fcicrop

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Comunicat

Comunicat al Colegiului de Arbitrii al A.Ch.R.

 

În urma apariţiei în spaţiul public a unor interpelări informale formulate de către domnul Radu Temelie, privind îndeplinirea de către domnul arbitru Cristian Ştefănescu a condiţiei de studii medii necesară pentru ocuparea funcţiei de arbitru, Conducerea Colegiului de Arbitrii a A.Ch.R., întrunită în următoarea formulă: Papp Vasile Carol, Lokodi Csaba Zsolt, Drăgănescu Marian, Csibi Karolz, Baican Remus, aduce la cunoştinţa publică urmatoarele:

  1. Potrivit adresei nr. 1076/12.03.2021 emisă de Colegiul Tehnic Mecanic ”Griviţa”, domnul arbitru Cristian Ştefănescu a absolvit învăţământul liceal, forma de învăţământ seral, în anul şcolar 1990/1991.
  2. Conform dispoziţiilor art. 77 alin. 1 din Legea învăţământului nr. 1 / 2011 ”(1) Absolvenţii învăţământului liceal primesc diploma de absolvire şi foaia matricolă, parte a portofoliului educaţional, care atestă finalizarea studiilor liceale şi care conferă dreptul de acces, în condiţiile legii, în învăţământul postliceal, precum şi dreptul de susţinere a examenului de bacalaureat.”
  3. Pe cale de consecinţă, se adevereşte că domnul Cristian Ştefănescu îndeplineşte condiţia privind studiile medii, prevăzută în Regulamentul A.Ch.R. privind arbitrii, comisarii/secretarii pentru expoziţii şi secretarii/comisarii pentru examene de lucru.

 

Pentru conformitate,

Vasile Carol Papp

Preşedinte al Colegiului de Arbitri

 


EURO DOG SHOW 2021

eds2021

WORLD DOG SHOW 2020

Anuncio cierre inscripciones caninas web
yuki

PEDIGREE DOGS OFFER SO MUCH

FCI ROMANIA960

Share a picture with your dog!

Click here 

Actualizari foto si video

Fotografii Best in Show: newTimisoara,newCluj-Napoca

Video Best in Show: Timisoara

Video Seminarii: Seminar Dr. Tamas Jakkel - Teme: 1. O eră nouă, noi provocări. 2. Tip, standard, stil, sănătate

cdmec142

topdog2017

Top Dog 2018

Rezultate

Mai mult

A.Ch.R pe Facebook