fcicrop

Circulare 2003

Circulara nr.1/10.01.2003 <> Comunicat <> Circulara nr.4/26.02.2003

Circulara nr.5/20.06.2003 <> Supliment la circulara nr.5/20.06.2003

Circulara nr.6/20.06.2003 <> Circulara nr.7/20.06.2003 <> Circulara nr.8/20.06.2003

Circulara nr.9/20.06.2003 <> Circulara nr.10/20.06.2003 <> Circulara nr.11/20.07.2003

Circulara nr.12/04.08.2003 <> Circulara nr.13/04.08.2003 <> Circulara nr.14/09.10.2003

Circulara nr.15/13.10.2003 <> Circulara nr.16/02.12.2003

 

CIRCULARA Nr.1/10.01.2003
Prin prezenta va reamintim procedura de înfiintare a cluburilor nationale aprobata de Consiliul Director A.Ch.R. în data de 01.12.2001.

PROCEDURA

- Grupul de initiativa redacteaza si depune la secretariatul A.Ch.R. proiectul de statut si regulamentele aferente;
- Dupa obtinerea avizului preliminar, grupul de initiativa transmite tuturor asociatiilor membre A.Ch.R. adrese însotite de documentatia aferenta (proiect de statut, proiect regulamente si avizul preliminar al Consiliului Director A.Ch.R.);
- Aceste adrese vor contine obligatoriu locul si data desfasurarii adunarii constitutive;
- Convocarea se face cu minimum 30 de zile înainte prin scrisoare recomandata si borderou de expediere a corespondentei, precum si prin publicarea unui anunt în doua cotidiane de circulatie nationala;
- Numarul minim al membrilor fondatori trebuie sa fie de 21, acestia putând reprezenta cel putin 3 zone geografice, fiecare din aceste zone fiind situate la cel putin 200 km distanta una de alta;
- A.Ch.R. poate trimite un delegat la Adunarea Generala constitutiva si la oricare din adunarile generale ale clubului;
- Demersurile pentru obtinerea personalitatii juridice a clubului se pot începe numai dupa avizul de principiu din partea A.Ch.R. cu privire la statut si regulamente. Totodata, A.Ch.R. verifica convocatorul si procesul verbal al Adunarii Generale constitutive;
- Statutul clubului va contine obligatoriu urmatoarea formulare: "Clubul….este membru al Asociatiei Chinologice Române", apartenenta nefiind conditionata (ex.nu se accepta formulari de genul: "Clubul…. este membru al asociatiei nationale care face parte din FCI");
- Fiecare club va înainta la sfârsitul anului, un raport de activitate în baza caruia Consiliul Director va decide pastrarea calitatii de membru A.Ch.R. De asemenea, daca numarul minim de membri acceptati scade, Consiliul Director poate decide retragerea calitatii de membru A.Ch.R.;
- Orice modificare a statutului sau a regulamentelor clubului trebuie supusa avizarii A.Ch.R.

Cerinte minime: existenta unui sediu si a unui calculator cu imprimanta.

P R E S E D I N T E,

Virgil Nicolaev

COMUNICAT


In ultimul timp au început sa apara în unele reviste de profil, articole mai mult sau mai putin tendentioase, multe dintre ele cu o nota subiectiva, cu privire la activitatea si calitatea arbitrajelor în România.

Colegiul de Arbitri doreste sa aduca la cunostinta tuturor celor interesati urmatoarele:

- Colegiul de Arbitri functioneaza în baza unui regulament propriu, aprobat de Plenara Colegiului de Arbitri si validat de Consiliul Director al A.Ch.R. Acest regulament este în concordanta cu reglementarile internationale în domeniu si este aplicat întocmai tuturor arbitrilor. Respingem acuzatiile destabilizatoare cu privire la faptul ca acest regulament nu s-ar aplica sau contine doar o singura pagina!

- Conform regulamentului C.A., toti arbitrii chinologi, au fost calificati si atestati regulamentar, respectându-se strict normele regulamentare si statutare în vigoare. Apelam la toti cei care doresc sa obtina informatii cu privire la activitatea C.A., sa ia legatura mai întâi cu conducerea C.A. pentru obtinerea unor informatii corecte si apoi sa publice articole despre acest subiect. Constatam ca în mod repetat, se prefera dezavuarea acestui corp de elita al chinologiei românesti, în loc sa se publice informatii corecte si bine documentate.

- Dezaprobam ferm toate articolele cu privire la prestatia arbitrilor chinologi, având în vedere ca fac referinte subiective si atâta timp cât la C.A. nu s-au primit sesizari cu privire la arbitrajele incriminate.

- Colegiul de Arbitri urmareste permanent perfectionarea arbitrilor iar acolo unde a sesizat nerespectarea prevederilor regulamentare sau o slaba pregatire, a luat masurile necesare împotriva celor vizati.

- Colegiul de Arbitri considera ca aceasta campanie de denigrare a arbitrilor români, nu face decât sa dauneze miscarii chinologice nationale si sa destabilizeze climatul general al activitatii expozitionale.

- Regretam faptul ca multi dintre semnatarii articolelor ce incrimineaza activitatea C.A. nu au facut public si faptul ca activitatea C.A. s-a îmbunatatit remarcabil în ultimii 6 ani, ca arbitrii români au arbitrat si arbitreaza în toate tarile Europei si chiar Australia si America! Aceasta este o recunoastere a competentei arbitrilor români si implicit o recunoastere a calitatii arbitrajelor efectuate. Aceasta se rasfrânge si la nivel national, în expozitiile unde acesti arbitrii oficiaza.

- De asemenea, în colaborare cu asociatiile teritoriale si cluburile nationale, Colegiul de Arbitri a invitat în România arbitrii de renume international, care au confirmat înca odata nivelul ridicat la care a ajuns România în acesti ani. Punctul culminant a fost anul trecut când au oficiat la Expozitia Central-Est Europeana de la Arad: Dl.Hans Muller, Presedintele FCI, Dl.Karl Reisinger, vicepresedintele FCI, Dl.Stefan Stefik, membru în Comitetul General FCI si lista ar putea continua cu o pleiada de arbitrii straini si români binecunoscuti în toata lumea.

- Apreciem rolul benefic al criticii dar, în ultimul timp, articolele defaimatoare si rau intentionate cu privire la activitatea C.A. au început sa se îndeseasca si sa formeze o atitudine deloc constructiva pentru climatul chinologic national. In acest sens, atragem atentia tuturor celor care înteleg sa continue în aceasta maniera, ca prin atributiunile sale conducerea C.A. va apara interesele corpului de arbitri si va apela la toate mijloacele regulamentare si legale pentru aceasta.

PRESEDINTELE COLEGIULUI DE ARBITRI

Dr.Kelemen Atilla
Arbitru chinolog international

i

CIRCULARA Nr.4 din 26.02.2003


In vederea îmbunatatirii activitatii chinologice si pentru o mai eficienta colaborare, Asociatia Chinologica Româna a decis înfiintarea urmatoarelor subcomisii de specialitate:

1. Subcomisia de Câini Ciobanesti;
2. Subcomisia de Terrieri si Teckeli;
3. Subcomisia de Câini de Vânatoare (gr.VI,VII,VIII si lucru vânatoare);
4. Subcomisia de Ogari;
5. Subcomisia de Câini de Companie;
6. Subcomisia de Câini Nordici;
7. Subcomisia de Utilitate (RCI si Obedienta);
8. Subcomisia de Agility;
9. Subcomisia de Expozitii;
10. Subcomisia de Crestere.

Va rugam ca în cel mai scurt timp, sa propuneti persoane din cadrul organizatiei dumneavoastra, care sa faca parte din aceste sub comisii. Mentionam ca toate cheltuielile legate de deplasarea membrilor acestor subcomisii (transport, cazare, etc.), vor fi suportate de fiecare persoana în parte sau dupa posibilitati, de catre organizatiile din care acestia fac parte.

PRESEDINTE,


Virgil Nicolaev

i

CIRCULARA Nr.5 din 20.06.2003

Prin prezenta va transmitem traducerea urmatoarelor circulare FCI:

CIRCULARA 24/2003 UN NOU E-MAIL
Uniunea Chinologica din Africa de Sud (KUSA) ne roaga sa va comunicam noul sau e-mail. Desi vechiul e-mail este înca valabil (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), este preferabil sa se foloseasca noul e-mail:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

CIRCULARA 25/2003 ANEXA (CARTEA DE ORIGINE)
Ca urmare a circularei noastre 2/2003, Uniunea Chinologica Bielorusa (BCU) ne roaga sa comunicam initialele cartii sale de origine: BCU/Rg.
Se comunica, de asemenea, adresa de Internet si e-mail:

Internet: http://www.bcu-upo.org
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

CIRCULARA 26/2003 CIOBANESTI ALBI ELVETIENI (BERGERS BLANC SUISSE)

În circulara noastra 87/2002 va informam în legatura cu recunoasterea provizorie de catre F.C.I a rasei Ciobanesc Alb Elvetian ("Berger Blanc Suisse") începând cu data de 1 ianuarie 2003.
În ceea ce priveste înscrierea acestei rase la expozitii internationale, mai sunt anumite neclaritati în legatura cu acceptarea pedigrree-ului . Exista 2 cazuri concrete:
a. Câinii înregistrati cu carte de origine (Anexa) de catre o organizatie membra
F.C.I înainte de recunoasterea oficiala a rasei (înainte de 1 ianuarie 2003). În acest caz, asociatia chinologica nationala care a emis pedigree-ul trebuie sa confirme pe pedigree ca rasa este recunoscuta de F.C.I. Numele rasei înscris pe pedigree trebuie amendat daca este nevoie (numele corect este Berger Blanc Suisse). Cu aceasta confirmare câinele poate fi înscris la expozitiile internationale.
b. Câinii care pâna la data de 31 decembrie 2002 nu au fost înregistrati cu carte
de origine (Anexa) de catre o organizatie membra F.C.I. În acest caz ramâne
la latitudinea asociatiei chinologice nationale, probabil printr-un proces de verificare a înregistrarilor, sa confirme daca fenotipul câinelui corespunde cu standardul FCI si ca parintii respectivului câine apartin noii rase recunoscute, Berger Blanc Suisse.Aceste conditii îndeplinite, poate fi emis un pedigree si câinele poate fi înscris în cartea de origine a tarii proprietarului. Câinele are astfel dreptul de a participa la expozitiile internationale.

CIRCULARA 28/2003 SUSPENDAREA UNUI ARBITRU


Asociatia Chinologica Maghiara (MEOE) informeaza membrii FCI si partenerii sub contract ca arbitrul mentionat mai jos a fost suspendat din functie, începând cu data de 11.02.2003, pâna la noi dispozitii:

Erdosne Dr. Balogh Zsuzsanna

CIRCULARA 37/2003 PEDIGREE EXPORT
Asociatia Chinologica din China (KENNEL CLUB OF THE REPUBLIC OF CHINA) ne roaga sa va transmitem noul sau model de Pedigree Export.

CIRCULARA 38/2003 ORGANIZATIE DIZIDENTA IN COLUMBIA


Asociatia Club Canino Colombiano (ACCC) informeaza toate tarile membre FCI si partenere sub contract ca organizatiile "Circulo Amigo de los Perros" si "Club Canino Intercontinental" sunt organizatii dizidente si în consecinta nu sunt recunoscute de Asociatia Club Canino Colombiano (ACCC).

CIRCULARA 40/2003 FAX-EMAIL-INTERNET
Latvijas Kinologiska Federacija (Asociatia Chinologica din Letonia) ne roaga sa va comunicam numarul de fax, adresa de email si site:

Fax: 371 761 80 15
Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Internet: http://www.dogs.lv

CIRCULARA 41/2003 NOUL PEDIGREE EXPORT PT.CIOBANESTII GERMANI DIN SLOVACIA
Va înaintam anexat un model al noului pedigree de export slovac emis pentru ciobanestii germani înregistrati în SUCHNO (cartea de origini slovaca pentru ciobanesti germani) de la data de 01.01.2003. Acest pedigree este însotit de o atestare de export (a se vedea modelul alaturat - SUHLAS NA VYOZ). Fara acest atestat, pedigree-ul de export nu va putea fi acceptat.

CIRCULARA 42/2003 ORGANIZATIE DIZIDENTA IN SRI LANKA
Kennel Association of Sri Lanka KASL (Asociatia Chinologica din Sri Lanka) informeaza toate tarile membre FCI si partenere sub contract ca o organizatie dizidenta, CEYLON KENNEL CLUB (CKC), este activa în Sri Lanka. Acest club emite pedigree si invita arbitri din tarile membre FCI.
Documentele emise de Ceylon Kennel Club nu pot fi recunoscute de tarile membre FCI si partenere sub contract.
KENNEL ASSOCIATION OF SRI LANKA (KASL) este singura organizatie recunoscuta de FCI în Sri Lanka.

CIRCULARA 43/2003 RESPECTAREA STANDARDULUI FCI ÎN CADRUL EXPOZITIILOR CACIB


În cursul reuniunii sale din 25-26 martie 2003, Comitetul General FCI a decis sa publice urmatoarea comunicare:
"tarile membre si partenere sub contract FCI sunt rugate de a insista asupra importantei extreme care revine arbitrilor, de a respecta strict si exclusiv standardele FCI, atunci când oficiaza în expozitiile CACIB."

CIRCULARA 44/2003 ADAUGARE LA STANDARDELE DE RASA FCI
În cursul reuniunii sale din 25-26 martie 2003, Comitetul General FCI a decis sa adauge oricarui nou standard sau standard modificat, urmatoarea fraza:
"Orice câine care prezinta, în mod evident, anomalii de ordin fizic sau comportamental va fi descalificat."

CIRCULARA 45/2003 PEDIGREE EXPORT
Asociatia Chinologica din Malta (MALTA KENNEL CLUB) ne roaga sa va transmitem noul sau model de Pedigree Export.

CIRCULARA 46/2003 ADRESA NOUA
Asociatia Chinologica din Austria (OSTERREICHISCHER KYNOLOGENVERBAND) informeaza toate tarile membre si partenere sub contract despre coordonatele noului sediu:

OSTERREICHISCHER KYNOLOGENVERBAND
Siegfried Marcus-Strasse 7
A-2362 BIEDERMANNSDORF
Tel: 0043 2236 710 667
Fax: 0043 2236 710 667/30

CIRCULARA 47/2003 REABILITAREA UNUI ARBITRU
Federatia Chinologica din Rusia (RKF) ne informeaza ca Dl. A. BURYKIN a fost autorizat sa-si reia activitatea de arbitru.

CIRCULARA 48/2003 ORGANIZATIE DIZIDENTA IN BOLIVIA


Asociatia Chinologica din Bolivia (KENNEL CLUB BOLIVIANO KCB) informeaza toate tarile membre FCI si partenere sub contract ca organizatia "Federacion Cinologica Boliviana" este o organizatie dizidenta nerecunoscuta de KCB.

CIRCULARA 49/2003 BILETELE DE AVION PENTRU ARBITRI
In cursul reuniunii sale din martie trecut, Comitetul General FCI a luat urmatoarea decizie:
Atunci când un arbitru este invitat sa oficieze într-o expozitie canina, acesta trebuie sa gaseasca un bilet de avion la un pret rezonabil dar incluzând totusi, o asigurare de anulare si o posibilitate de schimbare a zborului.

Toate circularele poarta semnatura Dlui. Yves De Clercq, Director Executiv FCI.

PRESEDINTE,


Virgil Nicolaev


i

SUPLIMENT LA CIRCULARA NR.5 din 20.06.2003

CIRCULARA 29/2003 SUSPENDAREA UNUI ARBITRU
Federatia Chinologica Bulgara (BULGARIAN REPUBLICAN CYNOLOGY FEDERATION-BRFC) informeaza membrii FCI si partenerii sub contract ca arbitrul mentionat mai jos a fost suspendat din functie pâna la data de 11.02.2005:

Dl.Andon TODOROV

CIRCULARA 30/2003 ADRESA INTERNET
ASOCIACION CANOFILA SALVADOREANA (ACANSAL) ne roaga sa va comunicam adresa de Internet:

Internet: http://www.acansal.org.sv

LISTA FORFETARA 1/2003-MOL 09/06/2002
Anexam o lista ce ne-a fost comunicata de Societe Royale St.Hubert. Aceasta cuprinde persoanele ce nu si-au achitat taxa de înscriere la Expozitia din Mol din 09 iunie 2002.
Va rugam sa avertizati persoanele cuprinse în aceasta lista si care au resedinta în tara dumneavoastra, ca de acum încolo înscrierea acestora în expozitii CACIB le este interzisa pâna în momentul când îsi vor achita datoriile. Aceasta sanctiune rezulta din decizia luata de Adunarea Generala FCI de la Jerusalem din iunie 1987.
Va multumim pentru întelegere si colaborare.
M.Brackelaire Philippe, Voie des Cuirassiers 23, B-1300 WAVRE (Belgia)
M. & Mme de Wolf-Vissenberg, Brede Balrouw 36, NL-4741 RN HOEVEN (Olanda)
M. van den Heuvel W.J.A., Gradenboog 40, NL-5141 MC WAALWIJK (Olanda)

CIRCULARA 32/2003 ADRESA INTERNET
KENNEL CLUB PERUANO (KCP) ne roaga sa va comunicam noua adresa de Internet:

Internet: http://www.kcp.com.pe
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

CIRCULARA 33/2003 SUSPENDAREA UNOR ARBITRI
ENTE NAZIONALE DELLA CINOFILIA ITALIANA (ENCI) informeaza membrii FCI si partenerii sub contract ca arbitrii mentionati mai jos au fost suspendati din functie:
Dl.Luigi CORNA pâna la 20.12.2003
Dl.Diego VITALI pâna la 19.01.2004


CIRCULARA 34/2003 ADRESA NOUA
Domnul Kari JARVINEN, membru al Comitetului General FCI, ne roaga sa va comunicam noua sa adresa:

Dl.Kari Jarvinen
VUORIMIEHENKATU 12.A.4
Fin-00140 HELSINKI
FINLAND
Tel: ++358 9 6801 393
Fax: ++358 9 6801 392
Mobil: ++358 40 604253
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

CIRCULARA 36/2003 ADRESA NOUA
KENNEL CLUB BOLIVIANO, ne roaga sa va comunicam noua sa adresa precum si numerele de telefon si fax:

Kennel Club Boliviano
Edificio Alborada-Piso 5-of.509
Loayaza sq. JUAN DE LA RIVA 1406
P.O. Box 11030
LA PAZ-BOLIVIA
Tel/fax: 591 2 2201493 / 591 2 2201473
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
internet: www.kennelbolivia.org

Toate circularele poarta semnatura Dlui. Yves De Clercq, Director Executiv FCI.

PRESEDINTE,


Virgil Nicolaev

i

CIRCULARA Nr.6 din 20.06.2003


Va aducem la cunostinta ca în urma hotarârilor Plenarei C.A. din data de 04.04.2003 de la Cluj precum si a examinarii efectuate de C.A. la data de 11.04.2003 la Sibiu, Lista Arbitrilor activi pe anul 2003 a suferit modificari si în consecinta va anexam aceasta lista spre luare la cunostinta.

De asemenea, va mai informam ca Plenara C.A. a hotarât ca la fiecare expozitie organizata de membrii A.Ch.R., conducerea C.A. va delega un arbitru coordonator care va face parte din Comisia de Contestatii si va conduce sedinta tehnica a corpului de arbitri delegat la expozitia respectiva.

Totodata, Plenara Colegiului de Arbitri a hotarât ca la expozitiile unde sunt invitati mai mult de 5 arbitrii, conducerea C.A. sa poata delega din oficiu si alti arbitrii pentru a promova astfel arbitrii noi.


PRESEDINTE A.Ch.R. Virgil Nicolaev

PRESEDINTE C.A. Dr.Atilla Kelemen

i

CIRCULARA Nr.7 din 20.06.2003

Prin prezenta va comunicam noul adresier A.Ch.R. cuprinzând modificarile adoptate de Consiliul Director A.Ch.R. în data de 23.03.2003 si cu noile coduri postale adoptate de la 01.06.2003. In cazul unor erori, va rugam sa ne comunicati aceste situatii pentru rectificarile de rigoare.

De asemenea, va transmitem calendarul competitional pentru semestrul 2 al acestui an.

Anexat veti gasi noul model al cererii de acordare a afixului de crescator.

Va rugam ca în maximum 15 zile de la primirea prezentei sa ne comunicati numarul de membrii cu cotizatia la zi la data de 31.12.2002. Aceste date ne sunt necesare pentru emiterea facturilor si întocmirea statisticii anuale.

Pentru stabilirea calendarului competitional pe anul 2004 va rugam sa ne transmiteti pâna cel mai târziu la data de 31.08.2003, datele la care doriti organizarea de competitii precum si lista corpului de arbitri prevazut pentru acestea. In caz contrar, ne rezervam dreptul de a refuza includerea în calendar a competitiilor solicitate tardiv.

PRESEDINTE,


Virgil Nicolaev

i

CIRCULARA Nr.8 din 20.06.2003

Prin prezenta dorim sa adresam felicitari tuturor participantilor la Expozitia Mondiala FCI Dortmund 2003 si succes în continuarea activitatii de promovare a dragilor nostri prieteni, câinii.

Pentru o mai buna mediatizare si în intentia de a încuraja aceste eforturi, Asociatia Chinologica Româna roaga toti membrii care au participat la Expozitia Mondiala de la Dortmund, sa trimita pâna la data de 31 iulie 2003, copia foii de arbitraj în vederea unei mai bune mediatizari la nivel national.

Asociatiile chinologice teritoriale si cluburile nationale sunt rugate sa ajute la aceasta actiune de informare si sa ia legatura cu membrii care au participat la acest eveniment, în vederea transmiterii documentelor cerute la sediul A.Ch.R.


PRESEDINTE,


Virgil Nicolaev

i

CIRCULARA Nr.9/20.06.2003
Revenire la Circulara 1/2003


Prin prezenta va reamintim procedura de înfiintare a cluburilor nationale aprobata de Consiliul Director A.Ch.R. în data de 01.12.2001 si modificata la data de 23.03.2003.

PROCEDURA

- Grupul de initiativa redacteaza si depune la secretariatul A.Ch.R. proiectul de statut si regulamentele aferente;
- Dupa obtinerea avizului preliminar, în termen de 90 de zile, grupul de initiativa transmite tuturor asociatiilor membre A.Ch.R. adrese însotite de documentatia aferenta (proiect de statut, proiect regulamente si avizul preliminar al Consiliului Director A.Ch.R.);
- Aceste adrese vor contine obligatoriu locul si data desfasurarii adunarii constitutive;
- Convocarea se face cu minimum 30 de zile înainte prin scrisoare recomandata si borderou de expediere a corespondentei, precum si prin publicarea unui anunt în doua cotidiane de circulatie nationala;
- Numarul minim al membrilor fondatori trebuie sa fie de 21, acestia putând reprezenta cel putin 3 zone geografice, fiecare din aceste zone fiind situate la cel putin 200 km distanta una de alta;
- A.Ch.R. poate trimite un delegat la Adunarea Generala constitutiva si la oricare din adunarile generale ale clubului;
- Demersurile pentru obtinerea personalitatii juridice a clubului se pot începe numai dupa avizul de principiu din partea A.Ch.R. cu privire la statut si regulamente. Totodata, A.Ch.R. verifica convocatorul si procesul verbal al Adunarii Generale constitutive;
- Statutul clubului va contine obligatoriu urmatoarea formulare: "Clubul….este membru al Asociatiei Chinologice Române", apartenenta nefiind conditionata (ex.nu se accepta formulari de genul: "Clubul…. este membru al asociatiei nationale care face parte din FCI");
- Fiecare club va înainta la sfârsitul anului, un raport de activitate în baza caruia Consiliul Director va decide pastrarea calitatii de membru A.Ch.R. De asemenea, daca numarul minim de membri acceptati scade, Consiliul Director poate propune suspendarea calitatii de membru A.Ch.R.;
- Orice modificare a statutului sau a regulamentelor clubului trebuie supusa avizarii A.Ch.R.

Cerinte minime: existenta unui sediu si a unui calculator cu imprimanta.


P R E S E D I N T E,
Virgil Nicolaev

i

CIRCULARA Nr.10 din 20.06.2003


Prin prezenta va transmitem traducerea urmatoarelor circulare si liste forfetare FCI:

LISTA FORFETARA 2/2003-BRUXELLES 14 & 15/12/2002
Anexat o lista ce ne-a fost comunicata de Societe Royale St.Hubert. Aceasta cuprinde persoanele ce nu si-au achitat taxa de înscriere la Expozitia din Bruxelles din 14 si 15 decembrie 2002.
Va rugam sa avertizati persoanele cuprinse în aceasta lista si care au resedinta în tara dumneavoastra, ca de acum încolo înscrierea acestora în expozitii CACIB le este interzisa pâna în momentul când îsi vor achita datoriile. Aceasta sanctiune rezulta din decizia luata de Adunarea Generala FCI de la Jerusalem din iunie 1987.
Va multumim pentru întelegere si colaborare.
(vezi anexa 1).

LISTA FORFETARA 2/2003-MOL 09.06.2002
Societe Royale St.Hubert ne informeaza ca persoana citata mai jos si-a achitat în întregime taxele datorate pentru înscrierea la expozitia de la Mol din data de 9 iunie 2002.
În consecinta, sanctiunea ce i-a fost aplicata este ridicata si înscrierea în expozitii patronate de FCI îi este permisa din nou:
Mme de WOLF-VISSENBERG
Brede Balrouw 36
NL-4741 RN HOEVEN
English Bull Terrier

LISTA FORFETARA 3/2003-BRUXELLES 14 & 15.2002
Societe Royale St.Hubert ne informeaza ca persoanele citate mai jos si-au achitat în întregime taxele datorate pentru înscrierea la expozitia de la Bruxelles din data de 14 si 15 decembrie 2002.
În consecinta, sanctiunea ce le-a fost aplicata este ridicata si înscrierea în expozitii patronate de FCI le este permisa din nou:
1319-Mrs.Irina ALEXANDROVA-Voskresenskoe-142797 Moscova (Rusia), Yorkshire Terrier
1359-M.David NICHOLS-Dahliastraat 83-NL-6581 XK MALDEN (Olanda), Amstaff
1381-Mme Waldron Hiromi-rue Vanderkindere 447-B-1180 Bruxelles, Leonberger

LISTA FORFETARA 3/2003-MONTE CARLO 19 & 20/04/2003
Anexat o lista ce ne-a fost comunicata de Societe Canine de Monaco. Aceasta cuprinde persoanele ce nu si-au achitat taxa de înscriere la Expozitia din Monte Carlo din 19 si 20 aprilie 2003.
Va rugam sa avertizati persoanele cuprinse în aceasta lista si care au resedinta în tara dumneavoastra, ca de acum încolo înscrierea acestora în expozitii CACIB le este interzisa pâna în momentul când îsi vor achita datoriile. Aceasta sanctiune rezulta din decizia luata de Adunarea Generala FCI de la Jerusalem din iunie 1987.
Va multumim pentru întelegere si colaborare.
Mr & Mme Jaques ANDRE,24 rue du 4 septembre-F 83340 LE LUC (Franta)
Mme Sandra SAUNIER, Les Milles F 26270 LORIOL (Franta)
Mme Rita JOHNSEN, 110 rue Paul Cezanne, La Bouverie F-83520 ROQUEBRUNE (Franta)
Mme Anne BECHER, 110 rue Paul Cezanne, La Bouverie F-83520 ROQUEBRUNE (Franta)
Mme Kay RADMACHER, Hombacher Weg 7, D-12559 BERLIN (Germania)

CIRCULARA 52/2001 din 16.06.2003
Aceasta lista contine informatii actualizate. In consecinta, unele date pot fi modificate în raport cu publicarea precedenta. Orice informatie poate fi obtinuta de la FCI www.fci.be
(vezi anexa 2)

CIRCULARA 81/2002 din 16.06.2003
Aceasta lista contine informatii actualizate. In consecinta, unele date pot fi modificate în raport cu publicarea precedenta. Orice informatie poate fi obtinuta de la FCI www.fci.be
(vezi anexa 3)

CIRCULARA 51/2003 COMISIA DE STANDARDE FCI
(vezi anexa 4)

CIRCULARA 52/2003 COMISIA JURIDICA FCI
(vezi anexa 5)

CIRCULARA 53/2003 COMISIA STIINTIFICA FCI
(vezi anexa 6)

CIRCULARA 54/2003 COMITETUL GENERAL FCI
(vezi anexa 7)

CIRCULARA 55/2003 ADRESIERUL FCI
(vezi anexa 8)

CIRCULARA 56/2003 KENNEL CLUB BOLIVIANO
Dorim sa reamintim tuturor tarilor membre FCI si partenere sub contract ca, KENNEL CLUB BOLIVIANO (KCB) este singura entitate recunoscuta de FCI în Bolivia si ca Presedintele acesteia este Dl.Luis Alberto QUIROGA.
Kennel Club Boliviano
Edificio Alborada-Piso 5-of.509
Loayaza sq. JUAN DE LA RIVA 1406
P.O. Box 11030
LA PAZ
Tel/fax: 591 2 2201493 / 591 2 2201473
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
internet: www.kennelbolivia.org

CIRCULARA 57/2003 COMISIA FCI DE CÂINI PT. SALVARE
In urma Adunarii Generale FCI (Dortmund, mai 2003) a fost decisa crearea unei noi comisii facultative: "Comisia FCI pentru Câini de Salvare". Rugam tarile membre si partenere sub contract sa ne aduca la cunostinta daca doresc sa faca parte sau nu din cadrul acestei comisii. Termenul limita este 31 iulie 2003. Raspunsurile ce vor sosi dupa aceasta data, nu vor mai fi luate în considerare.
Va multumim pentru cooperare.

CIRCULARA 58/2003 RECUNOASTEREA DEFINITIVA A RASEI JACK RUSSEL TERRIER
In urma reuniunii sale la sfârsitul lui mai 2003, la Dortmund, Adunarea Generala FCI a aprobat cu titlu definitiv rasa Jack Rusell Terrier.

CIRCULARA 59/2003 RECUNOASTEREA DEFINITIVA A RASEI THAI RIDGEBACK DOG
In urma reuniunii sale la sfârsitul lui mai 2003, la Dortmund, Adunarea Generala FCI a aprobat cu titlu definitiv rasa Thai Ridgeback Dog precum si standardul sau.
Titlul CACIB va putea fi atribuit acestei rase începând cu data de 26 mai 2003.

CIRCULARA 60/2003 PEDIGREE DE EXPORT SI PEDIGREE NATIONAL
Uniunea Chinologilor din Kazahstan (UCK) ne roaga sa va transmitem noul sau model de Pedigree Export precum si noul Pedigree National. Va reamintim ca aceste pedigree de export trebuie sa fie întodeauna însotite de pedigreele nationale, pentru a putea fi înregistrate într-o carte de origini a unei tari membre FCI sau partenera sub contract.

CIRCULARA 61/2003: CORECTURA LA CIRCULARA 54-55/2003
Ca urmare a circularelor noastre 54/2003 si 55/2003, JAPAN KENNEL CLUB (JKC) ne roaga sa va comunicam faptul ca reprezentantul sectiunii Asia în cadrul Comitetului General FCI este Dl.Hiroshi KAMISATO si nu Dl.Mitsuteru HOSHI.
Va rugam sa luati nota asupra acestei corecturi si sa ne scuzati pentru aceasta eroare.

CIRCULARA 62/2003 SUSPENDAREA UNUI ARBITRU
Asociatia Chinologica Italiana (ENTE NAZIONALE DELLA CINOFILIA ITALIANA - ENCI) informeaza membrii FCI si partenerii sub contract ca arbitrul mentionat mai jos a fost suspendat din functie pâna la data de 09.05.2005:

Dl.Francesco MASTORO


CIRCULARA 63/2003 ADRESA NOUA
Federatia Chinologica din Rusia (RUSSIAN KYNOLOGICAL FEDERATION-RKF) informeaza toate tarile membre si partenere sub contract despre coordonatele noului sediu:

RUSSIAN KYNOLOGICAL FEDERATION
P.O. Box 100
129626 MOSCOW
Tel: 007 095 287 87 52
Fax: 007 095 287 89 68
Internet: http://www.rkf.org.ru
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Toate circularele poarta semnatura Dlui. Yves De Clercq, Director Executiv FCI.


PRESEDINTE,


Virgil Nicolaev

i

CIRCULARA Nr.11 din 20.07.2003


La data de 12.07.2003 s-a desfasurat la Arad reuniunea Consiliului Director A.Ch.R. care a avut pe ordinea de zi urmatoarele probleme:

1. Informare prezentata de delegatia ce a reprezentat România la Adunarea Generala FCI de la Dortmund mai 2003. Prezinta Dl.Dr.Kelemen Atilla si Dl.Schill Gheorghe.
2. Informare prezentata de Dl.Iliev Marius cu privire la sedinta Comisiei de Crestere FCI desfasurata la Brno in iunie 2003.
3. Discutarea memoriului înaintat de Dl.Irimiea Florian si prin care acesta solicita demisia Dlui.Presedinte Nicolaev Virgil.

Prezenti: Dl.Nicolaev Virgil, Dl.Dr.Kelemen Atilla, Dl.Schill Gheorghe, Dl.Iliev Marius, Dl.Wenzl Sandor, Dl.Stoica Silviu, Dl.Irimiea Florian.
Absenti: Dl.Muntean Petru, Dl.Nitescu Bogdan, Dl.Dr.Ionescu Augustin.
Secretariat: Dl.Stefanescu Cristian.

1. Dl. Iliev prezinta principalele hotarâri ale Comisiei de Crestere reunita la Brno în iunie 2003:
- S-a redactat si urmeaza a fi difuzat în tarile membre FCI un Cod de Etica al Crescatorului. Acest document va avea caracter cutumiar si în viitor se apreciaza ca acest document va fi foarte util pentru activitatea chinologica.
- Comisia de Crestere FCI a solicitat si a obtinut din partea FCI, publicarea pe Internet a listei cu numele de canisa (afixe) protejate de FCI. Aceasta masura este utila si va evita în viitor neplacerile cauzate de solicitarile pentru nume deja atribuite. Accesarea acestei liste se va face parolat si la nivel central pentru fiecare tara membra FCI.
- S-a constatat ca sunt foarte multe puncte în comun la cele doua rase: Jack Russel Terrier si Parson Russel Terrier.
- Cu privire la problema semnalata de mai mult timp si anume: comericalizarea puilor în Ungaria, Dl.Miklos Levente, director executiv MEOE, a dat asigurari ca situatia este în curs de normalizare.
- Se va solicita conducerii FCI o decizie prin care un crescator sa nu poata avea decât un singur nume de canisa.
- S-a discutat problema pedigreelor englezesti pentru Greyhound. Exista mai multe tipuri de pedigree englezesti pentru aceasta rasa si este dificil de stabilit valabilitatea acestora. Se cere Kennel Clubului englez sa colaboreze la rezolvarea acestei probleme.
Dl. Iliev a cerut explicatii conducerii actuale a asociatiei chinologice din Cehia cu privire la neinvitarea României la Expozitia Central Est Europeana care s-a desfasurat în aceeasi perioada la Brno. Membri Consiliului Director au hotarât sa se initieze o întâlnire la nivel înalt cu tarile membre ale acestei Uniuni pentru rezolvarea acestor probleme.
Cu unanimitate de voturi, raportul Dlui.Iliev a fost aprobat.

2. Dl.Dr.Kelemen informeaza despre desfasurarea Adunarii Generale FCI precum si a Expozitiei Mondiale FCI de la Dortmund:
- Dl.Dr.Kelemen considera ca FCI nu evolueaza si crede ca directia actuala nu este buna; tensiunea în cadrul FCI creste si pe alocuri rabufneste.
- Au fost foarte putine luari de pozitie si înscrieri la cuvânt.
- In luarea de cuvânt, Dl.Dr.Kelemen nu a fost de acord cu excluderea Zimbabwe din FCI si a aratat ca România, nu este de acord cu excluderea acestei tari pe principii politice.
- De asemenea, Dl.Dr.Kelemen a solicitat FCI ca aceasta sa fie un sprijin real pentru tarile membre si acestea sa simta cu adevarat acest suport.
- Dl.Dr.Kelemen a discutat cu Dl.Prof.Triquet, presedintele Comisiei de Standarde FCI cu privire la omologarea celor trei rase nationale de ciobanesti. Dl.Prof.Triquet a declarat ca a primit standardele Ciobanestilor Românesti precum si dosarele acestora si a dat asigurari ca acestea sunt corect întocmite.
- Cu privire la desfasurarea Expozitiei Mondiale, Dl.Dr.Kelemen semnaleaza prezenta unui numar record de câini înscrisi (18.700) precum si prezenta în catalog a 50 de câini înscrisi din România la aceasta manifestare. Cu toate acestea, potentialul nostru este mult mai mare si s-ar fi putut înscrie mai multi câini din România. Ar trebui sa ne gândim la organizarea unei deplasari în grup la aceste manifestari, pentru a avea o prezenta mai numeroasa. Din România nu a fost invitat nici-un arbitru la aceasta Expozitie. Au fost prezenti multi arbitri germani, s-au facut multe greseli si au existat discutii si nemultumiri foarte multe. Organizatorii au fost mult depasiti de evenimente.
- De asemenea, Dl.Dr.Kelemen semnaleaza o manifestare contraproductiva pentru noi si anume, încercarile Dlui.Dr.Urosevic de a acredita teoria existentei unei singure rase balcanice de ciobanesti. Pentru contracararea acesteia, Dl.Dr.Kelemen a luat legatura cu delegatiile tarilor balcanice (Grecia, Bulgaria, Croatia) pentru a stabili o actiune comuna de combatere.
Dl.Dr.Kelemen considera ca trebuie sa facem un efort mai mare în ceea ce priveste popularizarea raselor noastre nationale, sa editam un pliant în limbi de circulatie internationala, sa cream un fond de protocol pentru reprezentare si sa depistam surse de finantare pentru aceste proiecte.

Dl.Schill Gheorghe adauga ca delegatia noastra la Adunarea Generala FCI a avut o prestatie foarte buna si ca ne bucuram de apreciere din partea conducerii FCI. Luarile de cuvânt ale Dlui.Dr.Kelemen au stârnit aplauze la scena deschisa si au trezit simpatia multor tari membre pentru atitudinea noastra. De asemenea, Dl.Schill anunta ca s-a cheltuit mai mult decât suma avansata pentru deplasarea delegatiei noastre la Dortmund si solicita Consiliului Director aprobarea cheltuielilor efectuate. Consiliul Director aproba în unanimitate.
Dl.Iliev adauga ca exista, la ora actuala, intentia constituirii unui grup al asociatiilor chinologice francofone.
Dl.Nicolaev Virgil reitereaza faptul ca este tot mai acuta necesitatea gasirii unor surse suplimentare de finantare pentru proiectele A.Ch.R.

3. Dl.Irimiea Florian a depus un memoriu prin care solicita demisia Presedintelui A.Ch.R., Dl.Nicolaev Virgil. Membri Consiliului Director au primit în copie acest document. Dl. Nicolaev da citire unei scrisori de raspuns la acest memoriu si solicita membrilor Consiliului Director, revocarea din functia de Vice-Presedinte chinotehnic a Dlui.Irimiea. Fiecare membru al Consiliului Director si-a exprimat parerea si cu majoritate de voturi s-a decis revocarea din functie a Dlui.Irimiea. Tot cu majoritate de voturi s-a stabilit ca aceasta functie sa ramâna vacanta pâna la urmatoarea Adunare Generala de alegeri.

Dl.Wenzl a depus spre analiza un proiect de buget pentru anul 2003.
Totodata, s-a mai hotarât ca verificarea actelor pentru montele Ciobanestilor Românesti sa se efectueze la Cartea de Origine Româna.

PRESEDINTE,


Virgil Nicolaev

i

CIRCULARA Nr.12 din 04.08.2003


Va rugam ca în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei, sa ne trimiteti situatia membrilor înscrisi în asociatia dumneavoastra si care domiciliaza în alt judet decât cel în care îsi desfasoara activitatea asociatia dumneavoastra.

Aceasta situatie va contine urmatoarele date:

- Numele si prenumele membrului;
- Adresa acestuia;
- Data la care a fost înscris în asociatie.

Va solicitam ca întocmirea acestei situatii sa se faca dupa criteriul alfabetic.

In cazul în care nu vom primi aceste situatii în termenul prevazut, ne rezervam dreptul de a adopta masurile ce se impun.

PRESEDINTE,


Virgil Nicolaev

i

CIRCULARA Nr.13 din 04.08.2003


In urma verificarilor efectuate la C.O.R. s-a constatat ca înscrierea proprietarilor în pedigree/fise matricole, este în multe cazuri aleatorie si nu avem o situatie exacta a proprietarilor câinilor cu acte de origine.

Nu credem ca este cazul sa va reamintim importanta unei astfel de situatii. Ex: câini pierduti si ai caror proprietari nu sunt înscrisi în C.O.R.

Pentru existenta unei evidente corecte si complete, începând cu data prezentei, se va comunica obligatoriu la C.O.R. numele si adresa proprietarilor dupa cum urmeaza:

- în cazul înstrainarii puilor direct de catre crescator, se va completa formularul anexa 1 care va fi transmis asociatiei în maximum 5 zile de la înstrainarea ultimului pui din cuib;
- în cazul schimbarii de proprietar, asociatia chinologica teritoriala va comunica la C.O.R. numele si adresa noului proprietar, numai în baza unui înscris între parti din care sa rezulte schimbarea de proprietar;
- în cazul transcrierii pedigreelor straine se va respecta procedura actuala.

Toate aceste date se comunica numai prin intermediul asociatiilor teritoriale. Aceste date se vor transmite la C.O.R. în maximum 10 zile de la data primirii acestora de la crescatori sau de la noii proprietari.


PRESEDINTE,

Virgil Nicolaev

i

CIRCULARA Nr.14 din 09.10.2003


Având în vedere ca Inspectoratul General al Politiei centralizeaza toate datele din teritoriu cu privire la înregistrarea câinilor prevazuti în OUG 55/2002 modificata de Legea 60/2003 si dorind sa ne respectam angajamentul prevazut în protocolul semnat cu I.G.P. de a pune la dispozitie aceste date lunar, Asociatia Chinologica Româna a hotarât sa efectueze înregistrarea acestor date într-un NOU sistem computerizat.

In consecinta, va trimitem alaturat noul modul de înregistrare care va asigura atât introducerea datelor cât si transmiterea acestora, lunar, pe CD sau discheta, la A.Ch.R.

Va rugam sa ne transmiteti lunar situatia înregistrarilor, numai pe discheta sau CD.

Pentru detalii suplimentare va puteti adresa la:

S.C. U-BIT STUDIO S.R.L.
Pta.Alba Iulia bl.I1, sc.2, ap.15
Bucuresti sector 4
Tel. 0722 321824

PRESEDINTE,


Virgil Nicolaev

i

CIRCULARA Nr.15 din 13.10.2003

In legatura cu convocarea unei adunari generale de constituire a CLUBULUI NATIONAL DE SCOTTISH TERRIER SI WEST HIGHLAND WHITE TERRIER "BLACK'N WHITE", în data de 25.10.2003 orele 17.00, la Bucuresti, va atragem atentia ca acest club nu are avizul de principiu din partea Asociatiei Chinologice Române.

Cu privire la procedura de înfiintare a cluburilor nationale va reamintim în continuare urmatoarele conditii, conform Circularei nr.9/2003:

- Grupul de initiativa redacteaza si depune la secretariatul A.Ch.R. proiectul de statut si regulamentele aferente;
- Dupa obtinerea avizului preliminar, în termen de 90 de zile, grupul de initiativa transmite tuturor asociatiilor membre A.Ch.R. adrese însotite de documentatia aferenta (proiect de statut, proiect regulamente si avizul preliminar al Consiliului Director A.Ch.R.);
- Aceste adrese vor contine obligatoriu locul si data desfasurarii adunarii constitutive;
- Convocarea se face cu minimum 30 de zile înainte prin scrisoare recomandata si borderou de expediere a corespondentei, precum si prin publicarea unui anunt în doua cotidiane de circulatie nationala;

Va rugam sa luati nota si sa informati membrii dumneavoastra ca aceasta actiune nu are girul Asociatiei Chinologice Române.


PRESEDINTE,


Virgil Nicolaev

i

CIRCULARA Nr.16 din 02.12.2003

Va aducem la cunostinta hotarârile Consiliului Director A.Ch.R. întrunit în data de 29.11.2003 la Sibiu.

1. Începând cu data prezentei se suspenda examenele de selectie multirasa.
2. Se aproba calendarul expo 2004 (anexa nr.1).
3. Se emite o hotarâre cu privire la situatia grava creata în ultima vreme în cadrul Asociatiei Chinologice a Municipiului Bucuresti (anexa nr.2).
4. Se stabileste data Adunarii Generale A.Ch.R. pentru alegerea organelor de conducere: Sâmbata, 28.02.2004.

De asemenea, va transmitem si ultimul numar al revistei FCI.


PRESEDINTE,


Virgil Nicolaev

i

yuki

PEDIGREE DOGS OFFER SO MUCH

FCI ROMANIA960

Share a picture with your dog!

Click here 

Actualizari poze Best in Show

Fotografii Best in Show 2024:  Timisoara, Ploiesti, Agnita new

cdmec142

A.Ch.R pe Facebook