fcicrop

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

CONVOCARE Adunare Generala Ordinara A.Ch.R.

Către: Asociaţiile Chinologice Teritoriale şi Cluburile Naţionale

  

Stimate Doamne,

Stimaţi Domni,

În baza dispoziţiilor din Statutul A.Ch.R., Consiliul Director convoacă Adunarea Generală Ordinară A.Ch.R. la data de 23.03.2018, ora 15.00. Adresa exactă a locaţiei este: Academia Evanghelică Transilvania, Sala de festivităţi, et. 1, Str. Livezii nr. 55, municipiul Sibiu.

Ordinea de zi propusă:

 1. Prezentarea raportului de activitate A.Ch.R. pentru anul 2017;
 2. Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori pentru exerciţiul financiar al anului 2017;
 3. Aprobarea bilanţului financiar – contabil 2017;
 4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018;
 5. Diverse.

În conformitate cu art. 8 al. 2 din Statutul A.Ch.R., Adunarea Generală se compune din Preşedinţii Asociaţiilor Teritoriale şi Cluburilor Naţionale şi câte un delegat pentru fiecare 100 de membri sau fracţiunea ce depăşeşte 50 de membri, conform cotei de sprijin achitate pe anul precedent.

Exemplu:

 • 99 de membri declaraţi = 1 vot Preşedinte
 • 100 – 150 de membri declaraţi = 1 vot + 1 vot Preşedinte = 2 voturi
 • 151 de membri declaraţi = 2 voturi + 1 vot Preşedinte = 3 voturi

Dovedirea calităţii de delegat se va face prin depunerea delegaţiei nominale (individuale) la secretariatul Adunării Generale înainte de începerea şedinţei. Accesul în sală este permis numai delegaţiilor la Adunarea Generală.

Cu stimă,

Cristian Ştefănescu

PREŞEDINTE A.CH.R.

 


 

yuki

PEDIGREE DOGS OFFER SO MUCH

FCI ROMANIA960

Share a picture with your dog!

Click here 

Actualizari foto si video

Fotografii Best in Show: Timisoara, Cluj-Napoca

Video Best in Show: Timisoara, Cluj-Napoca

Video Seminarii: Seminar Cane Corso

cdmec142

topdog2017

Top Dog 2017

Rezultate

Mai mult

A.Ch.R pe Facebook