fcicrop

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

CIRCULARA Nr. 6 din 15.03.2021

 

CIRCULARA Nr. 6 din 15.03.2021

 

DECIZII ALE CONSILIULUI DIRECTOR A.Ch.R.

ÎNTRUNIT ÎN TELECONFERINȚĂ AUDIO-VIDEO, 15.03.2021

 

 

Prezenţi: Muntean Petru, Radu Daniela, Papp Vasile Carol, Stan Horaţiu, Lokodi Csaba Zsolt

Molnar Zsolt

Absent: Ştefănescu Cristian

Membrii Consiliului Director întrunit în teleconferinţă audio-video: Muntean Petru, Radu Daniela, Papp Vasile Carol, Stan Horaţiu, Lokodi Csaba Zsolt, Molnar Zsolt, aprobă cu unanimitate de voturi prezentul comunicat:

Comunicat al Consiliului Director al A.Ch.R.

În urma apariţiei în spațiul public a unor interpelări informale aparținând domnului Radu Temelie, privind activitatea domnului președinte Cristian Ștefănescu în cadrul Asociației Chinologice Române și presupusele fapte prin care domnia sa ar fi confiscat chinologia română și ar fi transformat-o într-o afacere de familie, Consiliul Director al A.Ch.R. aduce la cunoștința publică următoarele:

 1. A.Ch.R. este condusă de către un organ colectiv, respectiv de către Consiliul Director, format la această dată din 7 membri, aşa cum rezultă din Statutul A.Ch.R.,
 2. Prin urmare, activitatea chinologică şi economică a A.Ch.R. NU este stabilită şi decisă de către domnul preşedinte Cristian Ştefănescu, ci prin votul majorităţii simple a membrilor Consiliului Director prezenţi în şedinţele/teleconferinţele Consiliului Director,
 3. Mai mult, domnul Cristian Ştefănescu, în calitate de preşedinte şi de director executiv al A.Ch.R., are obligaţia, NU dreptul, de a pune în aplicare deciziile Consiliului Director, nicidecum deciziile sale proprii.
 4. Iată de ce, Consiliul Director A.Ch.R. apreciază că afirmaţiile domnului Radu Temelie potrivit cu care chinologia română a fost confiscată şi transformată într-o afacere de familie a domnului preşedinte Cristian Ştefănescu sunt neadevărate, defăimătoare şi jignitoare la adresa întregului Consiliu Director al A.Ch.R., a cărui existenţă şi importanţă dată de lege a fost ignorată cu totală nonşalanţă şi în cunoştinţă de cauză, cu atât mai mult cu cât informaţiile contrare afirmaţiilor domnului Radu Temelie sunt disponibile publicului şi foarte uşor de găsit şi de interpretat cu bună-credinţă de către o persoană cu studii juridice cum este domnia sa.
 5. Pe de altă parte, în contradicţie totală cu afirmaţiile domnului Radu Temelie, ce consitituie dezinformări menite să inducă în eroare membrii oneşti ai asociaţiilor şi cluburilor membre A.Ch.R., vă informăm că modalităţile şi considerentele în/pentru care, în perioada februarie – iunie 2010, s-a decis şi infiinţat ACHR Chinologica S.R.L. şi a Federaţiei Chinologice Române, au fost în mod transparent prezentate reprezentanţilor asociaţiilor şi cluburilor membre A.Ch.R. cu ocazia şedinţei Adunării Generale de la Sibiu, din data de 25.03.2017 şi consemnate la filele 4 şi 5 ale procesului verbal întocmit cu acea ocazie, disponibile publicului larg încă de la acea dată (inclusiv la aceasta dată), prin afişare pe site-ul oficial al A.Ch.R., la adresa http://ach.ro/2017/circulare/c12/c12.pdf
 6. Cu toate acestea şi în acelaşi spirit de transparenţă, pentru a dovedi atât justeţea deciziilor de la acea vreme ale Consiliului Director, cât şi caracterul fictiv al afirmaţiilor publicate de domnul Radu Temelie în postările sale, vă aducem la cunoştinţă pe această cale că potrivit dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 şi a OG nr. 26/2000, participarea unei asociaţii la infiinţarea unei societăti comerciale şi a unei federaţii NU poate fi decisă decât de către Consiliul Director al respectivei asociaţii.
 7. Pe cale de consecinţă, înfiinţarea ACHR Chinologica S.R.L. şi a Federaţiei Chinologice Române, în perioada februarie-iunie 2010, NU a fost decisă de către domnul preşedinte Cristian Ştefănescu, aşa cum în mod nefondat a susţinut domnul Radu Temelie, ci de către Consiliul Director al A.Ch.R., aşa cum dispun dispoziţiile legale în materie, pe care avem convingerea că domnul Radu Temelie le cunoaşte, însă le ignoră cu intenţia vădită de a induce în eroare pe cititorii postărilor sale.
 8. Motivul pentru care Consiliul Director al A.Ch.R. a decis înfiinţarea celor două entităţi în cursul lunii martie 2010 l-a constituit împrejurarea că la acea vreme a fost identificat un risc crescut ca regretatul domn Stan Florian să obţină o hotărâre judecătorească în defavoarea A.Ch.R. pentru plata unei sume de peste 100.000 eur, reprezentând, în opinia acestuia, prejudiciu creat prin folosirea mărcii Dracula Dog Show, în dosarul nr. 29108/3/2008, aflat din data de 19.08.2009 pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi cu prim termen de judecată la data de 8 februarie 2010.
 9. Or, punerea în executare a unei astfel de hotărâri judecătoreşti ar fi putut duce atât la pierderea, prin executare silită, a apartamentului în care se desfăşura activitatea de secretariat a A.Ch.R., cât şi la dizolvarea şi lichidarea judiciară a A.Ch.R. pe motiv de insolvabilitate, intrucât A.Ch.R. nu avea disponibilă suma de bani mai sus menţionată, ceea ce ar fi însemnat blocarea întregii activităţi chinologice din România.
 10. Iată de ce, pentru protejarea apartamentului în cauză, s-a decis înfiinţarea ACHR Chinologica S.R.L. concomitent cu aportarea apartamentului la capitalul social al acestei societăţi, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale de la acea vreme.
 11. Deşi cea mai clară modalitate de a realiza protejarea apartamentului părea a fi cea a înfiinţării unei societăţi în care A.Ch.R. urma să aibă calitatea de asociat unic, vă informăm că potrivit dispoziţiilor art. 13 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, în cazul aportării unui bun imobil la capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată cu asociat unic, este obligatorie efectuarea unei evaluări de către un expert evaluator desemnat de către registrul comerţului, împrejurare care ar fi prelungit în mod excesiv procedura de înfiinţare a societăţii.
 12. Întrucât A.Ch.R. nu îşi putea permite prelungirea procedurii de înfiinţare din cauza riscului mai sus menţionat, s-a decis înfiinţarea unei societăţi cu doi asociaţi, domnul preşedinte Cristian Ştefănescu fiind de acord să fie cooptat ca asociat alături de A.Ch.R., pentru a NU mai fi necesară parcurgerea procedurii prevăzute de art. 13 din Legea nr. 31/1990, urmând ca, după înfiinţare, domnul preşedinte Cristian Ştefănescu să cesioneze către A.Ch.R. toate părţile sociale dobândite la înfiinţare.
 13. În acest sens, vă precizăm că la data înfiinţării ACHR Chinologica S.R.L., A.Ch.R. deţinea majoritatea absolută de 99,95272% din capitalul social, restul de 0,04728% din capitalul social fiind deţinut iniţial de către domnul preşedinte Cristian Ştefănescu.
 14. Conform strategiei şi deciziei Consiliului Director, toate părţile sociale deţinute de către domnul preşedinte Cristian Ştefănescu au fost cesionate către A.Ch.R., astfel încât încă din luna septembrie a anului 2010, ACHR Chinologica S.R.L. este deţinută în exclusivitate de către A.Ch.R., în calitate de asociat unic, aşa cum rezultă din informaţiile din Registrul comerţului disponibile fără nicio restricţie publicului larg.
 15. Iată deci că nici la înfiinţare şi nici ulterior, în contradicţie cu afirmaţiile neadevărate ale domnului Radu Temelie, domnul preşedinte Cristian Ştefănescu NU şi-a înfiinţat un SRL propriu, NU a decis transferarea apartamentului aparţinând A.Ch.R. în interes propriu (apartamentul fiind folosit fără întrerupere doar ca secretariat al A.Ch.R.) şi nici NU a avut controlul asupra acestei entităţi şi asupra apartamentului în discuţie.
 16. Mai mult, vă informăm că potrivit clauzelor art. 6 alin. 1 din Statutul ACHR Chinologica S.R.L., administratorul societăţii NU poate fi decât preşedintele în exerciţiu al A.Ch.R., astfel încât domnul Cristian Ştefănescu deţine calitatea şi de administrator al societăţii doar din perspectiva împrejurării că deţine şi calitatea de preşedinte al A.Ch.R., calitate în care NU poate decât să pună în aplicare deciziile asociatului unic A.Ch.R., decizii care, aşa cum am arătat mai sus, se iau numai de către Consiliul Director, NU de către domnul preşedinte Cristian Ştefănescu.
 17. În ceea ce priveşte, înfiinţarea Federaţiei Chinologice Române , aşa cum am arătat mai sus, decizia de înfiinţare a fost luată doar cu scopul protejării activităţii chinologice din România pentru eventualitatea în care A.Ch.R. ar fi fost dizolvată şi lichidată judiciar ca urmare a constatării insolvabilităţii sale în urma executării creanţei de peste 100.000 eur pe care domnul Stan Florian ar fi putut să o obţină.
 18. În acest sens, aşa cum rezultă din Registrul Naţional ONG ţinut de Ministerul Justiţiei, trei dintre asociaţiile care fac parte din A.Ch.R. au decis înfiinţarea Federaţiei Chinologice Române, urmând ca, în cazul nefericit al desfiinţării A.Ch.R., întreaga activitate chinologică să poată fi preluată de către Federaţia Chinologică Română, aşa cum prevăd în mod expres dispoziţiile Capitolului IX din OG nr. 26/2000.
 19. Precizăm şi cu această ocazie că niciuna dintre cele două entităţi NU a avut vreo activitate chinologică şi economică, aşa cum rezultă din situaţiile financiar-contabile disponbile fără restricţii publicului larg pe site-ul oficial al Ministerului Finanţelor.
 20. De asemenea, precizăm că suma de aproximativ 215.000 lei ce figurează ca activ în situaţiile financiare ale ACHR Chinologica S.R.L. reprezintă valoarea apartamentului aportat de către A.Ch.R. la capitalul social al acestei societăţi, conform explicaţiilor de mai sus.
 21. Iată deci că nici din această perspectivă chinologia română NU a fost confiscată de domnul preşedinte Cristian Ştefănescu căci, din fericire, nici activitatea şi nici activele A.Ch.R. NU au fost transferate către cele două entităţi mai sus menţionate, activitatea chinologică şi economică a A.Ch.R. desfăşurându-se în continuare sub coordonarea Consiliului Director al A.Ch.R.
 22. Răspunzând şi afirmaţiilor nereale şi tendenţioase ale domnului Radu Temelie potrivit cu care domnul preşedinte Cristian Ştefănescu ar ascunde rezultatele financiare ale A.Ch.R. pe anii 2018 şi 2019, vă precizăm că acestea NU numai ca NU sunt ascunse, ci sunt făcute publice pe site-ul oficial de internet al A.Ch.R. la adresa http://ach.ro/2019/circulare/c12/Bilant.pdf, cu precizarea că situaţiile financiare ale anului 2019 NU au fost încă publicate pe site-ul oficial al A.Ch.R., ca urmare a anulării şedinţei Adunării generale pe anul 2020, ce urma să aibă loc în data de 21.03.2020, din cauza decretării stării de urgenţă la nivel naţional în data de 16.03.2020 (dar care vor fi făcute publice imediat ce se va ţine şedinţa Adunării Generale pe anul 2021), cât şi pe site-ul Ministerului Finanţelor, unde sunt disponibile publicului larg toate situaţiile financiare ale A.Ch.R. începând cu anul 2014 şi până în anul 2019.
 23. În plus, precizăm că orice persoană interesată poate solicita Ministerului Finanţelor (prin administraţiile financiare teritoriale) toate situaţiile financiare depuse de entitaţile înregistrate fiscal, lucru ştiut şi ignorat de către domnul Radu Temelie tocmai pentru a putea face afirmaţii nereale şi tendenţioase la adresa domnului preşedinte Cristian Ştefănescu şi a A.Ch.R.
 24. Referitor la afirmaţiile nereale potrivit cu care domnul preşedinte Cristian Ştefănescu NU poate exercita funcţia de Director executiv întrucât NU are studii universitare aşa cum, în opinia domnului Radu Temelie, este prevazut de lege, vă informăm ca pentru niciuna dintre funcţiile prevăzute în grupa 1120 din cadrul Clasificării Ocupaţiilor din România, cu denumirea marginală ”Directori generali, directori executivi şi asimilaţi” NU este specificat nivelul minim de studii necesar pentru ocuparea acestor funcţii.
 25. În atare condiţii, contrar afirmaţiilor tendenţioase ale domnului Radu Temelie, rezultă că NU sunt necesare studiile universitare pentru ocuparea funcţiei de Director executiv în cadrul A.Ch.R.
 26. Răspundem pe această cale şi intrebării domnului Radu Temelie din postarea de pe Facebook din data de 12.03.2021, ora 16:44, privind eliberarea diplomei de campion unui exemplar canin aparţinând unei rase non-F.C.I. şi precizăm că membrii F.C.I. pot elibera diplome de campion acelor rase care, deşi NU sunt (încă) omologate de F.C.I., sunt omologate/recunoscute şi aparţin membrilor F.C.I. sau organizaţiilor cu care F.C.I. are reciprocitate sau acorduri de colaborare.
 27. În acest sens, vă informăm că rasa American Bulldog este o rasă omologată/recunoscută de către American Kennel Club, organizaţie cu care F.C.I. a încheiat un acord de colaborare/reciprocitate, astfel încât emiterea diplomei în discuţie este realizată cu respectarea tututor reglementărilor F.C.I. în materie.
 28. În ceea ce priveşte mult clamata ”transparenţă” pe care domnul Radu Temelie o afirmă în toate postările domniei sale, membrii Consiliului Director al A.Ch.R. au remarcat că toate comentariile contrare opiniilor domnului Radu Temelie postate pe Facebook sunt şterse imediat, astfel încât nicio luare de poziţie critică sau contrară opiniilor sale să nu fie prezentă în cadrul postărilor.
 29. Or, aşa cum domnului Radu Temelie îi este recunoscut şi neîngrădit dreptul la opinie critică şi la liberă exprimare, apreciem că şi cititorilor postărilor domniei sale ar trebui ca domnul Radu Temelie să NU le îngrădească dreptul la opinie şi la liberă exprimare.

 

 

Pentru conformitate,

Petru Muntean

VicePresedinte A.Ch.R.

EURO DOG SHOW 2021

eds2021

WORLD DOG SHOW 2020

Anuncio cierre inscripciones caninas web
yuki

PEDIGREE DOGS OFFER SO MUCH

FCI ROMANIA960

Share a picture with your dog!

Click here 

Actualizari foto si video

Fotografii Best in Show: newTimisoara,newCluj-Napoca

Video Best in Show: Timisoara

Video Seminarii: Seminar Dr. Tamas Jakkel - Teme: 1. O eră nouă, noi provocări. 2. Tip, standard, stil, sănătate

cdmec142

topdog2017

Top Dog 2018

Rezultate

Mai mult

A.Ch.R pe Facebook