 

Art.IV.1           Field-trialul de toamnă pentru câinii de aret continentali are loc doar pe uscat. Proba trebuie să reflecte imaginea exactă a vânătorii. Dacă este posibil, o piesă de vânat va fi împuşcată în timpul probei. Câinele este apreciat după comportamentul său înainte de focul de armă. Inainte de focul de armă, câinele trebuie să caute şi să facă aret. După focul de armă, el trebuie să găsească şi să aporteze vânatul mort sau rănit.

 

TERENUL

 

Art.IV.2          Concursurile trebuie să se desfaşoare pe veritabile terenuri de vânătoare, cultivate şi acoperite suficient, astfel încât să mascheze bine vânatul.

 

VANATUL

 

Art.IV.3          Field-trialul de toamnă se desfăşoară cu păsări vânate de obicei la aretul câinelui. Totuşi, în cadrul clasamentului se poate ţine cont de punctele bune dar nu şi de greşelile fără continuare, primite în probe unde se foloseşte un alt vânat.  Un câine nu poate fi clasat decât dacă a primit cel puţin un punct valabil la păsări vânate de obicei la aretul câinelui. Vânatul poate fi limitat cu condiţia să fie în prealabil anunţat în program sau în regulamentul naţional.

 

PREZENTARE

 

Art.IV.4          Field-Trialul de toamnă se poate susţine în solo sau în cuplu.

 

Art.IV.5          Primul tur care va trebui pe cât posibil să fie făcut cu vânt bun  trebuie, în afara unor situaţii speciale, să dureze 15 minute sau mai puţin atunci când câinele comite o greşeală eliminatorie sau nu este în nota concursului.

 

Art.IV.6          Durata celorlalte ture este lăsată la latitudinea arbitrilor. Arbitrii vor putea să cheme de cel mult două ori câinii de mare merit care nu ar fi avut ocazia în tururile precedente dar vor trebui să-i oprească imediat după prima ocazie.

 

Art.IV.7          La începutul fiecărui tur şi a chemărilor ulterioare va fi acordat un minut de aşteptare timp în care punctele vor fi acumulate dar greşelile făcute nu vor fi eliminatorii.

 

Art.IV.8          In cazul schimbării terenului, cu ţinerea câinelui în lesă, timpul va fi suspendat pentru a fi continuat la reluare. Săltările vânatului din timpul primului pasaj sub vânt, lateral în stanga sau dreapta, nu vor conta ca greşeli; totuşi, câinele care va sălta intenţionat vânatul observat la prima trecere va fi eliminat.

 

Art.IV.9          Din momentul în care se va anunţa sfârşitul primului tur, nici un punct nu se va număra în plus, nici vreo greşeală, în afara situaţiei în care câinele care va scăpa din mâna conducătorului nu va putea fi prins de acesta imediat.

 

Art.IV.10         Un foc de armă va fi tras la cel puţin un aret al câinelui iar frica caracteristică la focul de armă va fi eliminatorie.

 

Art.IV.11         După un aret servit, urmat sau nu de aport, conducătorul trebuie să prindă câinele în lesă şi să revină lângă arbitri. Aportul trebuie să aibe loc la ordinul arbitrului.

 

Art.IV.12         In cazul prezentării de cuplu, conducătorii se vor menţine pe toată durata parcursului cot la cot şi trebuie să ramână sub controlul juriului. Nu trebuie tolerat ca un conducător să jeneze de o manieră abuzivă, cu vocea sau fluierul, câinele partenerului sau. O prezentare sobră va fi apreciată în mod deosebit. Fluierul cu ultrasunete este interzis.

 

ARBITRAJUL/CLASAMENTUL

 

Art.IV.13         Nu se acordă nici o recompensă câinelui care nu obţine nici un punct asupra vânatului cu pene precizat la art.IV.3 şi care nu a aportat vânat. Atunci când câinele nu a avut ocazia să aporteze în timpul parcursului, imediat după aceea, se va face un aport la rece cu vânat cu pene mort de puţină vreme.

*Un punct se acordă eventual dacă ia urma vânatului urmat de aret, de un eventual filaj la ordin sau de săltat la ordin, de imobilitate la plecarea vânatului şi de înţelepciune la focul de armă. Nu se termină decât la prinderea în lesă de către conducător.

* Dacă se solicită filajul la ordin, câinele trebuie să fileze cu hotărâre şi uşurinţă în faţa conducătorului şi doar la comanda acestuia şi ţinând contact cu vânatul. Filajele lungi sunt tolerate cu condiţia să fie energice, decise şi concludente. Refuzul de a fila la ordin este eliminatoriu.

* Dacă se solicită săltatul la ordin, câinele trebuie sa arate vânatul cu o acţiune directă, doar la ordinul conducătorului şi după autorizarea dată de arbitru. In timpul acţiunii, conducătorul rămâne pe locul de unde a dat ordinul. Acţiunea trebuie să fie energică, decisă, concludentă şi făcută cu precizie. Refuzul de a sălta la ordin este eliminatoriu.

* Filajul la ordin şi săltatul la ordin nu trebuie confundate cu acţiunea câinelui care se apropie spontan de vânat înainte de sosirea conducătorului pentru a păstra contactul cu mirosul vânatului.

* Fiecare ţară este liberă să solicite filajul la ordin si săltatul la ordin sau pe amândouă.

 

Art.IV.14         Arbitrii nu vor stabili clasamentul după numărul de puncte ci după calitatea punctului sau punctelor primite şi trebuie să se refere obligatoriu la stilul şi alura inerente rasei, la pasiunea pentru vânătoare, la puterea olfactivă şi la dresaj; de asemenea, arbitri vor ţine cont de maniera în care câinele, trimis în căutarea vânatului rănit sau mort, îl va găsi şi de modul în care îl va aduce.

 

Art.IV.15         Cheta trebuie să fie în mod special activă, inteligentă şi metodică. Ea nu trebuie să fie dirijată de fluier.

 

Art.IV.16         Terenul trebuie să fie complet explorat şi toate ocaziile asupra vânatului cu pene, precizat la art.IV.3, trebuie să fie exploatate.

 

Art.IV.17         Urmărirea vânatului cu pene este eliminatorie. Urmărirea vânatului cu blană nu este eliminatorie decât atunci când câinele revine la primul apel al conducătorului şi îşi reia în mod normal cheta.

 

Art.IV.18         Cea mai mare înţelepciune la plecatul vânatului şi la focul de armă este obligatorie. Pentru a putea pretinde CACIT este necesară înţelepciunea absolută.

 

Art.IV.19         La prezentarea în cuplu, juriul va avantaja câinele care face patron spontan. Respectul pentru aretul concurentului este obligatoriu, spontan sau la ordin. Câinele care nu respectă aretul concurentului sau care jenează concurentul în mod continuu (talonaj, chetă neregulată, dresaj insuficient, areturi false) va fi eliminat.

 

Art.IV.20        Vor fi eliminaţi (cu excepţia art.IV.7, IV.17, IV.21 şi IV.22) :

a. câinii agresivi ;

b. câinii dopaţi ;

c. câinele care pleacă din mâna conducătorului, inclusiv în urmărire;

d. câinele care în mod intenţionat determină zborul vânatului cu pene, precizat la art.IV.3, pe parcursul său ;

e. câinele care o singură dată trece de vânatul cu pene sau dă glas la vânatul cu pene precizat la art.IV.3, pe parcursul sau ;

f. câinele care face 3 areturi ferme şi lungi fără vânat, în mai multe direcţii ;

g. câinele care nu respectă aretul concurentului ;

h. câinele care îşi jenează concurentul într-o manieră continuă ;

i. câinele căruia îi lipseşte înţelepciunea la plecarea vânatului şi la focul de armă ;

j. câinele care are frică de focul de armă ;

k. câinele care nu găseşte vânatul împuşcat ;

l. câinele care refuză aportul vânatului;

m. câinele care morfoleşte vânatul;

n. câinele care latră pe parcursul său ;

o. câinele care nu va fi în nota concursului.

 

Art.IV.21         MTHR (Mentiune Foarte Onorabilă Rezervată) poate să fie atribuită câinelui care a făcut un parcurs de mare merit şi de 15 minute, cu un punct excelent şi cu o greşeală eliminatorie (săltarea vânatului sau vânat peste care a trecut). O singură MTHR poate fi eventual atribuită pentru o serie.

 

Art.IV.22        CQN (Certificat de Calităţi Naturale) poate fi atribuit câinelui care a făcut un excelent parcurs, cu un aret la vânat prezent şi fără nici o greşeală de dresaj eliminatorie.

 

Art.IV.23        La sfârşitul concursului, arbitrii trebuie să comunice şi să comenteze rezultatele şi să predea clasamentul organizatorilor înainte de plecare.

 

 

 

 

V.        PROBA DE VANATOARE USCAT SI APA

 

GENUL DE CONCURS

 

Art.V.1                        Această probă de vânătoare pentru câinii de aret continentali presupune munca pe uscat şi la apă. Proba trebuie să fie imaginea exactă a vânătorii la vânatul mic. Pe cât posibil, se va împuşca o piesă în timpul examenului atât pe uscat, cât şi la apă.

 

Art.V.2                        In timpul examenului pe uscat, câinele este apreciat asupra comportamentului său înainte şi după focul de armă. Inainte de focul de armă, câinele trebuie să caute şi să facă aret, permiţând focul asupra vânatului mic cu pene sau blană. După focul de armă, trebuie să găsească şi să aporteze vânatul mort sau rănit.

 

Art.V.3                        In timpul examenului la apă, câinele este apreciat asupra comportamentului său înainte şi după focul de armă. Inainte de focul de armă, trebuie să ia urma unei raţe camuflate, lăsată acoperită la marginea bălţii, trebuie să o găsească, să o determine să plece şi să o urmarească energic până în momentul în care arbitrii vor da ordin trăgătorului oficial să împuşte raţa. După focul de armă, trebuie să o aporteze din apa adâncă. Dacă legea ţării nu permite această probă, societatea naţională canină a ţării organizatoare va propune un alt examen la apă.

 

TERENUL

 

Art.V.4                        Pentru examenul pe uscat se pot folosi toate terenurile de vânătoare ce au o densitate suficientă a vânatului mic.

 

Art.V.5                        Pentru examenul la apă după raţă, balta trebuie sa aibă 3 metri lărgime de stuf şi o suprafaţă minimă de 2.500 mp. Adâncimea apei trebuie să permită câinelui să înoate.

 

VANATUL

 

Art.V.6                        Se va folosi vânat mic cu pene sau blană pentru examenul pe uscat. Formal, este interzisă eliberarea vânatului în timpul examenului.

 

Art.V.7                        Se vor folosi de preferinţă raţe sălbatice sau dacă nu raţe de crescătorie, semănând la culoare cu raţele sălbatice pentru examenul la apă.

 

ARBITRAJUL

 

Art.V.8                        Câinii vor fi arbitraţi solo, în afara eventualului baraj.

 

Art.V.9                        Câinii vor fi arbitraţi pe puncte după un barem stabilit prin regulamentul probei.

 

CLASAMENTUL

 

Art.V.10          Nu se va acorda nici o recompensă câinelui care nu a făcut aret la  vânatul cu pene sau blană.

 

Art.V.11           Nu se va acorda nici o recompensă câinelui care nu a aportat vânat mic. Atunci când câinele nu a avut ocazia să aporteze în timpul examenului pe uscat, de preferinţă imediat după terminarea examenului pe uscat, se va face un aport la rece cu un vânat cu pene mort de puţină vreme.

 

Art.V.12          Nu se va acorda nici o recompensă câinelui care nu găseşte şi nu aportează raţa în timpul examenului la apă.

 

Art.V.13          Vor fi eliminaţi:

a. câinii agresivi;

b. câinii dopaţi;

c. câinele care pleacă din mâna conducătorului, inclusiv în urmărire;

d. câinele care are frică de focul de armă ;

e. câinele care refuză aportul;

f. câinele care smotoceşte vânatul;

g. câinele care refuză să intre în apă.

 

OMOLOGAREA REZULTATELOR

 

Art.V.14          Societăţile naţionale canine, membre ale FCI, sunt invitate să propună regulamente de probe recunoscute în ţările lor pentru a fi omologate de către FCI. Cererea trebuie să fie trimisă la secretariatul general FCI în atenţia comisiei pentru câini de aret continentali. Daca această comisie este de părere că proba propusă îndeplineşte condiţiile prevăzute la capitolele I şi V ale prezentului regulament, proba va fi inclusă în paragraful „Lista regulamentelor omologate de către FCI” a acestui capitol. Toate modificările aduse după omologare trebuie să fie prezentate comisiei pentru câinii de aret continentali a FCI. Această comisie are libertatea de a menţine sau nu omologarea.

 

LISTA REGULAMENTELOR OMOLOGATE DE CATRE FCI

 

Art.V.15          Probele enumerate mai jos sunt omologate de către FCI ca probă de uscat şi apă. FCI poate, la cererea societăţii naţionale canine, membră FCI, să patroneze aceste probe şi să atribuie CACIT. Odată atribuit CACIT probei, condiţiile regulamentului, în special capitolele I şi V, vor fi riguros în vigoare.

 

(ţara, numele probei, data regulamentului, ultima modificare)

 

1.         Germania

                        Dr.Kleemann-Zuchtausleseprufung des Deutsch Kurzhaar Verbandes

                        21.03.1998

                        nemodificat                

                       

            2.         Germania

                        Internationale Kurzhaar-Prufung des Deutsch Kurzhaar Verbandes

                        21.03.1998

                        nemodificat

 

3.         Germania

            Alterzuchtprufung des Deutsch Kurzhaar Verbandes

            18.03.1989

            nemodificat

           

4.                  Germania

Hegewald-Prufung des Vereins Deutsch Drahthaar

nemodificat

 

5.                  Germania

Verbands-Herbstzuchtprufung des Jagdgebrauchshundverbandes

20.03.1994

nemodificat

 

6.                  Franta

Brevet International de Chasse Pratique de la Societe Centrale Canine

1995

nemodificat

 

 

 

 

 

VI.       PROBA POLIVALENTA DE VANATOARE

 

GENUL DE CONCURS

 

Art.VI.1           Această probă de vânătoare pentru câinii de aret continentali presupune exemenul unui câine universal în cel mai larg sens al cuvantului: examen pe uscat, apă, pădure, căutarea şi aportul vulpii, căutarea după urma de sânge a unui vânat mare. Trebuie să fie imaginea exactă a vânătorii. Pe cât posibil, se va împuşca o piesă în timpul examenului atât pe uscat, cât şi la apă.

 

Art.VI.2          In timpul examenului pe uscat, câinele este apreciat asupra comportamentului sau înainte şi după focul de armă. Inainte de focul de armă, câinele trebuie să caute şi să facă aret, permiţând focul asupra vânatului mic cu pene sau blană. După focul de armă, trebuie să găsească şi să aporteze vânatul mort sau rănit.

 

Art.VI.3          In timpul examenului la apă, câinele este apreciat asupra comportamentului său înainte şi după focul de armă. Inainte de focul de armă, trebuie să ia urma unei raţe camuflate, lăsată acoperită la marginea bălţii, trebuie să o găsească, să o determine să plece şi să o urmărească energic până în momentul în care arbitrii vor da ordin trăgătorului oficial să împuşte raţa. După focul de armă, trebuie să o aporteze din apa adancă. Dacă legea ţării nu permite această probă, societatea naţională canină a ţării va propune un alt examen la apă.

 

Art.VI.4          In timpul căutării şi aportului vulpii, câinele este apreciat îm funcţie de comportamentul după focul de armă. Trebuie să găsească vulpea în afara razei vizuale a conducătorului şi să o aporteze fără presiunea celui din urmă.

 

Art.VI.5          In timpul căutării după urma de sânge a vânatului mare, câinele va fi apreciat în funcţie de comportamentul său după focul de armă. Trebuie să ia urma dârei de sânge, să o urmarească şi să găsească vânatul mare. Pista de sânge trebuie să aibe cel puţin o lungime de 400 m, să fie trasată de mai mult de 2 ore şi făcută cu 25 ml de sânge la 100 m.

 

TERENUL

 

Art.VI.6          Pentru examenul pe uscat se pot folosi toate terenurile de vânătoare ce au o densitate suficientă a vânatului mic.

 

Art.VI.7          Pentru examenul la apă după raţă, balta trebuie sa aibă 3 metri lărgime de stuf şi o suprafaţă minimă de 2.500 mp. Adâncimea apei trebuie să permită câinelui să înoate.

 

Art.VI.8          Pentru examenul la pădure, toate pădurile sunt bune cu condiţia să fie suficient de întinse şi populate de căprioare şi/sau vânat mare.

 

VANATUL

 

Art.VI.9          Se va folosi vânat mic cu pene sau blană pentru examenul pe uscat. Formal este interzis să se elibereze vânat în timpul examenului.

 

Art.VI.10         Se vor folosi de preferinţă raţe sălbatice, sau dacă nu raţe de crescătorie, semănând la culoare cu raţele sălbatice pentru examenul la apă.

 

Art.VI.11         Căutarea şi aportul vulpii se face pe o vulpe adultă sau un alt animal sălbatic de aceeaşi talie, recent ucis.

Art.VI.12         Căutarea pe urma de sânge de vânat mare se face cu sânge de căprioară sau vânat mare.

 

ARBITRAJUL

 

Art.VI.13         Câinii vor fi arbitraţi solo, în afara eventualului baraj.

 

Art.VI.14         Câinii vor fi arbitraţi pe puncte după un barem stabilit prin regulamentul probei.

 

CLASAMENTUL

 

Art.VI.15         Nu se va acorda nici o recompensă câinelui care nu a aretat vânat cu pene sau blană.

 

Art.VI.16         Nu se va acorda nici o recompensă câinelui care nu a aportat vânat mic. Atunci când câinele nu a avut ocazia să aporteze în timpul examenului pe uscat, de preferinţă imediat după terminarea examenului pe uscat, se va face un aport la rece cu un vânat cu pene mort de puţină vreme.

 

Art.VI.17         Nu se va acorda nici o recompensă câinelui care nu găseşte şi nu aportează raţa în timpul examenului la apă.

 

Art.VI.18         Nu se va acorda nici o recompensă câinelui care nu găseşte şi nu aportează vulpea.

 

Art.VI.19         Nu se va acorda nici o recompensă câinelui care nu găseşte vânatul mare aflat la capătul pistei.

 

Art.VI.13         Vor fi eliminaţi:

a. câinii agresivi;

b. câinii dopaţi;

c. câinele care pleacă din mâna conducătorului, inclusiv în urmărire;

d. câinele care are frică de focul de armă ;

e. câinele care refuză aportul;

f. câinele care smotoceşte vânatul;

g. câinele care refuză să intre în apă.

 

OMOLOGAREA REZULTATELOR

 

Art.VI.14         Societăţile naţionale canine, membre ale FCI, sunt invitate să propună regulamente de probe recunoscute în ţările lor pentru a fi omologate de către FCI. Cererea trebuie să fie trimisă la secretariatul general FCI în atenţia comisiei pentru câini de aret continentali. Dacă această comisie este de părere că proba propusă îndeplineşte condiţiile prevăzute la capitolele I şi VI ale prezentului regulament, proba va fi inclusă în paragraful „Lista regulamentelor omologate de către FCI” a acestui capitol. Toate modificările aduse după omologare trebuie să fie prezentate comisiei pentru câini de aret continentali a FCI. Această comisie are libertatea de a menţine sau nu omologarea.

 

LISTA REGULAMENTELOR OMOLOGATE DE CATRE FCI

 

Art.VI.15         Probele enumerate mai jos sunt omologate de către FCI ca probă de uscat şi apă. FCI poate, la cererea societăţii naţionale canine, membră FCI, să patroneze aceste probe şi să atribuie CACIT. Odată atribuit CACIT probei, condiţiile regulamentului, în special capitolele I şi VI, vor fi riguros în vigoare.

 

 

(tara, numele probei, data regulamentului, ultima modificare)

 

1.         Germania

            Verbandsgebrauchsprufung des Jagdgebrauchshundverbandes

            01.04.2000

            nemodificat

                                   

2.         Cehia

            Zkusebni Rad Pro Zkousky Oharu

            Epreuve de Chasse Polyvalente pour chiens d’Arret

            14.06.1996

            nemodificat

 

 

 

 

VII.     REGULAMENTUL CAMPIONATULUI INTERNATIONAL DE MUNCA

 

Art. VII.1        Pentru câinii de aret continentali s-a înfiinţat Campionatul Internaţional de Muncă „field trial” şi un Campionat Internaţional de muncă „proba de vânătoare”.

 

Art.VII.2         Pentru a primi titlul de Campion Internaţional de Muncă „Field trial”, ChIT(ft), un câine trebuie sa obţină:

 

a. la vârsta de cel puţin 15 luni, 2 CACIT sau un CACIT şi 2 RCACIT câştigate în field trial-uri organizate sub responsabilitatea a 2 societăţi canine naţionale diferite şi sub 2 arbitri diferiţi;

 

b. dacă recompensele sunt obţinute în field trial-uri unde aportul nu este obligatoriu, câinele trebuie să fie clasat cu cel puţin calificativul „foarte bine” sau, în ţările unde nu se acordă acest calificativ, cel puţin locul II într-un field-trial patronat de FCI, unde aportul este obligatoriu;

 

c. la vârsta de minim 15 luni, într-o expoziţie internaţională patronată de FCI, indiferent de numărul participanţilor, cel puţin locul II la clasa deschisă sau clasa muncă.

 

Art.VII.3         Pentru a primi titlul de Campion Internaţional de Muncă „proba de vânătoare”, ChIT (ec), un câine trebuie să obţină:

 

a. La vârsta de cel puţin 15 luni, 2 CACIT sau un CACIT şi 2 RCACIT câştigate în probe de vânătoare organizate sub responsabilitatea a 2 societăţi canine naţionale diferite şi sub 2 arbitri diferiţi;

 

b. dacă recompensele sunt obţinute în probe de vânătoare uscat şi apă, câinele trebuie să fie clasat cu cel puţin calificativul „foarte bine” sau, în ţările unde nu se acordă acest calificativ, cel puţin locul II într-o probă de vânătoare polivalentă, patronată de FCI;

 

c. la vârsta de minim 15 luni, într-o expoziţie internaţională patronată de FCI, indiferent de numărul participanţilor, cel puţin calificativul „foarte bine” sau, în ţările unde nu se acordă acest calificativ, cel puţin locul II la clasa deschisă sau clasa muncă.

 

Art.VII.4         Dacă un câine propus pentru CACIT este deja campion internaţional de muncă, atribuirea acestei recompense nu va trece la cel propus pentru rezervă.

 

Art.VII.5         Pentru omologarea titlului ChIT (ft) sau ChIT (ec), proprietarul câinelui trimite cererea secretariatului general FCI prin intermediul societăţii canine naţionale a ţării sale pentru obţinerea documentelor necesare, în maxim un an.

 

 

 

 

VIII.    REGULAMENTUL CUPEI EUROPEI DE PRIMAVARA

 

Art.VIII.1        CONSTITUIRE

 

1. In 1985, Comisia pentru Câini de Aret Continentali a FCI a creat un field-trial internaţional de primăvară pentru câinii de aret continentali, denumit „Cupa Europei de Primăvară pentru câinii de aret continentali” deschis echipelor reprezentative ale ţărilor europene, membre FCI.

 

2. Cupa Europei are loc anual, alternativ, în fiecare ţară participantă.

 

Art. VIII.2      SCOP

 

Scopul Cupei Europei constă în selecţia câinilor ce vânează eficient şi în cel mai apropiat stil de criteriile de muncă corespunzătoare rasei lor. Această selecţie se efectuează comparând, în timpul field-trial-ului la potârnichi, pe de o parte, calităţile celor mai buni câini din ţările participante şi pe de altă parte, posibilităţile şi calităţile dieferitelor rase pentru a contribui într-un mod esenţial la selecţia celor mai buni genitori în vederea ameliorării câinilor de aret de diferite rase continentale şi stimulării interesului amatorilor pentru câinii mari.

 

Art.VIII.3       GENUL DE CONCURS

 

1. Cupa Europei este un field-trial de primăvară.

 

2. CACT si CACIT sunt puse în competiţie prin intermediul societăţii nationale canine a ţării organizatoare.

 

3. Cupa Europei se desfăşoară în solo şi în timpul unei singure zi, în afara cazului de forţă majoră.

 

4. Cupa Europei are loc doar la potârnichi roşii sau gri. Totuşi,  în cadrul clasamentului se poate ţine cont de punctele bune dar nu şi de greşelile fără continuare, primite în probe unde se foloseşte un alt vânat. Un câine nu poate fi clasat decât dacă a primit cel puţin un punct valabil asupra potârnichilor.

 

5. Un eventual baraj se va face în cuplu.

 

Art.VIII.4       ORGANIZARE

 

1. Comisia pentru Câinii de Aret Continentali a FCI are următoarele sarcini:

a. să desemneze cu un an înainte ţara căreia îi va fi conferită organizarea Cupei Europei;

b. să desemneze preşedintele (preşedinţii) juriului şi ţările care să furnizeze alţi doi arbitri ai juriului;

c. să fixeze taxa de înscriere/concurent pentru anul următor;

d. să ia toate iniţiativele necesare bunei organizări a Cupei Europei.

 

2. Ţara organizatoare are următoarele sarcini:

a. să fixeze şi să comunice data manifestării înainte de 1 noiembrie a anului anterior organizării Cupei

Europei;

b. să anunţe manifestarea, invitaţiile şi alte formalităţi cu privire la organizarea Cupei Europei.

 

Art.VIII.5       COMPUNEREA ECHIPELOR NATIONALE

 

1. Fiecare ţară va fi reprezentată de o echipă formată din 2-4 câini.

 

2. Poate fi desemnat şi un câine de rezervă, doar dacă a fost în prealabil anunţat conform regulamentului.

 

3. Fiecare ţară este liberă în ceea ce priveşte compunerea echipei.

 

4. Ţările care vor selecţiona un număr cât mai mare de rase în compunerea echipei vor primi un bonus în clasamentul pe echipe pentru a se stimula această selecţie.

 

a. ţara participantă la Cupa Europei cu o echipă compusă din 4 rase diferite (fără câinele de rezervă) va primi un bonus de 4 puncte în clasamentul pe echipe;

b. ţara participantă la Cupa Europei cu o echipa compusă din 3 rase diferite (fără câinele de rezervă) va primi un bonus de 2 puncte în clasamentul pe echipe;

c. definiţia rasei: este acea rasă care poate obţine CACIB separat în cadrul unei expozitii internaţionale.

 

5. Competiţia este deschisă concurenţilor amatori şi profesionişti.

 

6.         a. Sunt admişi într-o echipă naţională doar câinii care în ziua Cupei Europei, au de cel puţin 6 luni naţionalitatea ţării pe care o reprezintă.

b. Câinele are naţionalitatea proprietarului şi poate să fi prezentat de către un conducător de altă naţionalitate.

c. Câinele unui proprietar străin poate să facă parte din echipa ţării unde acesta domiciliază de cel puţin 3 ani.

d. Câinele care a făcut parte din echipa unei ţări nu poate niciodată să participe în echipa unei alte ţări.

 

7. Fiecare echipă va fi reprezentată de către un căpitan care va avea o scrisoare acreditivă din partea ţării sale. Rolul său este acela de a conduce echipa sa în timpul Cupei Europei. Numele căpitanilor trebuie să figureze în program.

 

8. Căpitanii pot înlocui un câine desemnat cu câinele de rezervă până în ultimul moment.

 

Art.VIII.6       INSCRIERI

 

1. Compunerea exactă a echipei (inclusiv a câinelui de rezervă) trebuie să parvină la societatea organizatoare cu cel puţin 48 de ore înainte de data Cupei Europei.

 

2. Nici o înscriere şi nici o schimbare nu se va accepta după termenul prevăzut mai sus.

 

3. Inscrierile pentru Cupa Europei se pot face în scris. Inscrierile sunt valabile dacă vor cuprinde:

a. numele, rasa, sexul, vârsta câinelui, numărul cărţii de origine şi cel de tatuaj, precum şi numărul carnetului de muncă;

b. numele părinţilor câinelui;

c. numele şi adresa crescătorului, al proprietarului şi conducătorului care trebuie să figureze în program.

 

Art.VIII.7       TAXA DE INSCRIERE

 

Taxa de înscriere/concurent este stabilită anual de către Comisia pentru Câinii de Aret Continentali a FCI. Taxa trebuie plătită societăţii organizatoare înainte de începutul concursului.

 

Art.VIII.8       REPARTITIA CAINILOR

 

1. Intr-o serie pot fi maxim 14 câini.

 

2. Pentru determinarea numărului seriilor, numărul câinilor dintr-o serie trebuie să fie cât mai apropiat de 14, adică:

a. mai puţin de 15 câini = 1 serie

b. între 14 şi 29 câini = 2 serii

c. între 28 şi 43 de câini = 3 serii

etc.

 

3. Organizatorii trebuie să aibă grijă ca repartizarea câinilor unei echipe să fie proporţională în fiecare serie.

 

4. Tragerea la sorţi pentru stabilirea ordinii de participare se face cu o seară înainte.

 

Art.VIII.9       ARBITRI

 

1. Juriul este format din 3 arbitri pentru fiecare serie. Preşedintele/preşedinţii va/vor fi responsabil/responsabili de reuşita sau eşecul concursului. El/ei va/vor fi desemnat/desemnaţi în fiecare an de către Comisia pentru Câinii de Aret Continentali a FCI. Preşedintele/preşedinţii astfel desemnat/desemnaţi va/vor alege alţi 2 arbitri din ţări diferite, desemnaţi anual de către Comisie. Comisia va veghea ca fiecare ţară, periodic, să aibă arbitri desemnaţi în juriu.

 

2. Fiecare ţară participantă va trimite Comisiei lista cu arbitri ce au experienţa concursurilor de primăvară şi a câinilor de aret continentali de diferite rase, arbitri urmând a fi aleşi din această listă.

 

3. In principiu, arbitrii ţării organizatoare nu vor fi desemnaţi.

 

4. Un baraj eventual pentru CACIT (sau, în caz de egalitate fără CACT dar cu excelent) va fi arbitrat, indiferent care va fi cetăţenia concurenţilor, de către unul dintre preşedinţi, care va fi desemnat dinainte.

 

Art.VIII.10      ARBITRAJUL

 

1. Arbitrajul şi aprecierile juriului sunt fără apel.

2. Regulamentele Oficiale ale Field-Trial-urilor Internaţionale şi Probelor de Vânătoare Internaţionale

    pentru Câinii de Aret Continentali, ultima ediţie, vor fi aplicate.

 

Art.VIII.11      Clasament

 

1. Notele atribuite fiecărui câine vor forma un clasament individual care va permite realizarea unui clasament pe echipe după cotaţiile de mai jos:

 

CACT si CACIT……………………………………………………. 12 puncte

CACT si RCACIT…………………………………………………....11 puncte

CACT………………………………………………………………. 10 puncte

RCACT………………………………………………………………09 puncte

Excelent fara (R)CACT………………………………………………08 puncte

Foarte Bine…………………………………………………………..            05 puncte

Bine………………………………………………………………….            02 puncte

 

Notele nu sunt cumulabile.

 

2. O ţară care participă cu o echipă formată din 4 rase diferite va primi un bonus de ...........4 puncte

 

3. O ţară care participă cu o echipă formată din 3 rase diferite va primi un bonus de ...........2 puncte

 

4. Pentru a figura în clasamentul pe ţări, o echipă trebuie obligatoriu sa aibă 2 câini cu  

    minim................................................................................................................................................9 puncte

 

5. In caz de egalitate a punctelor la 2 echipe, se va ţine cont doar de cele mai bune calificative obţinute.

 

Art.VIII.12      PREMII

 

1. Cupa Europei pentru echipa câştigătoare şi premiile, între care şi câte un suvenir pentru fiecare participant, vor fi oferite de ţara organizatoare.

 

2. Cupa Europei Individuală, o cupă de challenge, va fi oferită de către Comisie atunci când câştigătorul a obţinut cel puţin calificativul „excelent”.

 

Art.VIII.13      LITIGII

 

In caz de litigiu, eventualele reclamaţii vor fi rezolvate la faţa locului de către membrii Comisiei prezenţi la concurs.

 

 

 

 

IX.       REGULAMENTUL CAMPIONATULUI MONDIAL PENTRU CAINII DE ARET (VANATOARE PRACTICA)

 

Art.IX.1           Regulamentul Campionatului Mondial pentru Câinii de Aret (Vânătoare Practică), ediţia 1991, modificată ultima dată la 29.03.1994, este în vigoare.

 

Art.IX.2          Regulamentul Campionatului Mondial pentru Câinii de Aret (Vânătoare Practică) este un Field-Trial de Toamnă.

 

 

 

 

X. REGULAMENTUL CAMPIONATELOR SPECIALE DE RASE

 

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. X.1           FCI poate omologa campionate speciale de rasă, create de către o asociaţie canină specializată p erase şi afiliată la societatea naţională canină conducătoare din ţara de origine a rasei şi membră FCI.

 

Art. X.2           Campionatele au ca scop selecţia câinilor ce vânează în modul cel mai eficient şi într-un stil cât mai apropiat de criteriile de lucru specifice rasei. Această selecţie este efectuată comparând, în timpul unui field trial internaţional sau unei probe internaţionale de vânătoare, calităţile celor mai buni câini din ţările participante contribuind astfel într-un mod esenţial la selecţia celor mai buni genitori pentru ameliorarea câinilor de rasă şi pentru a stimula interesul amatorilor pentru rasa respectivă.

 

Art. X.3           Campionatele sunt organizate prin rotaţie de către un club participant specializat de rasă şi recunoscut de societatea canină naţională conducătoare din ţara sa.

 

Art. X.4           La campionate participă echipele reprezentative ale cluburilor naţionale specializate pentru rasa respectivă şi recunoscute de asociaţiile naţionale conducătoare din ţările respective.

 

Art. X.5           Participarea este limitată la un număr maxim şi minim de câini angajaţi de clubul naţional specializat de rasă.

 

ARBITRAJ

 

Art. X.6           Arbitrajul şi aprecierile juriului sunt fără apel.

 

Art. X.7           Regulamentele Oficiale ale Field-Trialurilor şi Probelor Internaţionale de Vânătoare pentru Câinii de Aret Continentali, ultima ediţie, vor fi aplicate.

 

OMOLOGAREA REGULAMENTELOR

 

Art. X.8           Asociaţiile canine specializate pe rase şi afiliate la societatea naţională canină conducătoare din ţara de origine a rasei sunt invitate să propună regulamente pentru omologarea de către FCI. Această cerere trebuie să fie trimisă secretariatului general FCI în atenţia comisiei pentru câini de aret continentali.

 

Art. X.9           In cazul în care comisia pentru câini de aret continentali a FCI apreciază că acest regulament îndeplineşte condiţiile de field trial sau probă internaţională de vânătoare prevăzute în capitolul I, cu excepţia condiţiilor prevăzute în acest capitol şi în capitolele II, III, IV, V sau VI ale prezentului regulament, acest campionat va fi cuprins în paragraful “Lista campionatelor de rasă omologate de FCI” din cadrul acestui capitol. Orice modificare adusă după omologare va trebui să fie prezentată comisiei pentru câini de aret continentali a FCI. Această comisie are libertatea de a menţine sau de a retrage omologarea.

 

LISTA CAMPIONATELOR SPECIALE DE RASĂ OMOLOGATE DE FCI

 

Art. X.10         Campionatele speciale de rasă enumerate mai jos sunt omologate de FCI. FCI poate, la cererea societăţii naţionale canine conducătoare membră FCI din ţara în care se desfăşoară campionatul, să acorde patronajul său asupra acestor concursuri şi să le doteze cu titlul CACIT. Din momentul în care concursul este dotat cu titlul CACIT, condiţiile prezentului regulament sunt riguros în vigoare.

 

(rasă, denumirea campionatului; data regulamentului; ultima modificare)