fcicrop

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Convocare Adunare Generala Ordinara A.Ch.R

Către: Asociaţiile Chinologice Teritoriale şi Cluburile Naţionale

 

Stimate Doamne,

Stimaţi Domni,

În baza dispoziţiilor din Statutul A.Ch.R., Consiliul Director convoacă Adunarea Generală Ordinară A.Ch.R. la data de 30.03.2019, ora 10.00. Adresa exactă a locaţiei este: Academia Evanghelică Transilvania, Sala de festivităţi, et. 1, Str. Livezii nr. 55, municipiul Sibiu.

Ordinea de zi propusă:

 1. Prezentarea raportului de activitate A.Ch.R. pentru anul 2018;
 2. Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori pentru exerciţiul financiar al anului 2018;
 3. Aprobarea bilanţului financiar – contabil 2018;
 4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019;
 5. Diverse.

În conformitate cu art. 8 al. 2 din Statutul A.Ch.R., Adunarea Generală se compune din Preşedinţii Asociaţiilor Teritoriale şi Cluburilor Naţionale şi câte un delegat pentru fiecare 100 de membri sau fracţiunea ce depăşeşte 50 de membri, conform cotei de sprijin achitate pe anul precedent.

Exemplu:

 • 99 de membri declaraţi = 1 vot Preşedinte
 • 100 – 150 de membri declaraţi = 1 vot + 1 vot Preşedinte = 2 voturi
 • 151 de membri declaraţi = 2 voturi + 1 vot Preşedinte = 3 voturi

Dovedirea calităţii de delegat se va face prin depunerea delegaţiei nominale (individuale) la secretariatul Adunării Generale înainte de începerea şedinţei. Accesul în sală este permis numai delegaţiilor la Adunarea Generală.

Cu stimă,

Cristian Ştefănescu

PREŞEDINTE A.CH.R.

 


European Dog Show & Austrian Winner 2019

EDS 2019
yuki

PEDIGREE DOGS OFFER SO MUCH

FCI ROMANIA960

Share a picture with your dog!

Click here 

Actualizari foto si video

Fotografii Best in Show: newTimisoara, new Cluj-Napoca

Video Best in Show: Timisoara, newCluj-Napoca

Video Seminarii: Seminar Dr. Tamas Jakkel - Teme: 1. O eră nouă, noi provocări. 2. Tip, standard, stil, sănătate

cdmec142

topdog2017

Top Dog 2018

Rezultate

Mai mult

A.Ch.R pe Facebook